qr kod na stranku

Odpratávanie snehu: Unikátna príležitosť pre inklúziu znevýhodnených uchádzačov o prácu

Tlačová správa

Od nadchádzajúcej zimy majú obce a mestá povinnosť riešiť sneh nielen na cyklochodníkoch a cestách, ale aj na chodníkoch. Blížiacim sa Martinom na bielom koni je táto povinnosť čím ďalej akútnejšia. Vyžiada si množstvo práce, ale aj pripraví množstvo pracovných príležitostí.

Na Slovensku máme podľa OpenStreetMap 1720 km diaľnic, 7600 ciest prvej a druhej triedy, 15 tisíc km tretej triedy. Ciest v intraviláne je okolo 30 tisíc km. Našťastie, veľká časť z týchto ciest v intraviláne má aj chodníky.

Odpratávanie snehu z chodníkov je náročnejšie na ľudskú prácu ako odpratávanie z ciest. Jednak samosprávy robia chodníky nedôstojne a niekedy až nezákonne úzke, robia ich krivé, dovolia ich obparkovať autami, zapracú ich rôznymi prekážkami, nahrnú na ne sneh z ciest, … Všetky tieto faktory často znemožňujú použitie malej mechanizácie na odpratávanie snehu.

Ide o príležitosť na manuálnu prácu v inak mimosezónnom období, keď je inej roboty málo. Obce by mali túto príležitosť využiť na to, aby zabezpečili zamestnanie pre ľudí, ktorí majú najväčšie problémy s uplatnením na trhu práce: dlhodobo nezamestnaných, ľudí zo segregovaných komunít či ľudí bez domova.

Keďže máme obce, kde desiatky percent obyvateľov do tejto kategórie spadajú, nemôžu ich zamestnávať priamo obce. Žiaden starosta nesmie mať právomoc rozhodovať o výške príjmu desiatok percent voličov, ktorí ho budú v sobotu voliť do funkcie. Toto riziko volebnej korupcie je priveľké na to, aby mohlo byť ignorované.

Preto navrhujeme systém inkluzívneho trhu, kde starosta bude mať možnosť rozhodnúť, ktoré práce sa budú robiť, ale nebude mať právomoc určiť, ktorí konkrétni ľudia z cieľovej skupiny budú zamestnaní.

V inkluzívnom trhu by pri realizácii verejného obstarávania starosta určil, koľko eur z danej zákazky bude plynúť ako plat cieľovej skupine (najmä dlhodobo nezamestnaných). Vo verejnom obstarávaní budú mať všetci rovné podmienky a bez ohľadu na to, ktorý vyhrá, bude musieť zamestnať ľudí z cieľovej skupiny a dať im plat určený vo verejnom obstaraní.

Napriek tomu, že príjmy obcí z podielových daní za posledné štyri roky vzrástli o tretinu, obce nezačali tieto dodatočné financie používať na zapájanie ľudí do práce. Preto navrhujeme dodatočné anticyklické zdroje pre obce, ktoré budú viazané na využitie formou inkluzívneho trhu. Časť z týchto prostriedkov obce použijú na zimnú údržbu, časť na iné potrebné činnosti.

Takto nastavený systém oproti súčasnosti,

  • umožní jednoducho zapojiť aj iné verejné inštitúcie (správy národných parkov, ministerstvá, správy ciest, obnovu kultúrneho dedičstva, …),
  • zníži administratívu a subjektívne rozhodovanie,
  • vytvorením trhu tisícov odberateľov a dodávateľov so štandardizovanými podmienkami zabezpečí efektívne pôsobenie.
TK 2018 11 evs/2018-11-tlacovka

Pozvánka na tlačovú konferenciu

Pozývame Vás na tlačovú konferenciu Inštitútu zamestnanosti Odpratávanie snehu: príležitosť na zapojenie do práce. Budeme sa venovať povinnosti samospráv odhrabávať sneh a hlavne možnosti, ako by samosprávy mohli využiť túto príležitosť nových prác v samospráve aj na iné, ako priamo pracovné ciele: zapojenie ľudí do reálneho a legálneho pracovného procesu.

  • téma: Odpratávanie snehu: príležitosť na zapojenie do práce (alebo Martin na bielom koni sa blíži)
  • dátum: piatok, 9. 11. 2018
  • čas: od 10:00
  • miesto: Inštitút zamestnanosti, Povraznícka 11, 811 07 Bratislava

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/inkluzivny-trh-a-sneh-v-obciach