qr kod na stranku

Tlačová konferencia k inkluzívny trh

Inštitút zamestnanosti organizuje popri konferenciiinkluzívnemu trhu. Tlačová konferencia sa koná v utorok dňa 12.7.2011 od 12:30 do 13:00 v hoteli Tatra na Námestí 1. mája 5 v Bratislave.

Na tlačovej konferencii bude krátko pred­stavený koncept inkluzívnemu trhu, ktorý pred­stavia vybraní panelisti z konferencie.

Tlačová správa

Konferencia INKLUZÍVNY TRH

je usporiadaná Inštitútom zamestnanosti pod záštitou pred­sedníčky vlády Ivety Radičovej v utorok 12. júla 2011 v čase od 10:00 do 16:00 v priestoroch hotela Tatra, Námestie 1. mája č. 5 v Bratislave.

Tlačová správa

Dlhodobá nezamestnanosť je stigmou slovenskej spoločnosti, keďže sa vyznačujeme smutným rekordom najvyššej miery dlhodobej nezamestnanosti v celej EU27. Ukazuje sa, že doterajšie opatrenia sú nedostatočné a je jasné, že sa nenájde rýchle a lacné riešenie. Inštitút zamestnanosti za pomoci mnohých konzultácií a stretnutí vypracoval inovatívny koncept znižovania dlhodobej nezamestnanosti, ktorý sa vyznačuje presunutím tejto problematiky z rezortu práce do pozornosti celej verejnej správy a spoločnosti, s cieľom dať každému férovú šancu na prácu. Koncept je v súlade s potrebou zohľadnenia národných špecifík pri realizácii priority inkluzívneho rastu stratégie Európa 2020. Ide o koncept inkluzívneho trhu, ktorý berie do úvahy aj francúzske a talianske skúsenosti a možno ho nazvať aj včleňovacím, začleňovacím trhom a jeho cieľom je začleňovať dlhodobých nezamestnaných na štandardný trh práce.

Inkluzívny trh je paralelný trh služieb a práce, na ktorom inkluzívne podniky súťažia o verejné zákazky. Inkluzívne podniky zamestnávajú inkluzívnych pracovníkov, ktorých získavajú spomedzi dlhodobo nezamestnaných.

Cieľová skupina inkluzívneho trhu práce sú osoby, ktoré bez pracovných skúseností počas posledného roka a viac nedostali šancu zamestnať sa na otvorenom trhu práce. Je ich okolo 300 tisíc osôb (čo je okolo 12 % z ekonomicky aktívnych) a 50 000 z nich ako inkluzívni zamestnanci nájde pracovné uplatnenie v inkluzívnych podnikoch.

Inkluzívne podniky budú novým druhom certifikovaných/ registrovaných organizácií, ktoré budú zamestnávať najmenej 3/4 zamestnancov z cieľovej skupiny. Inkluzívne podniky budú medzi sebou konkurovať o zákazky inkluzívnych služieb a o inkluzívnych zamestnancov. Vznikne približne 1000 inkluzívnych podnikov rozmiestnených po celej SR.

Inkluzívne služby budú vybrané služby, ktoré majú právo vykonávať výhradne inkluzívne podniky. Verejné inštitúcie budú mať povinnosť vyhlasovať verejné obstarávanie na vykonanie týchto služieb. Tým sa znižovanie dlhodobej nezamestnanosti dostane do pozornosti celej verejnej správy a spoločnosti.

Pri zamestnaní 50 000 inkluzívnych pracovníkov a pri úspešnosti umiestnení na otvorenom trhu práce 20 % a neskôr 10 % z inkluzívnych pracovníkov sa podľa modelových prepočtov zvýši miera zamestnanosti o 3,7 percentuálneho bodu a zrkadlovo sa zníži miera nezamestnanosti o 5 p.b. Už v prvom roku sa 70 % z objemu zákazok vráti do verejného rozpočtu vo forme vybraných daní a odvodov a ušetrených výdavkov. Zhruba po piatich rokoch bude priamy vplyv na verejné financie priaznivý. Popri týchto kvantifikovateľných zmenách príde k zvýšeniu hospodárskeho rastu, zlepšeniu územnej kohézie, zvýšeniu ekonomickej a príjmovej úrovne cieľovej skupiny a k zlepšeniu celkového ekonomického i ekologického prostredia.

Konferencia je určená odbornej verejnosti zloženej z predstaviteľov verejnej správy, sociálnych partnerov, akademickej sféry, ako aj nevládnych organizácií. Hlavným cieľom je pred­staviť a diskutovať jednotlivé aspekty a zložky inkluzívneho trhu a dospieť k záveru o jeho potrebnosti a realizovateľnosti.

viac na www.iz.sk : http://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/tlacova-konferencia-2011-jul