Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Pozvánka a program konferencie júl 2011

Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu

Inkluzívny trh

pod záštitou predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej

Konferencia sa uskutočnila v utorok 12. júla 2011 v čase od 10:00 do 16:00 v hoteli Tatra na Námestí 1. mája 5 v Bratislave. Vzhľadom na plenárne zasadnutie NR SR, pre ktoré sa operatívne využívajú priestory a technické vybavenie NR SR, sme museli uskutočniť zmenu miesta podujatia.

Konferencia je určená odbornej verejnosti a hlavným cieľom je predstaviť Vám a diskutovať o Inkluzívnom trhu ako novom nástroji na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je stigmou našej spoločnosti. Program konferencie je nižšie.

Organizačné pokyny

Súčasťou konferenčných materiálov bude publikácia INKLUZÍVNY TRH a na záver konferencie bude slávnostne uvedená do života.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miestnosti je nutné sa na konferenciu prihlásiť najneskôr do 11.7.2011 do 12:00 zaslaním na adresu iz@iz.sk alebo telefonicky na čísle 02 5262 1084. Počet účastníkov konferencie je limitovaný. V prípade naplnenia kapacity budeme prihlásených informovať, že ich návratku už nemôžeme akceptovať.

Program konferencie

9:30 – 10:00Registrácia účastníkov
10:00 – 10:15Otvorenie
Úvodný príhovorViliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti, vedecký pracovník EÚ SAV
10:15 – 11:15Inkluzívni zamestnanci
Michal Páleníkriaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Ján Kmeťnámestník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Karol Morvayvedúci oddelenia, Ekonomický ústav SAV, výskumný pracovník Ekonomickej univerzity
Miroslava Hapalováriaditeľka pobočky Člověk v tísni – Slovensko
Diskusia
11:15 – 12:15Inkluzívne podniky
Michal Páleníkriaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Vladimír Ledeckýstarosta obce Spišský Hrhov
Jaroslav Šumnýporadca Konfederácie odborových zväzov SR
Xavér Gubášporadca ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Diskusia
12:15 – 13:30Obed
12:30 – 13:00Tlačová konferencia
13:30 – 14:30Inkluzívne služby
Michal Páleníkriaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Jozef Turčányvýkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska
Marek Radvanskývedúci oddelenia, Ekonomický ústav SAV, riaditeľ EMPA
Xavér Gubášporadca ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Diskusia
14:30 – 15:45Inkluzívny trh ako celok
Viliam Páleníkprezident Inštitútu zamestnanosti, vedecký pracovník EÚ SAV
Ivan Jurášgenerálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Jaroslav Šumnýprezident Konfederácie odborových zväzov SR
Karol Morvayvedúci oddelenia, Ekonomický ústav SAV, výskumný pracovník Ekonomickej univerzity
Diskusia
15:45 – 16:00Uvedenie publikácie INKLUZÍVNY TRH do života
16:00Záver

Pozvánka


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-jul-2011/program-a-pozvanka