qr kod na stranku

Pozvánka a program konferencie júl 2011

Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu

Inkluzívny trh

pod záštitou pred­sedníčky vlády SR Ivety Radičovej

Konferencia sa uskutočnila v utorok 12. júla 2011 v čase od 10:00 do 16:00 v hoteli Tatra na Námestí 1. mája 5 v Bratislave. Vzhľadom na plenárne zasadnutie NR SR, pre ktoré sa operatívne využívajú priestory a technické vybavenie NR SR, sme museli uskutočniť zmenu miesta podujatia.

Konferencia je určená odbornej verejnosti a hlavným cieľom je pred­staviť Vám a diskutovať o Inkluzívnom trhu ako novom nástroji na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je stigmou našej spoločnosti. Program konferencie je nižšie.

Organizačné pokyny

Súčasťou konferenčných materiálov bude publikácia INKLUZÍVNY TRH a na záver konferencie bude slávnostne uvedená do života.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miestnosti je nutné sa na konferenciu prihlásiť najneskôr do 11.7.2011 do 12:00 zaslaním na adresu iz@iz.sk alebo telefonicky na čísle 02 5262 1084. Počet účastníkov konferencie je limitovaný. V prípade naplnenia kapacity budeme prihlásených informovať, že ich návratku už nemôžeme akceptovať.

Program konferencie

9:30 – 10:00Registrácia účastníkov
10:00 – 10:15Otvorenie
Úvodný príhovorViliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti, vedecký pracovník EÚ SAV
10:15 – 11:15Inkluzívni zamestnanci
Michal Páleníkriaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Ján Kmeťnámestník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Karol Morvayvedúci oddelenia, Ekonomický ústav SAV, výskumný pracovník Ekonomickej univerzity
Miroslava Hapalováriaditeľka pobočky Člověk v tísni – Slovensko
Diskusia
11:15 – 12:15Inkluzívne podniky
Michal Páleníkriaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Vladimír Ledeckýstarosta obce Spišský Hrhov
Jaroslav Šumnýporadca Konfederácie odborových zväzov SR
Xavér Gubášporadca ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Diskusia
12:15 – 13:30Obed
12:30 – 13:00Tlačová konferencia
13:30 – 14:30Inkluzívne služby
Michal Páleníkriaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Jozef Turčányvýkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska
Marek Radvanskývedúci oddelenia, Ekonomický ústav SAV, riaditeľ EMPA
Xavér Gubášporadca ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Diskusia
14:30 – 15:45Inkluzívny trh ako celok
Viliam Páleníkprezident Inštitútu zamestnanosti, vedecký pracovník EÚ SAV
Ivan Jurášgenerálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Jaroslav Šumnýprezident Konfederácie odborových zväzov SR
Karol Morvayvedúci oddelenia, Ekonomický ústav SAV, výskumný pracovník Ekonomickej univerzity
Diskusia
15:45 – 16:00Uvedenie publikácie INKLUZÍVNY TRH do života
16:00Záver

Pozvánka


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-jul-2011/program-a-pozvanka
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .