qr kod na stranku

Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty

Inštitút zamestnanosti, spolu s Ekonomickým ústavom SAV a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, spoluorganizuje dňa 6. 11. 2014 konferenciu Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty.

Prezentácie

Fotky z panelu 2 – inkluzívne zamestnávanie, chair Iveta Radičová

2 konf-2014-nov/panel-2-cely-1 Michal Páleník konf-2014-nov/panel-2-michal-palenik Dávid Martinák konf-2014-nov/panel-2-david-martinak Miroslav Pollák konf-2014-nov/panel-2-miro-pollak záver s príhovorom Ivety Radičovej konf-2014-nov/panel-2-zaver z tlačovky konf-2014-nov/tlacova-konf-2014-nov

Fotky z panelu 1 – chair: Viliam Páleník

panel 1 konf-2014-nov/panel-1-cely iveta radičová konf-2014-nov/panel-1-iveta-radicova prednášajúci konf-2014-nov/panel-1-prednasajuci Zuzana Siebertová konf-2014-nov/panel-1-zuzana-siebertova panel 1  konf-2014-nov/panel-1-cely-2 Ľubica Navrátilová konf-2014-nov/panel-1-lubica-navratilova Viliam Páleník konf-2014-nov/panel-1-viliam-palenik

Fotky z panelu 3

Brian Konig konf-2014-nov/panel-3-brian-konig Tomáš Domonkos konf-2014-nov/panel-3-tomas-domonkos

Fotky z krstu monografie

1 konf-2014-nov/krst-1 2 konf-2014-nov/krst-2

Program:

9:30 – 10:00Registrácia účastníkov
10:00 – 10:20Oficiálne otvorenie konferencieĽudovít Ódor
Poslanie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v oblasti solidarityIvan Šramko
Inkluzívny rast v stratégii EUROPA 2020 – naivita alebo genialita?Viliam Páleník
Panel I**Hmotná núdzachair: Viliam Páleník
10:20 – 11:00Vývoj riešenia hmotnej núdze medzi rokmi 2004 až 2014Iveta Radičová
11:00 – 11:20Diskusia
11:20 – 11:40Pracovať alebo nepracovať? Odhady elasticít ponuky práceZuzana Siebertová
11:40 – 12:00Diskusia
12:00 – 13:00Obed – tlačová konferencia
Panel II***Inkluzívne zamestnávaniechair: Iveta Radičová
13:00 – 13:20Inkluzívne zamestnávanie v kontexte sociálneho systémuMichal Páleník
13:20 – 13:30Situácia dávok hmotnej núdzi na SlovenskuDávid Martinák
13:30 – 13:40Rómovia a sociálny systémMiroslav Pollák
13:40 – 13:50Diskusia
13:50 – 14:00Prestávka
Panel III****Inkluzívny rastchair: Marek Radvanský
14:00 – 14:15Inklúzia v kontexte starnúcej populácieIvan Lichner
14:15 – 14:30Inkluzívny rast – rast v prospech chudobnýchTomáš Domonkos
14:30 – 14:45Problematika nákladov nezamestnanostiBrian Kӧnig
14:45 – 15:00 Diskusia
15:00 – 15:30Diskusia k monografii
15:30 – 16:00Krst monografie

https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/konferencia
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .