Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty

Inštitút zamestnanosti, spolu s Ekonomickým ústavom SAV a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, spoluorganizuje dňa 6. 11. 2014 konferenciu Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty.

Prezentácie

Fotky z panelu 2 – inkluzívne zamestnávanie, chair Iveta Radičová

2 konf-2014-nov/panel-2-cely-1 Michal Páleník konf-2014-nov/panel-2-michal-palenik Dávid Martinák konf-2014-nov/panel-2-david-martinak Miroslav Pollák konf-2014-nov/panel-2-miro-pollak záver s príhovorom Ivety Radičovej konf-2014-nov/panel-2-zaver z tlačovky konf-2014-nov/tlacova-konf-2014-nov

Fotky z panelu 1 – chair: Viliam Páleník

panel 1 konf-2014-nov/panel-1-cely iveta radičová konf-2014-nov/panel-1-iveta-radicova prednášajúci konf-2014-nov/panel-1-prednasajuci Zuzana Siebertová konf-2014-nov/panel-1-zuzana-siebertova panel 1  konf-2014-nov/panel-1-cely-2 Ľubica Navrátilová konf-2014-nov/panel-1-lubica-navratilova Viliam Páleník konf-2014-nov/panel-1-viliam-palenik

Fotky z panelu 3

Brian Konig konf-2014-nov/panel-3-brian-konig Tomáš Domonkos konf-2014-nov/panel-3-tomas-domonkos

Fotky z krstu monografie

1 konf-2014-nov/krst-1 2 konf-2014-nov/krst-2

Program:

9:30 – 10:00Registrácia účastníkov
10:00 – 10:20Oficiálne otvorenie konferencieĽudovít Ódor
Poslanie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v oblasti solidarityIvan Šramko
Inkluzívny rast v stratégii EUROPA 2020 – naivita alebo genialita?Viliam Páleník
Panel I**Hmotná núdzachair: Viliam Páleník
10:20 – 11:00Vývoj riešenia hmotnej núdze medzi rokmi 2004 až 2014Iveta Radičová
11:00 – 11:20Diskusia
11:20 – 11:40Pracovať alebo nepracovať? Odhady elasticít ponuky práceZuzana Siebertová
11:40 – 12:00Diskusia
12:00 – 13:00Obed – tlačová konferencia
Panel II***Inkluzívne zamestnávaniechair: Iveta Radičová
13:00 – 13:20Inkluzívne zamestnávanie v kontexte sociálneho systémuMichal Páleník
13:20 – 13:30Situácia dávok hmotnej núdzi na SlovenskuDávid Martinák
13:30 – 13:40Rómovia a sociálny systémMiroslav Pollák
13:40 – 13:50Diskusia
13:50 – 14:00Prestávka
Panel III****Inkluzívny rastchair: Marek Radvanský
14:00 – 14:15Inklúzia v kontexte starnúcej populácieIvan Lichner
14:15 – 14:30Inkluzívny rast – rast v prospech chudobnýchTomáš Domonkos
14:30 – 14:45Problematika nákladov nezamestnanostiBrian Kӧnig
14:45 – 15:00 Diskusia
15:00 – 15:30Diskusia k monografii
15:30 – 16:00Krst monografie

https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/konferencia
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .