qr kod na stranku

Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje dňa 1. 12. 2014 v popoludňajších hodinách konferenciu s názvom 10 rokov politiky zamestnanosti. Konferencia sa uskutoční pri príležitosti vydania publikácie Sociálny systém – skutočnosť a vízia, ktorá prináša ucelený obraz o problematike sociálneho systému na Slovensku. Súčasťou konferencie bude krst publikácie, jej krstným otcom sa stane Peter Gombita.

Fotky prvý panel

Rannveig Skofteland konf-10-rokov/panel-1-rannveig-skofteland ondrus  konf-10-rokov/panel-1-branislav-ondrus sumny  konf-10-rokov/panel-1-jaroslav-sumny repa  konf-10-rokov/panel-1-marek-repa hostak  konf-10-rokov/panel-1-martin-hostak palenik  konf-10-rokov/panel-1-michal-palenik otazky1  konf-10-rokov/panel-1-otazky1 otazky2  konf-10-rokov/panel-1-otazky2 otazky3  konf-10-rokov/panel-1-otazky3 palenik  konf-10-rokov/panel-1-viliam-palenik sirotka  konf-10-rokov/panel-1-vladimir-sirotka

Program

Program konferencie
12:30registrácia
13:00prvý panelPolitika zamestnanosti
Viliam PáleníkInštitút zamestnanosti
Rannveig SkoftelandZástupkyňa vedúcej misie Nórskeho kráľovského veľvyslanectva v SR
Branislav Ondrušštátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodinyNárodná stratégia zamestnanosti
Jozef KollárKonfederácia odborových zväzovTrh práce z pohľadu zamestnancov
Martin HoštákRepubliková únia zamest­návateľovTrh práce z pohľadu zamest­návateľov
Vladimír SirotkaSlovenská asociácia malých podnikovPolitika zamestnanosti malých podnikov
Marek RepaMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRZamestnanosť a možnosti rezortu školstva
Michal PáleníkInštitút zamestnanostiPohľady na politiku zamestnanosti
15:00prestávka
15:30druhý panelSociálna ekonomika
Viliam PáleníkInštitút zamestnanostiInkluzívny rast v stratégii Európa 2020
Michal PolákMinisterstvo financií SRSociálna ekonomika ako potenciál rozvoja
Ivana OravcováInštitút zamestnanostiSociálne podniky, fungujúci model?
Marián HolienkaFakulta managementu Univerzity KomenskéhoPodpora podnikania znevýhodnených
Klaudia CvancigerováInštitút zamestnanostiZamestnávanie zdravotne postihnutých
Michal PáleníkInštitút zamestnanostiInkluzívne zamestnávanie
17:00tretí panelSociálny systém
Viliam PáleníkInštitút zamestnanostiSociálny systém na Slovensku
Peter Polláksplnomocnenec vlády SR pre rómske komunitySprávna cesta – Rómska reforma
Michal PáleníkInštitút zamestnanostiSociálny systém, návrh zmien
Alexander MušinkaÚstav rómskych štúdií Prešovskej univerzitySociálna pasca nielen Rómov
18:10Peter Gombitakrst publikácie Sociálny systém
18:30Prípitok a večera

Prezentácie

titulka desat rokov IZ

Základné informácie o konferencii

Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti je nadväzujúcou konferenciou na naše pred­chádzajúce konferencie, ktoré viedli k plodnej diskusii a mali výrazný dosah na odbornú verejnosť. Inštitút zamestnanosti na tejto konferencii oslávi svoje 10. výročie.

Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti je záverečnou zo série troch konferencií, ktoré realizujeme v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-10-rokov
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .