qr kod na stranku

Konferencia prognózovanie potrieb trhu práce

V stredu dňa 7. apríla 2010 sa v hoteli Apollo na Dulovom námestí v Bratislave od 14:00 Inštitút zamestnanosti organizuje konferenciu na tému Prognózovanie potrieb trhu práce.

Zameranie

V súčasnej dynamickej situácii na trhu práce je z pohľadu jednotlivej firmy veľmi ťažké presne pred­povedať svoje budúce potreby pracovnej sily. Napriek tomu, školstvo musí reagovať na budúce potreby trhu práce a prispôsobovať štruktúru študentov tak, aby po niekoľkoročnom štúdiu našli uplatnenie na trhu práce. Preto vzniká potreba prognózovať vývoj na trhu práce s dôrazom na žiadané profesie.

Hlavnú pred­nášku na konferencii bude mať Vladimír Kvetan z Cedefop-u (European Centre for the Development of Vocational Training, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania a prípravy). V pred­náške pred­staví organizáciu Cedefop, problematiku prognózovania potrieb trhu práce ako i projekt venujúci sa tejto problematike.

Po vystúpení pána Kvetana budú reagovať panelisti z radov odbornej verejnosti, ktorí pred­ostrú problematiku potrieb trhu práce v slovenských reáliách.

Panelisti:

  • Juraj Vantuch, národný koordinátor Cedefopu na Slovensku
  • Juraj Borgula, viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR
  • Jaroslav Juriga, vedúci oddelenia európskych vzdelávacích politík a programov Ministerstva školstva SR
  • Viliam Páleník, vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied

Viac

Fotky

1 konf-2010-april-12 konf-2010-april-2 3 konf-2010-april-34 konf-2010-april-4

Program

14:00Vladimír Kvetan, Cedefop: Prognózovanie potrieb trhu práce
15:00Reakcie panelistov
16:00Diskusia

Médiá


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-april-2010
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .