qr kod na stranku

Konferencia inkluzívny rast a zamestnanosť v Európe

Vo štvrtok dňa 5. 11. 2015 doobeda sa koná diseminačná konferencia Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – naivita alebo genialita?, na ktorú vás pozývame.

Program konferencie 5.11.2015

9:30 – 10:00Registrácia účastníkov
10:00 – 10:15Otvorenie Konferencie
Úvod do projektu:
10:15 – 10:30RNDr. Viliam Páleník, PhD., h.doc. (Inkluzívny rast – koncept a implikácie)
Sociálny scenár:
10:30 – 10:45Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. (Vývoj riešení hmotnej núdze medzi rokmi 2004 až 2014)
10:45 – 11:00Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD. (Dávky v hmotnej núdzi – modelový prístup)
11:00 – 11:30Občerstvenie
Inkluzívny scenár:
11:30 – 11:50 Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD. (Inkluzívne zamestnávanie ako možnosť znižovania dlhodobej nezamestnanosti v reáliách Slovenska) .odp .ppt
Znalostný scenár:
11:50 – 12:10Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. (Investovanie do vzdelania a ľudského kapitálu pre zabezpečenie dlhodobého ekonomického rastu)
Modelovanie:
12:10 – 12:30Ing. Filip Ostrihoň, PhD. (Dlhodobý model rastu SR)
12:30 – 12:45Ing. Tomáš Domonkos, PhD. (Rast v prospech chudobných v EÚ)
12:45 – 13:00Diskusia
13:00 – 14:00Obed
13:30 – 14:00Tlačová konferencia

Diseminačnej konferencii pred­chádza vedecká konferencia, ktorá sa koná v dňoch 3 – 4. 11. 2015 v Bratislave.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-inkluzivny-rast-v-eu
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .