Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Konferencia inkluzívny rast a zamestnanosť v Európe

Vo štvrtok dňa 5. 11. 2015 doobeda sa koná diseminačná konferencia Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – naivita alebo genialita?, na ktorú vás pozývame.

Program konferencie 5.11.2015

9:30 – 10:00Registrácia účastníkov
10:00 – 10:15Otvorenie Konferencie
Úvod do projektu:
10:15 – 10:30RNDr. Viliam Páleník, PhD., h.doc. (Inkluzívny rast – koncept a implikácie)
Sociálny scenár:
10:30 – 10:45Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. (Vývoj riešení hmotnej núdze medzi rokmi 2004 až 2014)
10:45 – 11:00Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD. (Dávky v hmotnej núdzi – modelový prístup)
11:00 – 11:30Občerstvenie
Inkluzívny scenár:
11:30 – 11:50 Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD. (Inkluzívne zamestnávanie ako možnosť znižovania dlhodobej nezamestnanosti v reáliách Slovenska) .odp .ppt
Znalostný scenár:
11:50 – 12:10Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. (Investovanie do vzdelania a ľudského kapitálu pre zabezpečenie dlhodobého ekonomického rastu)
Modelovanie:
12:10 – 12:30Ing. Filip Ostrihoň, PhD. (Dlhodobý model rastu SR)
12:30 – 12:45Ing. Tomáš Domonkos, PhD. (Rast v prospech chudobných v EÚ)
12:45 – 13:00Diskusia
13:00 – 14:00Obed
13:30 – 14:00Tlačová konferencia

Diseminačnej konferencii predchádza vedecká konferencia, ktorá sa koná v dňoch 3 – 4. 11. 2015 v Bratislave.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-inkluzivny-rast-v-eu
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .