Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Tlačová konferencia Inštitútu zamestnanosti o návrhoch na riešenie nezamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje v utorok dňa 16.4.2013 od 9:00 tlačovú konferenciu, na ktorej predstaví svoje návrhy na riešenie problémov nezamestnanosti na Slovensku.

Tlačová konferencia sa koná v súvislosti s mimoriadnym zasadnutím Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa začína o 11:00. Na tlačovej konferencii Inštitút zamestnanosti predstaví konkrétne návrhy na riešenie problematiky nezamestnanosti a najmä dlhodobej nezamestnanosti.


Tlačová správa .odt doc

Situácia na trhu práce Slovenska je už dlhodobo alarmujúca, najmä v oblasti dlhodobej nezamestnanosti, hlavne v niektorých regiónoch. V správe sa venujeme krátkodobej, ale najmä dlhodobej nezamestnanosti.

Návrhy na zníženie krátkodobej nezamestnanosti

Zlepšenie krátkodobej nezamestnanosti je možné dosiahnuť aj relatívne lacnými nástrojmi. Musia však spĺňať viacero podmienok: malú administratívnu náročnosť pre štát aj pre žiadateľa, dostupnosť pre všetkých žiadateľov a primeranú finančnú náročnosť. Medzi tieto nástroje navrhujeme:

  • bonus pri zamestnaní prvého zamestnanca (vzhľadom na vysokú administratívnu náročnosť spojenú so zamestnávaním; rádovo v stovkách €)
  • bonus pri zamestnaní absolventa (absolventi majú nižšiu produktivitu práce, čo sťažuje ich uplatnenie; navrhujeme dotáciu počas prvých šiestich mesiacov, ak zamestná absolventa na dobu neurčitú, rádovo v tretine jeho mzdy)
  • bonus pri vytvorení zdieľaného pracovného miesta (ako podpora vytvárania čiastkových pracovných úväzkov, ktoré umožňujú prepojenie rodinného a pracovného života; rádovo v stovkách €)

Návrhy na riešenie dlhodobej nezamestnanosti

Dlhodobá nezamestnanosť je biľagom Slovenska. Od počiatku harmonizovaného merania nezamestnanosti v EÚ je na Slovensku najvyššia. Dosahuje vyše 50 % z aj tak vysokej miery nezamestnanosti. V celoštátnom priemere každý ôsmy/deviaty človek, ktorý by mohol pracovať, už niekoľko rokov nepracuje. V Českej republike a Poľsku je tento pomer jeden z 33, v susednom Maďarsku jeden z 18. Z regionálneho pohľadu je situácia ešte horšia. V okresoch ako Rimavská Sobota, Veľký Krtíš alebo Trebišov je tento pomer až jeden z troch. Ich šance na uplatnenie sa na súčasnom trhu práce sú prakticky nulové. Celkovo ide o približne 300 tisíc ľudí.

Dôsledky nezamestnanosti na spoločnosť, ekonomiku a verejné financie sú veľmi negatívne: nezamestnaní poberajú sociálne dávky, neplatia dane a odvody, strácajú motiváciu na ďalší rozvoj a vzdelávanie, rezignáciou na trh práce nie sú dobrým vzorom pre svoje deti, často páchajú drobnú kriminalitu, a hlavne vďaka svojej chudobe nedokážu podporiť domáci dopyt. Nevyužívaním týchto ľudských zdrojov prichádza spoločnosť o značnú časť svojho potenciálu.

Ak má Slovenská republika ambíciu z tejto 300 tisícovej armády viditeľne ukrojiť v horizonte desiatich rokov, sú súčasné nástroje politiky trhu práce nedostatočné.

Vzhľadom na obrovskú 300 tisícovú skupinu, ktorá je nadôvažok silne regionálne koncentrovaná, je nutné dlhodobé a synergické pôsobenie celého verejného sektora. Ministerstvo práce nemá a nebude mať dostatok finančných či personálnych zdrojov na aspoň zmiernenie tohto biľagu.

Systémové riešenie spolupráce celého verejného sektora navrhujeme formou inkluzívneho trhu.

ikona Tlačové konferencie

Tlačové konferencie

Tlačové konferencie, ktoré sme za posledné roky organizovali.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívny rast

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb, teda o tretinu.. . .


podobné správy: HN konferencia: nejsou lidi .odp ppt , Tlačová konferencia: oplatí sa nezamestnaným pracovať? , Pripomienky k zákonu o sociálnej ekonomike , Prezentácia na panelovú diskusiu .odp ppt , Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít


So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/tk-2013-april

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%