Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Tlačová správa: Konferencia Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC

Dlhodobá nezamestnanosť v podmienkach Slovenskej republiky dosahuje alarmujúce hodnoty. Súčasné nástroje sú v boji proti dlhodobej nezamestnanosti neúčinné a situácia sa stáva neudržateľnou. Kompetencie žúp v oblasti politiky zamestnanosti sú obmedzené, no niekoľko nástrojov môžu ovplyvniť priamo (stredoškolské vzdelávanie, mobilita, sociálne služby...) alebo nepriamo (cez verejné obstarávanie, zdravotné služby, rozvoj turizmu...). Regionálna diferencovanosť miery dlhodobej nezamestnanosti nesmie byť dôvodom nezáujmu politiky zamestnanosti, ale impulzom pre poskytnutie adekvátnej pomoci a zmeny - stane sa tak po župných voľbách?

Pozývame Vás na konferenciu , v rámci ktorej kandidáti na županov predstavia verejnosti svoj volebný program v oblasti znižovania dlhodobej nezamestnanosti a zlepšovania trhu práce vo svojej župe. Konferenciu organizuje Inštitút zamestnanosti v spolupráci s mestom Tornaľa a za podpory Programu aktívneho občianstva a inklúzie.

Konferencia sa uskutoční dňa 25. októbra 2013 (v piatok) od 13:00 hod v Mestskom kultúrnom stredisku v Tornali, na Hlavnom námestí č. 6. Mesto Tornaľa sme ako miesto konania sa konferencie vybrali symbolicky, keďže sa nachádza v okrese s dlhodobo najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku (spolu s okresmi Rimavská Sobota a Rožňava) a na pomedzí Banskobystrického a Košického vyššieho územného celku.

Konferencia nadväzuje na naše predchádzajúce konferencie konajúce sa pred voľbami do NRSR (v roku 2006, 2010 a 2012) a pred voľbami do Europarlamentu v roku 2009, ktoré viedli k plodnej diskusii ohľadom politiky zamestnanosti a mali výrazný dosah na odbornú verejnosť. Veríme, že spolupráca nášho inštitútu s potenciálnymi predsedami samosprávnych krajov podnieti diskusiu v správnom čase na správnom mieste a spoločne nájdeme východisko zo súčasnej situácie. Orientačný program a zoznam kandidátov, ktorí potvrdili svoju účasť priebežne dopĺňame.

Kandidáti na županov budú k dispozícii počas diskusie a cez prestávky. Inštitút zamestnanosti pripraví po skončení konferencie krátke zhrnutie problémov trhu práce ako i návrhov jednotlivých kandidátov.

Konferencia je podporená Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny. Viac o projekte.

ikona Tlačové konferencie

Tlačové konferencie

Tlačové konferencie, ktoré sme za posledné roky organizovali.. . .


podobné správy: Komentár k podpore najmenej rozvinutých okresov .odt doc , Tlačová konferencia: návrhy na zlepšenie zákona o najmenej rozvinutých okresoch , Tlačová správa k dostupnosti škôlok , Tlačová konferencia k dostupnosti škôlok , Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-vuc-oktober-2013/tlacova-sprava
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko