qr kod na stranku

Konferencia: Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC

V podmienkach SR existujú veľké regionálne rozdiely v počte dlhodobo nezamestnaných. Najvyššiu mieru dlhodobej nezamestnanosti dosahujú južné okresy stredného a časť východného Slovenska. Súčasné nástroje sú v boji proti dlhodobej nezamestnanosti neúčinné a situácia sa stáva neudržateľnou – na jedného dlhodobo nezamestnaného pripadá v SR osem pracujúcich.

Najviac postihnuté sú okresy Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava, v ktorých dlhodobá nezamestnanosť presahuje hodnotu 25 % (t. j. každý štvrtý človek, ktorý môže a chce pracovať, už viac ako rok prácu nemá). Kompetencie žúp v oblasti politiky zamestnanosti sú obmedzené, no niekoľko nástrojov môžu ovplyvniť priamo (stredo­školské vzdelávanie, mobilita, sociálne služby, ...) alebo nepriamo (cez verejné obstarávanie, zdravotné služby, rozvoj turizmu, ...).

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do VÚC Inštitút zamestnanosti v spolupráci s mestom Tornaľa zorganizoval 25. 10. 2013 konferenciu s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, cieľom ktorej bolo podnietiť diskusiu v oblasti problematiky znižovania dlhodobej nezamestnanosti. Mesto Tornaľa bolo za miesto konania sa konferencie vybrané symbolicky – leží na hranici žúp a nachádza sa v okrese Revúca, ktorý trpí jednou z najvyšších dlhodobých nezamestnaností v Európe. Konferencia vyvolala primeraný miestny záujem (zúčastnilo sa 90 ľudí) ale stretla sa s nezáujmom lokálnych aj celoštátnych médií.

Po úvodnom privítaní zo strany prezidenta Inšitútu zamestnanosti a primátorky mesta Tornaľa sme prezentovali problematiku dlhodobej nezamestnanosti a návrh Inštitútu zamestnanosti (najmä úprava absolventskej praxe a zavedenie inkluzívneho zamestnávania). Na konferencii potom vystúpili kandidáti na pred­sedu banskobystrického samosprávneho kraja (Ľudovít Kaník, Karol Konárik, Vladimír Maňka) a košického župana (Vladimír Gürtler, Jozef Holečko), ktorí pred­stavili návrhy znižovania dlhodobej nezamestnanosti v svojich župách.

Miesto a čas konania

Táto konferencia nadväzovala na naše pred­chádzajúce konferencie konajúce sa pred voľbami do NRSR (v roku 2006, 2010 a 2012) a pred voľbami do Europarlamentu v roku 2009, ktoré viedli k plodnej diskusii ohľadom politiky zamestnanosti a mali výrazný dosah na odbornú verejnosť.

Veríme, že konferencia podnietila diskusiu v správnom čase na správnom mieste a spoločne nájdeme východisko zo súčasnej situácie.

úvodná pred­náška konf-2013-okt-uvodna-prednaska prednášajúci z Banskej Bystice konf-2013-okt-panel-bb Ľudovít Kaník konf-2013-okt-panel-bb-kanik Karol Konárik ml. konf-2013-okt-panel-bb-konarik Vladimír Maňka konf-2013-okt-panel-bb-manka prednášajúci z Banskej Bystice konf-2013-okt-panel-bb-2 Vladimír Gürtler konf-2013-okt-panel-kosice-gurtler Jozef Holečko konf-2013-okt-panel-kosice-holecko konferencie konf-2013-okt-publikum konferencie konf-2013-okt-publikum-2 konferencie konf-2013-okt-publikum-3 konferencie konf-2013-okt-publikum-4

Tešíme sa na Vašu účasť.

Viac o konferencii

28.10.2013 (link) : Tlačová správa ku konferencii v Tornali – Prinášame tlačovú správu k výsledkom konferencie Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa konala v Tornali . . .

27.10.2013 (link) : Program konferencie Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC – Program konferencie Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa konala dňa 25. októbra 2013 v Tornali . . .

24.10.2013 (link) : Tlačová konferencia ku konferencii „Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC“, Bratislava – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 28. 10. 2013 o 10:00 hod v sídle Inštitútu zamestnanosti v Bratislave. Obsahom konferencie bude zhrnutie a zhodnotenie záverov konferencie s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, konajúcej sa 25. 10. 2013 . . .

23.10.2013 (link) : Tlačová konferencia po konferencii „Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC“, Tornaľa – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 25. 10. 2013 o 16:00 hod v Mestskom kultúrnom stredisku v Tornali. Obsahom konferencie bude zhrnutie a zhodnotenie záverov konferencie s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC . . .

16.10.2013 (link) : Pozvánka na konferenciu Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC – Pozvánka na konferenciu Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa uskutoční 25. októbra 2013 v Tornali . . .

11.10.2013 (link) : Tlačová správa: Konferencia Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC – Dlhodobá nezamestnanosť v podmienkach Slovenskej republiky dosahuje alarmujúce hodnoty. Súčasné nástroje sú v boji proti dlhodobej nezamestnanosti neúčinné a situácia sa stáva neudržateľnou. Zmení sa niečo po župných voľbách? V súvislosti s touto otázkou organizuje Inštitút zamestnanosti konferenciu, na ktorej môžu kandidáti na županov pred­ostrieť svoje návrhy na riešenie problémov dlhodobej nezamestnanosti vo svojej župe . . .

21.09.2013 (link) : Konferencia: Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC – Organizovali sme konferenciu s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa konala dňa 25. októbra 2013 v Tornali. Na konferencii potom vystúpili kandidáti na pred­sedu banskobystrického samosprávneho kraja (Ľudovít Kaník, Karol Konárik, Vladimír Maňka) a košického župana (Vladimír Gürtler, Jozef Holečko), ktorí pred­stavili návrhy znižovania dlhodobej nezamestnanosti v svojich župách . . .

Konferencia je podporená Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-vuc-oktober-2013
ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .