Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

inkluzivny tlacova sprava IZ 2013 04

inkluzivny tlacova sprava IZ 2013 04Ak má Slovenská republika ambíciu z 300 tisícovej armády dlhodobo nezamestnaných viditeľne ukrojiť v horizonte desiatich rokov, sú súčasné nástroje politiky trhu práce nedostatočné. Preto navrhujeme inkluzívny trh, ktorý má reálne predpoklady dosiahnuť tento cieľ.

tlacova sprava IZ 2013 04 (pdf) .pdf .odt .doc

stiahni plnú verziu: tlacova sprava IZ 2013 04 (pdf)

inkluzivny tlacova sprava IZ 2013 04 je v článkoch:


https://www.iz.sk/download-files/sk/inkluzivny/tlacova-sprava-IZ-2013-04
ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .