qr kod na stranku

Hodnotenie volebných programov politických strán v roku 2010

Slovenský trh práce trpí dlhodobo viacerými chronickými problémami ako je dlhodobá nezamestnanosť, problém nízkovzdelaných skupín na trhu práce, prepojenie vzdelávania a potrieb trhu práce a s tým súvisiace uplatnenie absolventov. Aj to je dôvod prečo Inštitút zamestnanosti pravidelne oslovuje odborníkov a politikov, ako aj ľudí z praxe a vytvára priestor na diskusiu. V súvislosti s parlamentnými voľbami oslovil viacero obdorníkov na oblasť trhu práce, aby oznámkovali navrhované riešenia pre najpálčivejšie problémy slovenského trhu práce navrhované politickými stranami.

V hodnotení sa odborníci zamerali na štyri určené oblasti, ktoré IZ dlhodobo hodnotí ako najvypuklejšie na trhu práce:

  • riešenie dlhodobej nezamestnanosti (nízkovzdelaní nezamestnaní, aktivácia a príprava pre reálny trh práce)
  • prepojenie vzdelávania a trhu práce (absolventi, vzdelávanie nezamestnaných..)
  • inštitucionálny rámec politiky trhu práce (systém vertikálneho a horizontálneho riadenia, štátna a neštátne služby zamestnanosti)
  • sociálny systém (rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mzdami)

Experti hodnotili takisto celkovú schopnosť programu zvyšovať zamestnanosť a prispievať k rozvoju trhu práce na Slovensku.

Ani jedna politická v ani jednej oblasti strana nezískala známku lepšiu ako 2.

Celkovo ohodnotili experti najlepšie program strany KDH keď jej priemerne udelili známku 2,34, nasleduje SMER-SR a SDKÚ-DS s rovnakou známkou hodnotením 2,43. Most-Híd a Únia získali známku 2.71 resp 2.79. Otatné strany mali známku horšiu ako 3.

Týchto päť strán si podľa expertov podelili prvých päť priečok v jednotlivých oblastiach. Vo všetkých oblastiach mali známky medzi 2 a 3. Z ostatných strán sa pod trojku dostali iba SaS v oblasti sociálneho systému a ĽS-HZDS v oblasti vzdelávania.

Hodnotenie programov prebiehalo počas konferencie "Politika trhu práce v pogramoch politických strán", ktorú organizoval Inštitút zamestnanosti 12. mája 2010. Všetky strany mali možnosť odprezentovať svoj program. Stranám, ktoré svojich zástupcov neposlali, odprezentoval program zástupca Inštitútu zamestnanosti. Strany vystupovali v poradí vyžrebovanom do volieb. Experti, ktorí hodnotili programy, boli na konferencii prítomní.

Celkové poradie za jednotlivé kategórie uvádzame v tabuľkách nižšie (známkovanie ako v škole):

Celkové poradie strán

stranaznámka
KDH2
SDKÚ-DS2
Smer-SD2
Most-Híd2
Únia2
SaS3
ĽS-HZDS3
SMK3
Paliho Kapurková3
EDS3
SDĽ3
AZEN3
SNS3
KSS3
ND4
ZRS4
SRK5

Poradie strán pre hodnotenie dlhodobej nezamestnanosti

stranaznámka
Smer-SD2
KDH2
SDKÚ-DS2
Most-Híd2
Únia2
SDĽ3
ĽS-HZDS3
SMK3
AZEN3
Paliho Kapurková3
SaS3
SNS3
EDS3
KSS4
ZRS4
ND4
SRK5

Poradie strán pre hodnotenie prepojenia vzdelávania a trhu práce

stranaznámka
KDH2
SDKÚ-DS2
Smer-SD2
Únia2
Most-Híd2
ĽS-HZDS2
SMK3
EDS3
SNS3
Paliho Kapurková3
AZEN3
SaS3
SDĽ4
ND4
KSS4
ZRS4
SRK5

Poradie strán pre hodnotenie inštitucionálneho rámca politiky trhu práce

stranaznámka
Únia2
SDKÚ-DS2
KDH2
Smer-SD2
Most-Híd2
EDS3
SDĽ3
SaS3
AZEN3
ĽS-HZDS3
SNS3
Paliho Kapurková3
SMK3
KSS4
ZRS4
SRK5

Poradie strán pre hodnotenie sociálnej politiky

stranaznámka
Únia2
KDH2
SDKÚ-DS2
Smer-SD2
Most-Híd2
SaS2
SMK3
ĽS-HZDS3
AZEN3
EDS3
SDĽ3
SNS3
Paliho Kapurková4
KSS4
ND4
ZRS4
SRK5

https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-maj-2010/hodnotenie-programy-politicke-strany