Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Hodnotenie volebných programov politických strán v roku 2010

Slovenský trh práce trpí dlhodobo viacerými chronickými problémami ako je dlhodobá nezamestnanosť, problém nízkovzdelaných skupín na trhu práce, prepojenie vzdelávania a potrieb trhu práce a s tým súvisiace uplatnenie absolventov. Aj to je dôvod prečo Inštitút zamestnanosti pravidelne oslovuje odborníkov a politikov, ako aj ľudí z praxe a vytvára priestor na diskusiu. V súvislosti s parlamentnými voľbami oslovil viacero obdorníkov na oblasť trhu práce, aby oznámkovali navrhované riešenia pre najpálčivejšie problémy slovenského trhu práce navrhované politickými stranami.

V hodnotení sa odborníci zamerali na štyri určené oblasti, ktoré IZ dlhodobo hodnotí ako najvypuklejšie na trhu práce:

  • riešenie dlhodobej nezamestnanosti (nízkovzdelaní nezamestnaní, aktivácia a príprava pre reálny trh práce)
  • prepojenie vzdelávania a trhu práce (absolventi, vzdelávanie nezamestnaných..)
  • inštitucionálny rámec politiky trhu práce (systém vertikálneho a horizontálneho riadenia, štátna a neštátne služby zamestnanosti)
  • sociálny systém (rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mzdami)

Experti hodnotili takisto celkovú schopnosť programu zvyšovať zamestnanosť a prispievať k rozvoju trhu práce na Slovensku.

Ani jedna politická v ani jednej oblasti strana nezískala známku lepšiu ako 2.

Celkovo ohodnotili experti najlepšie program strany KDH keď jej priemerne udelili známku 2,34, nasleduje SMER-SR a SDKÚ-DS s rovnakou známkou hodnotením 2,43. Most-Híd a Únia získali známku 2.71 resp 2.79. Otatné strany mali známku horšiu ako 3.

Týchto päť strán si podľa expertov podelili prvých päť priečok v jednotlivých oblastiach. Vo všetkých oblastiach mali známky medzi 2 a 3. Z ostatných strán sa pod trojku dostali iba SaS v oblasti sociálneho systému a ĽS-HZDS v oblasti vzdelávania.

Hodnotenie programov prebiehalo počas konferencie "Politika trhu práce v pogramoch politických strán", ktorú organizoval Inštitút zamestnanosti 12. mája 2010. Všetky strany mali možnosť odprezentovať svoj program. Stranám, ktoré svojich zástupcov neposlali, odprezentoval program zástupca Inštitútu zamestnanosti. Strany vystupovali v poradí vyžrebovanom do volieb. Experti, ktorí hodnotili programy, boli na konferencii prítomní.

Celkové poradie za jednotlivé kategórie uvádzame v tabuľkách nižšie (známkovanie ako v škole):

Celkové poradie strán

stranaznámka
KDH2,34
SDKÚ-DS2,43
Smer-SD2,43
Most-Híd2,71
Únia2,79
SaS3,13
ĽS-HZDS3,16
SMK3,25
Paliho Kapurková3,36
EDS3,5
SDĽ3,6
AZEN3,69
SNS3,8
KSS3,96
ND4,4
ZRS4,75
SRK5

Poradie strán pre hodnotenie dlhodobej nezamestnanosti

stranaznámka
Smer-SD2,46
KDH2,47
SDKÚ-DS2,5
Most-Híd2,67
Únia2,93
SDĽ3,2
ĽS-HZDS3,2
SMK3,42
AZEN3,63
Paliho Kapurková3,67
SaS3,86
SNS3,9
EDS3,94
KSS4,48
ZRS4,5
ND4,67
SRK5

Poradie strán pre hodnotenie prepojenia vzdelávania a trhu práce

stranaznámka
KDH2,16
SDKÚ-DS2,29
Smer-SD2,29
Únia2,67
Most-Híd2,71
ĽS-HZDS2,9
SMK3
EDS3,07
SNS3,2
Paliho Kapurková3,5
AZEN3,8
SaS3,83
SDĽ4
ND4,33
KSS4,4
ZRS4,5
SRK5

Poradie strán pre hodnotenie inštitucionálneho rámca politiky trhu práce

stranaznámka
Únia2,03
SDKÚ-DS2,21
KDH2,6
Smer-SD2,6
Most-Híd2,63
EDS3,07
SDĽ3,12
SaS3,14
AZEN3,35
ĽS-HZDS3,4
SNS3,44
Paliho Kapurková3,5
SMK3,8
KSS4,38
ZRS4,5
SRK5

Poradie strán pre hodnotenie sociálnej politiky

stranaznámka
Únia2,43
KDH2,43
SDKÚ-DS2,51
Smer-SD2,59
Most-Híd2,69
SaS2,81
SMK3
ĽS-HZDS3,36
AZEN3,6
EDS3,71
SDĽ3,76
SNS3,76
Paliho Kapurková4
KSS4,25
ND4,33
ZRS4,5
SRK5

https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-maj-2010/hodnotenie-programy-politicke-strany