qr kod na stranku

Konferencia: Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce

Dňa 6. novembra 2019 v Piešťanoch sme organizovali konferenciu na tému Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce vo volebných programoch politických strán a hnutí v parlamentných voľbách v roku 2020.

pozvanka konf-2019-nov-ztp/pozvanka

Jednotlivým politickým stranám a hnutiam sme dali možnosť prezentovať ich volebný program, ukázať, aké riešenia v oblasti podpory zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce prinášajú.

Venovali sme sa dvom hlavným témam:

 • ako plánujete zlepšiť systém povinného podielu ŤZP zamestnancov:
 • ako zlepšíte systém povinného podielu, jeho vynucovanie tak, aby cieľom bolo skutočné začlenenie,
 • ako zlepšíte začleňovanie ŤZP zamestnancov ich najbližšími spolupracovníkmi, aby neprichádzalo k odčleňovaniu;
 • ako plánujete zlepšiť systém náhradného plnenia:
 • ako sfunkčníte systém náhradného plnenia, aby bol objektívny,
 • ako zabezpečíte, aby sa zamest­návatelia neuchyľovali k povinnému odvodu.
17:00prezentácia účastníkov
17:30 úvodná prezentácia, Inštitút zamestnanosti .pdf .odp .pptx
17:45predstavenie programov jednotlivých strán a hnutí
18:15moderovaná diskusia
19:00zhrnutie prienikov návrhov, záver konferencie

Diskutovali zástupcovia politických strán a hnutí, ktorí sú garantmi jednotlivých programových priorít:

 • Alexej Dobroľubov – moderátor

Po úvodnom slove zástupcu Inštitútu zamestnanosti, v ktorom boli pred­stavené aktuálne štatistiky a postoje IZ, nasledovali prezentácie. Každá politická strana (hnutie) mala 7 minút na prezentáciu volebného programu. Po prezentáciách nasledovali otázky moderátora a odborná diskusia. Volebný program jednotlivých strán a hnutí bol v závere zhodnotený, cieľom bolo nájsť prieniky v jednotlivých programoch. Výsledky hodnotenia sú zverejnené formou tlačovej správy.

Diskusia bola moderovaná za účasti širšej verejnosti.

Volebné konferencie

Konferencia o podpore zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce je súčasťou série konferencií:

01-palenik-uvodne-slovo konf-2019-nov-ztp/01-palenik-uvodne-slovo 02-ps-spolu-tomas-halasz konf-2019-nov-ztp/02-ps-spolu-tomas-halasz 03-olano-peter-kremsky konf-2019-nov-ztp/03-olano-peter-kremsky 04-za-ludi-jana-zitnanska konf-2019-nov-ztp/04-za-ludi-jana-zitnanska 05-publikum1 konf-2019-nov-ztp/05-publikum1 06-publikum2 konf-2019-nov-ztp/06-publikum2 07-publikum3 konf-2019-nov-ztp/07-publikum3 08-publikum4 konf-2019-nov-ztp/08-publikum4 09-dvere konf-2019-nov-ztp/09-dvere

Napriek tomu, že vieme, že nasledovné témy sú dôležité, ich hlbší rozbor necháme na iné akcie:

 • včasná asistencia pre rodičov,
 • školstvo dostupné pre všetky deti, asistenti učiteľov,
 • výpočet invalidných dôchodkov,
 • posudková činnosť.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/zdravotne-postihnuti/konferencia-volby-2020-ztp
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Zdravotne postihnutí

Zdravotne postihnutí

S cieľom zlepšiť zapojenie zdravotne postihnutých na trhu práce je potrebné uskutočniť niekoľko zmien v legislatíve, ale aj v praxi. Prinášame Vám návrhy zmien, ktoré majú potenciál zlepšiť nelichotivú situáciu v oblasti zamestnávania zdravotne postihnutých.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .