qr kod na stranku

Štatistiky poberateľov invalidných dôchodkov

Podiel počtu invalidných dôchodcov na počte obyvateľov

podiel inv dôchodcov na EA obyvateľstve v krajoch podiel-inv-doch-na-ea-kraje

Dáta ukazujú podiel invalidných dôchodcov podľa Sociálne poisťovne vo veku 20-60 rokov na celkovom počte obyvateľov vo veku 20-60 rokov podľa Štatistického úradu.

podiel inv dôchodcov na EA obyvateľstve v okresoch SR podiel-inv-doch-na-ea-mapa

Podiel pracujúcich invalidných dôchodcov

pracujúci inv dôchodcovia vývoj pracujuci-invalidni-doch-kraje pracujúci inv dôchodcovia v okresoch SR pracujuci-invalidni-doch-mapa

Zdroj dát: vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/zdravotne-postihnuti/invalidni-dochodcovia