qr kod na stranku

Tlačová správa: Integrácia ťažko zdravotne postihnutých musí byť pre budúcu vládu priorita

Dňa 6. 11. 2019 sa v Piešťanoch konala konferencia pod záštitou Inštitútu zamestnanosti na tému Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce. Zúčastnení pred­stavitelia strán Jana Žitňanská (Za ľudí), Tomáš Halász (PS/SPOLU) a Peter Kremský (OĽANO) sa zhodli, že integráciou ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) by sa mala intenzívne začať zaoberať budúca vláda, nakoľko v súčasnosti sa tejto téme nevenovala pozornosť do takej miery, ako by si ju reálne vyžadovala.

02-ps-spolu-tomas-halasz konf-2019-11-zilina/02-ps-spolu-tomas-halasz

Jana Žitňanská pred­stavila návrh na zriadenie úradu podpredsedu vlády pre oblasť zdravotného postihnutia, ktorý by okrem iného koordinoval politiky vzdelávania ľudí so zdravotným postihnutím a podpory podnikov, zamestnávajúcich ŤZP. Peter Kremský upozornil, že štát by mal zamest­návateľom podávať pomocnú ruku a nie kopiť regulácie a príkazy. Tomáš Halász poukázal na potrebu zjednodušenia a stransparentnenia systému náhradného plnenia. Martin Barto (SaS), i keď sa na poslednú chvíľu nemohol zúčastniť, navrhol, aby sa žiaden zamest­návateľ nemal báť zamestnať niekoho, kto je ŤZP. Riešenie vidí vo flexibilnejšom zákonníku práce.

Zúčastnení diskutujúci sa zhodli, že práve verejný sektor zlyháva častokrát najviac pri zamestnávaní ŤZP. Príkladom môže byť situácia, keď si verejné inštitúcie vyberajú radšej osobitný odvod či nedostatočne vybavené bezbariérové vstupy. Zároveň mnohé verejné inštitúcie nie sú vybavené pre prácu ŤZP.

V záujme integrácie ŤZP na trhu práce je nevyhnutné sústrediť sa na hľadanie možných riešení, a to ako na komunálnej, tak i na národnej úrovni. Jednotliví pred­stavitelia politických strán zdôraznili potrebu prioritizácie tejto témy v rámci pôsobenia budúcej vlády, ako i v celej spoločnosti.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/zdravotne-postihnuti/konferencia-volby-2020-ztp/tlacova-sprava