qr kod na stranku

Konferencia: Dlhodobá starostlivosť

Dňa 12. novembra 2019 v Novej synagóge v Žiline sme organizovali konferenciu na tému Dlhodobá starostlivosť vo volebných programoch politických strán a hnutí v parlamentných voľbách v roku 2020.

pozvanka konf-2019-nov-dlhodoba-starostlivost/pozvanka

Otázka starnutia populácie je veľmi závažná. Jednotlivým politickým stranám a hnutiam sme dali možnosť prezentovať ich volebný program, ukázať, aké riešenia v oblasti dlhodobej starostlivosti prinášajú.

Venovali sme sa témam:

  • ako nastavíte udržateľnosť systému dlhodobej starostlivosti napriek vplyvom starnutia populácie,
  • ako sprehľadníte systém poskytovania dlhodobej starostlivosti v jednotlivých kompetenciách a finančných tokoch,
  • ako zvýšite kvalitu v poskytovaní dlhodobej starostlivosti,
  • ako zvýšite dostupnosť služieb dlhodobej starostlivosti.
  • Úvodná pred­náška Viliama Páleníka .pdf .odp .pptx
iskutovali zástupcovia politických strán a hnutí, ktorí sú garantmi jednotlivých programových priorít:
  • Alexej Dobroľubov – moderátor
miestnosť konf-2019-nov-dlhodoba-starostlivost/miestnost miestnosť1 konf-2019-nov-dlhodoba-starostlivost/miestnost1 diváci konf-2019-nov-dlhodoba-starostlivost/divaci diváci1 konf-2019-nov-dlhodoba-starostlivost/divaci1 rečníci konf-2019-nov-dlhodoba-starostlivost/konferencia rečníci1 konf-2019-nov-dlhodoba-starostlivost/recnici1 rečníci2 konf-2019-nov-dlhodoba-starostlivost/recnici2 rečníci3 konf-2019-nov-dlhodoba-starostlivost/recnici3 rečníci4 konf-2019-nov-dlhodoba-starostlivost/recnici4 diskusia konf-2019-nov-dlhodoba-starostlivost/diskusia diskusia1 konf-2019-nov-dlhodoba-starostlivost/diskusia1 plagát konf-2019-nov-dlhodoba-starostlivost/plagat

Po úvodnom slove zástupcu Inštitútu zamestnanosti nasledovali prezentácie. Každá politická strana (hnutie) mala 7 minút na prezentáciu volebného programu. Po prezentáciách nasledovali otázky moderátora a odborná diskusia. Volebný program jednotlivých strán a hnutí bol v závere zhodnotený, pričom cieľom bolo nájsť prieniky v jednotlivých programoch. Výsledky konferencie sú zverejnené formou tlačovej správy.

Diskusia bola moderovaná za účasti širšej verejnosti.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/starnutie-populacie/konferencia-volby-2020-starnutie
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .