qr kod na stranku

Dlhodobá starostlivosť si vyžaduje náš akútny záujem tu a teraz!

Dňa 12. 11. 2019 sa v Žiline konala diskusia pod záštitou Inštitútu zamestnanosti na tému Dlhodobá starostlivosť v programe politických strán. Na konferencii sa zúčastnili Eva Grey (KDH), Andrea Letanovská (Za ľudí) a Michal Páleník (PS/SPOLU). Účastníci sa zhodli, že dlhodobá starostlivosť už žiadny ďalší odklad neznesie a pre budúcu vládu by mala byť prioritou. Predstavitelia uvedených politických strán zdôraznili potrebu medzirezortnej spolupráce, ktorej absencia znemožňuje komplexné a udržateľné riešenie dlhodobej starostlivosti na Slovensku.

konferencia dlhodobá starostlivosť konf-2019-nov-dlhodoba-starostlivost/konferencia

Z intenzívnej diskusie zúčastnených hostí vzišli štyri zásadné piliere. Prvým výstupom bolo zhodnotenie, že klient dlhodobej starostlivosti by mal byť nositeľom finančných prostriedkov v rámci systému. Druhým pilierom diskusie bola potreba posilnenia domácej starostlivosti tak, aby mohol senior čo najdlhšie zotrvať v domácom prostredí. Tretím bolo naviazanie príspevkov na stupeň odkázanosti a nechanie voľnosti ľuďom, aby si určovali, ktorá forma poskytovanej pomoci im je najprospešnejšia, bez ohľadu na zriaďovateľa. Štvrtým styčným bodom zúčastnených strán a hnutí bola nutnosť zjednotenia posudkovej činnosti a sprehľadnenia financovania. Viacerí účastníci sa tiež zhodli, že dôležitým opatrením by bolo otvorenie systému čo najväčšiemu počtu poskytovateľov za prítomnosti vyššej formy kontroly zo strany verejnej správy. Martin Barto (SaS), ktorý sa nemohol konferencie zúčastniť, vyhodnotil v zaslanom materiáli stanovil podobné závery.

Zároveň každá strana pred­stavila inú formu financovania dlhodobej starostlivosti. Andrea Letanovská zo strany Za ľudí vidí možnosti v špeciálnom odvode – fonde odkázanosti na dlhodobú starostlivosť a v úspore vnútri systému pri lepšej organizácii. Podľa Michala Páleníka z PS/SPOLU tkvie zvýšenie financovania systému hlavne v navýšení prostriedkov štátu a v zavedení odkázanostného dôchodku v druhom a treťom pilieri na dofinancovanie dlhodobej starostlivosti. Zdôraznil tiež nutnosť flexibility v poskytovaní dlhodobej starostlivosti tak, aby pokrývala rôznorodosť ľudí potrebujúcich túto pomoc. Eva Grey (KDH) navrhuje, aby sa dávka v odkázanosti, ktorá bude viazaná na poberateľa, financovala navýšením rozpočtu a tiež efektívnejším nakladaním s finančnými prostriedkami vďaka zjednoteniu posudkovej činnosti.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/starnutie-populacie/konferencia-volby-2020-starnutie/tlacova-sprava