qr kod na stranku

Doba evidencie na úrade práce

Čím dlhšie je človek nezamestnaný, tým ťažšie si získa a udrží zamestnanie. Všeobecne akceptovanou hranicou je 12 mesiacov – ak človek nepracoval rok, je dlhodobo nezamestnaný. Dlhodobo nezamestnaní sú jednou skupinou zo znevýhodnených nezamestnaných.

Z týchto dôvodov by mal štát finančne aj nefinančne podporovať zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných tak, aby vyrovnal znevýhodnenie týchto ľudí.

Ľudia dlhšie evidovaní na úrade práce majú niektoré finančné výhody:

V minulosti existovali aj iné formy:

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/kalkulacka/doba-evidencie