qr kod na stranku

Osobitný príspevok

Osobitný príspevok bol medzi rokmi 2014 a 2023 podporou pre ľudí, ktorí dlhodobo nepracovali a legálne sa zamestnali. V roku 2024 už nemôžu tento príspevok začať poberať.

Bol určený pre ľudí, ktorí:

  • sa zamestnali na štandardný pracovný úväzok (teda nie dohodu alebo živnosť),
  • mali toto zamestnanie aspoň na polovičný úväzok a najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,
  • pred zamestnaním boli dlhodobo nezamestnaní alebo boli dlhodobo bez práce,
  • poberali dávky v hmotnej núdzi alebo ich prestali poberať kvôli príjmu z tohto zamestnania.

Dĺžka poberania príspevku bola maximálne 18 mesiacov:

  • počas prvých mesiacov zamestnania,
  • počas ďalších mesiacov.

Ľudia, ktorí začali poberať osobitný príspevok pred januárom 2024, ho môžu poberať v rokoch 2024 a 2025 podľa pôvodných pravidiel.

Hlavná výhoda osobitného príspevku, okrem samotnej sumy bola, že do roku 2023 sa počas jeho poberania do príjmu neráta 50 % pracovného príjmu, namiesto bežných 25 %. Spolu s bývalým aktivačný príspevkom to dávalo možnosť viacerým domácnostiam poberať dávky v hmotnej núdzi popri pracovnom príjme. Dôsledok na príjem domácnosti je možné overiť v mzdovej kalkulačke zmenou dĺžky evidencie na úrade práce z 12 mesiacov na 11 pri začiatku práce v roku 2022 alebo skôr.

Osobitný príspevok sa v minulosti výrazne menil a popisoval ho § 16 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Od 1. 1. 2024 osobitný príspevok nie je. Od 1. 1. 2019 bol osobitný príspevok 12 mesiacov 126,14 € a potom 6 mesiacov 63,07 €. Od 1. 1. 2015 bol osobitný príspevok 6 mesiacov 126,14 € a potom 6 mesiacov 63,07 €. Pred rokom 2013 existoval podobný nástroj. Počet poberateľov osobitného príspevku je niekoľko tisíc.

26.01.2022 (link) : Osobitný príspevok – štatistiky – Štatistiky počtu poberateľov osobitného príspevku v krajoch Slovenska . . .

19.07.2020 (link) : Osobitný príspevok – legislatíva – Zmena legislatívy osobitného príspevku, aktuálny stav a história . . .

10.12.2017 (link) : Osobitný príspevok – Osobitný príspevok bola podpora pre ľudí, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a zamestnali sa . . .

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/kalkulacka/osobitny-prispevok
ikona Osobitný príspevok

Osobitný príspevok

Osobitný príspevok bola podpora pre ľudí, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a zamestnali sa.. . .

ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .