qr kod na stranku

Osobitný príspevok

Osobitný príspevok bol medzi rokmi 2014 a 2023 podporou je pre ľudí, čo dlhodobo nepracovali a legálne sa zamestnali. V roku 2024 už nemôžu tento príspevok začať poberať.

Bol určený pre ľudí, ktorí:

  • sa zamestnali na štandardný pracovný úväzok (teda nie dohodu alebo živnosť),
  • mali toto zamestnanie aspoň na polovičný úväzok a najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,
  • pred zamestnaním boli dlhodobo nezamestnaní alebo boli dlhodobo bez práce,
  • poberali dávky v hmotnej núdzi alebo ich prestali poberať kvôli príjmu z tohto zamestnania.

Dĺžka poberania príspevku bola maximálne 18 mesiacov:

  • 126,14 € počas prvých 12 mesiacov zamestnania,
  • 63,07 € počas ďalších 6 mesiacov.

Ľudia, ktorí začali poberať osobitný príspevok pred januárom 2024, ho môžu poberať v rokoch 2024 a 2025 podľa pôvodných pravidiel.

Hlavná výhoda osobitného príspevku, okrem samotnej sumy bola, že do roku 2023 sa počas jeho poberania do príjmu neráta 50 % pracovného príjmu, namiesto bežných 25 %. Spolu s bývalým aktivačný príspevkom to dávalo možnosť viacerým domácnostiam poberať dávky v hmotnej núdzi popri pracovnom príjme. Dôsledok na príjem domácnosti je možné overiť v mzdovej kalkulačke zmenou dĺžky evidencie na úrade práce z 12 mesiacov na 11 pri začiatku práci v roku 2022 alebo skôr.

Osobitný príspevok sa v minulosti výrazne menil a popisoval ho § 16 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Od 1. 1. 2024 osobitný príspevok nie je. Od 1. 1. 2019 je osobitný príspevok 12 mesiacov 126,14 € a potom 6 mesiacov 63,07 €. Od 1. 1. 2015 bol osobitný príspevok 6 mesiacov 126,14 € a potom 6 mesiacov 63,07 €. Od 1. 1. 2014 bol osobitný príspevok 6 mesiacov 63,07 €. Pred rokom 2013 existoval podobný nástroj. Počet poberateľov osobitného príspevku je niekoľko tisíc.

26.01.2022 (link) : Osobitný príspevok – štatistiky – Štatistiky počtu poberateľov osobitného príspevku v krajoch Slovenska . . .

19.07.2020 (link) : Osobitný príspevok – legislatíva – Zmena legislatívy osobitného príspevku, aktuálny stav a história . . .

10.12.2017 (link) : Osobitný príspevok – Osobitný príspevok bola podpora pre ľudí, čo boli dlhodobo nezamestnaní a zamestnali sa . . .

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 2.6, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202, strana 40.


https://www.iz.sk/kalkulacka/osobitny-prispevok
ikona Osobitný príspevok

Osobitný príspevok

Osobitný príspevok bola podpora pre ľudí, čo boli dlhodobo nezamestnaní a zamestnali sa.. . .

ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .