qr kod na stranku

Manželstvo

Daňový systém je naviazaný na formálny status spolužitia partnerov. Odpočítateľná položka daní je len na manžela/manželku a daňový bonus pre rodičov zapísaných v rodnom liste dieťaťa.

Podmienka manželstva je v odpočítateľnej položke na dane (čiastočne aj pri daňovom bonuse). Čiže nie je možné znížiť si základ dane na druha/družku, ak aj spĺňa všetky ostatné podmienky (starostlivosť o dieťa či evidencia na úrade práce). Pre výpočet príjmu druha a družky v mzdovej kalkulačke nastavte manželku na nie a počet dospelých členov domácnosti na 1.

Daňový bonus môže poberať len človek, ktorý je zapísaný v rodnom liste dieťaťa ako rodič alebo spĺňa iné podmienky. Poberať daňový bonus môže iba rodič podľa rodného listu, manžel (manželka) rodiča a osoba po rozhodnutí súdu/úradu práce. Poberať môže len jeden z tejto skupiny po vzájomnej dohode. Ak sa nedohodnú, prvý nárok má matka. Ak ani jeden z tejto skupiny nemá dostatočne vysoký príjem, a teda nárok na maximálny daňový bonus, môžu si pre výpočet daňového bonusu de-facto zlúčiť príjmy.

Touto legislatívou sú najviac postihnuté páry rovnakého pohlavia, ktoré nemajú umožnené uzatvárať manželstvá ani zapísať oboch rodičov do rodného listu.

Nasledujúci graf ilustruje rozdielny čistý príjem domácnosti podľa splnenia či nesplnenia jednotlivých podmienok. Skúmame domácnosť s jedným rodičom na rodičovskej dovolenke s dieťaťom do troch rokov veku a druhým dieťaťom v materskej škole. Druhý z rodičov je zamestnaný s hrubou mzdou podľa horizontálnej osi. Rodičia z prvej domácnosti sú zosobášení a obaja rodičia sú zapísaní v rodných listoch detí, druhá domácnosť nie je zosobášená. Tretia domácnosť nie je zosobášená a pracujúci rodič nemá nárok na daňový bonus, napr. rodičia rovnakého pohlavia, jeden z rodičov v procese rozvodu. Rozdiel v príjme je markantný, môže pred­stavovať až desiatky percent.

výška príjmu domácnosti podľa štatútu rodičov kalkulacka/porovnaj-deti-3r-rozne-domacnosti

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, kapitola 4.5, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110, strana 83.


https://www.iz.sk/kalkulacka/manzelstvo
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .