qr kod na stranku

Príklady domácností

Mzdová kalkulačka dokáže zohľadniť veľmi rôznorodé domácnosti (s rôznymi členmi). Nižšie uvádzame niekoľko typických príkladov, ktoré sme použili v iných častiach tejto učebnice. Pri každej domácnosti uvádzame kapitoly, v ktorých je domácnosť použitá a presný opis domácnosti.

Domácnosť s dieťaťom mimo školy

Domácnosť, ktorej 16-ročné dieťa nie je študentom strednej školy. V kalkulačke nastavte počet detí v materskej škole na 0, počet neplnoletých detí mimo strednej školy na 1 a začiatok práce na 9:

Domácnosť s dieťaťom na bežnej strednej škole

Domácnosť, ktorej 16-ročné dieťa študuje na bežnej strednej škole s bežných prospechom. V kalkulačke nastavte počet detí v materskej škole na 0, počet detí na strednej škole na 1 a začiatok práce na 9:

Domácnosť so študentom v duálnom vzdelávaní

Domácnosť, ktorej 16-ročné dieťa je študentom v duálnom vzdelávaní v prioritnom odbore s prospechom 2. V kalkulačke nastavte počet detí v materskej škole na 0, počet detí na strednej škole na 1, že študuje v prioritnom odbore, že študuje v duálnom vzdelávaní, prospech na strednej škole 2 a začiatok práce na 9:

Domácnosť s ideálnym študentom

Domácnosť, v ktorej je ideálny študent na strednej škole: študuje prioritný odbor a má výborný prospech. V kalkulačke nastavte počet detí v materskej škole na 0, počet detí na strednej škole na 1, že študuje v prioritnom odbore, že študuje v duálnom vzdelávaní, prospech na strednej škole 1 a začiatok práce na 9:

Domácnosť so štyrmi staršími deťmi

Domácnosť má tri deti na základnej škole a jedno na strednej škole. V kalkulačke nastavte počet detí na základnej škole na 3, počet detí na strednej škole na 1, počet detí v materskej škole na 0 a prospech na strednej škole 1:

Domácnosť bez sobáša

Domácnosť, v ktorej partneri nie sú zosobášení. V kalkulačke nastavte, že manželka nie je a počet dospelých členov domácnosti na 1:

Zamestnaná domácnosť

Domácnosť, v ktorej nepoberajú DHN ani neboli nezamestnaní. V kalkulačke nastavte počet mesiacov evidencie na 0 a v súčasnosti poberané DHN na 0 €:

Domácnosť 1 € pod limitom

Domácnosť, ktorá je 1 € pod „magickým limitom“. V kalkulačke nastavte hrubú mzdu na 658 €, v súčasnosti poberané DHN na 294 € a počet detí na základnej škole na 2:

Domácnosť 1 € nad limitom

Domácnosť, ktorá je tesne nad „magickým limitom“. V kalkulačke nastavte hrubú mzdu na 659 €, v súčasnosti poberané DHN na 294 € a počet detí na základnej škole na 2:

Domácnosť s troma mladšími deťmi

Domácnosť s dvoma dospelými, jedným dieťaťom v škôlke a dvoma na základnej škole. V kalkulačke nastavte v súčasnosti poberané DHN na -1 €, počet detí na základnej škole na 2 a začiatok práce na 6:

Domácnosť, ktorej stúpnu dávky

Domácnosť, ktorej po zamestnaní sa stúpnu dávky v hmotnej núdzi. V kalkulačke nastavte hrubú mzdu na 520 €, v súčasnosti poberané DHN na 276 €, začiatok práce na 4 a rok začiatku práce na 2019:

Domácnosť s nárazovými príjmami

Bežná domácnosť, ktorá má daňový bonus vyplácaný nárazovo pri daňovom priznaní v apríli. V kalkulačke nastavte počet mesiacov evidencie na 0, v súčasnosti poberané DHN na 0 € a chcemNarazove na true:

Domácnosť A

Krátkodobo nezamestnaný, ktorý začal pracovať v novembri. V kalkulačke nastavte rok začiatku práce na 2021, počet mesiacov evidencie na 8 a začiatok práce na 11:

Domácnosť B

Krátkodobo nezamestnaný, ktorý začal pracovať v máji. V kalkulačke nastavte rok začiatku práce na 2021, počet mesiacov evidencie na 8 a začiatok práce na 5:

Domácnosť s vysokoškolákom

Domácnosť, v ktorej jedno dieťa študuje na vysokej škole internou formou. V kalkulačke nastavte počet detí na vysokej škole na 1:

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, kapitola 6, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110, strana 117.


https://www.iz.sk/kalkulacka/domacnosti
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .