qr kod na stranku

Príklady domácností

Mzdová kalkulačka dokáže zohľadniť veľmi rôznorodé domácnosti (s rôznymi členmi). Nižšie uvádzame niekoľko typických príkladov, ktoré sme použili v iných častiach tejto učebnice. Pri každej domácnosti uvádzame kapitoly, v ktorých je domácnosť použitá a presný popis domácnosti.

Domácnosť s dieťaťom mimo školy

Domácnosť, ktorej 16-ročné dieťa nie je študentom strednej školy. V kalkulačke nastavte. počet detí v materskej škole na 0, počet neplnoletých detí mimo strednej školy na 1 a začiatok práce na 9:

Domácnosť s dieťaťom na bežnej strednej škole

Domácnosť, ktorej 16-ročné dieťa študuje na bežnej strednej škole s bežných prospechom. V kalkulačke nastavte. počet detí v materskej škole na 0, počet detí na strednej škole na 1 a začiatok práce na 9:

Domácnosť so študentom v duálnom vzdelávaní

Domácnosť, ktorej 16-ročné dieťa je študentom v duálnom vzdelávaní v prioritnom odbore s prospechom 2. V kalkulačke nastavte. počet detí v materskej škole na 0, počet detí na strednej škole na 1, že študuje v prioritnom odbore, že študuje v duálnom vzdelávaní, prospech na strednej škole 2 a začiatok práce na 9:

Domácnosť s ideálnym študentom

Domácnosť, v ktorej je ideálny študent na strednej škole: študuje prioritný odbor a má výborný prospech. V kalkulačke nastavte. počet detí v materskej škole na 0, počet detí na strednej škole na 1, že študuje v prioritnom odbore, že študuje v duálnom vzdelávaní, prospech na strednej škole 1 a začiatok práce na 9:

Domácnosť so štyrmi staršími deťmi

Domácnosť má tri deti na základnej škole a jedno na strednej škole. V kalkulačke nastavte. počet detí na základnej škole na 3, počet detí na strednej škole na 1, počet detí v materskej škole na 0 a prospech na strednej škole 1:

Domácnosť bez sobáša

Domácnosť, v ktorej partneri nie sú zosobášení. V kalkulačke nastavte., že manželka nie je a počet dospelých členov domácnosti na 1:

Zamestnaná domácnosť

Domácnosť, v ktorej nepoberajú DHN ani neboli nezamestnaní. V kalkulačke nastavte. počet mesiacov evidencie na 0 a v súčasnosti poberané DHN na 0 €:

Domácnosť 1 € pod limitom

Domácnosť, ktorá je 1 € pod „magickým limitom“. V kalkulačke nastavte. hrubú mzdu na 658 €, v súčasnosti poberané DHN na 294 € a počet detí na základnej škole na 2:

Domácnosť 1 € nad limitom

Domácnosť, ktorá je tesne nad „magickým limitom“. V kalkulačke nastavte. hrubú mzdu na 659 €, v súčasnosti poberané DHN na 294 € a počet detí na základnej škole na 2:

Domácnosť s troma mladšími deťmi

Domácnosť s dvoma dospelými, jedným dieťaťom v škôlke a dvoma na základnej škole. V kalkulačke nastavte. v súčasnosti poberané DHN na -1 €, počet detí na základnej škole na 2 a začiatok práce na 6:

Domácnosť, ktorej stúpnu dávky

Domácnosť, ktorej po zamestnaní sa stúpnu dávky v hmotnej núdzi. V kalkulačke nastavte. hrubú mzdu na 520 €, v súčasnosti poberané DHN na 276 €, začiatok práce na 4 a rok začiatku práce na 2019:

Domácnosť s nárazovými príjmami

Bežná domácnosť, ktorá má daňový bonus vyplácaný nárazovo pri daňovom priznaní v apríli. V kalkulačke nastavte. počet mesiacov evidencie na 0, v súčasnosti poberané DHN na 0 € a chcemNarazove na true:

Domácnosť A

Krátkodobo nezamestnaný, ktorý začal pracovať v novembri. V kalkulačke nastavte. rok začiatku práce na 2021, počet mesiacov evidencie na 8 a začiatok práce na 11:

Domácnosť B

Krátkodobo nezamestnaný, ktorý začal pracovať v máji. V kalkulačke nastavte. rok začiatku práce na 2021, počet mesiacov evidencie na 8 a začiatok práce na 5:

Domácnosť s vysokoškolákom

Domácnosť, v ktorej jedno dieťa študuje na vysokej škole internou formou. V kalkulačke nastavte. detiVS na 1:

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 5, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202, strana 83.


https://www.iz.sk/kalkulacka/domacnosti
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .