qr kod na stranku

Nárazovosť príjmov zo zamestnania

Zamestnanec si môže určiť, či bude mať pracovný príjem pravidelne mesačne v (skoro) rovnakej výške alebo časť príjmu bude mať vyplatenú nárazovo v čase daňového priznania. Jemné rozdiely vo výške čistého príjmu môžu vzniknúť ako dôsledok čerpania dovolenky (odmena za dovolenku je vypočítavaná za dni na základe údajov za pred­ošlý štvrťrok, každý štvrťrok má mierne iný počet pracovných dní), väčšie rozdiely sú dôsledok práceneschopnosti (počas PN či OČR je iná výška odmeny) či odmien (vianočné odmeny zvýšia mzdu).

V daňovom priznaní k dani z príjmov sa určujú zaplatené dane za daný kalendárny rok. Daňové priznanie, či už je dané človekom alebo jeho zamest­návateľom, sa podáva do konca marca nasledujúceho roka. Dodatočné dane treba zaplatiť do konca marca, daňový úrad vracia preplatky dane v priebehu apríla.

Zamestnanec si môže, ale nemusí uplatňovať odpočítateľnú položku (na seba, prípadne aj na manželku) a daňový bonus priebežne. Ak sa rozhodne neuplatňovať si ich priebežne, k finančnému vyrovnaniu s daňovým úradom príde v apríli nasledujúceho roka – daňový úrad vráti človeku časť pred­davkov daní a doplatí daňový bonus. Dôsledkom je, že v priebehu roka má domácnosť nižšie príjmy, ale má ich nárazovo vyššie v apríli. Tento jednorazovo vyšší príjem sa dá využiť napr. na väčšie investície.

Podobne existuje aj zúčtovanie zdravotných odvodov. Zamestnanec sa môže počas roka rozhodnúť neaplikovať odpočítateľnú položku na zdravotné odvody. Táto potom bude zúčtovaná v októbri nasledujúceho roka, keď zamestnanec bude mať vyšší príjem. Vzhľadom na výšku odpočítateľných položiek je rozdiel malý.

V mzdovej kalkulačke porovnajte bežnú domácnosť s domácnosťou s nárazovými príjmami. Prepínač nárazových príjmov sa nachádza v sekcii U zamest­návateľa. V časti Podrobné výsledky vidíte nižšie príjmy v jednotlivých mesiacoch kompenzované vyšším príjmom v marci.

Od apríla 2023 je daňový bonus príjmom pre potreby dávok v hmotnej núdzi, je teda rozdiel, či je vyplácaný nárazovo. Do marca 2023 nebol príjmom, a teda či je vyplácaný priebežne alebo nárazovo, nemalo vplyv na dávky v hmotnej núdzi.

Nárazové príjmy nie je vhodné mať pri exekúciách a poberaní dávok v hmotnej núdzi. Exekúcie pri nižších príjmoch sú percentuálne nižšie a pre zistenie výšky dávok v hmotnej núdzi je potrebné uplatniť všetky nároky.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/kalkulacka/narazove-prijmy
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .