qr kod na stranku

Zmeny medzi rokmi 2021 a 2023

Medzi rokmi 2021 a 2023, teda od vydania predošlej Učebnice mzdovej kalkulačky, prišlo k viacerým zmenám v dávkovo-daňovo-odvodovom systéme na Slovensku.

Viditeľné zmeny boli v daňovom bonuse. Pôvodná jednotná suma daňového bonusu pre každého, kto zarába aspoň polovicu minimálnej mzdy, bola nahradená vzorcom, kde výška daňového bonusu pre domácnosť je určená počtom detí a výškou daňového príjmu. Výška daňového bonusu pre domácnosť sa zvýšila, ale najmenej z toho profitovali nízkopríjmové domácnosti (výška daňového bonusu pre strednú triedu je vyššia ako pre ľudí pri minimálnej mzde).

Od januára 2022 sa upravili vzorce pri exekúciách. Strednej triede sa znížili maximálne exekúcie. Od apríla 2021 existuje tehotenskétehotenské štipendium.

Počas týchto dvoch rokov boli valorizované všetky príspevky a parametre – životné minimum, dávky v hmotnej núdzi, minimálna mzda, stravné (od marca 2021 môže byť aj v hotovosti), ... Počas časti tohto obdobia bolo zmrazené stravné a príplatky za prácu cez víkend. Neskoršími zmenami legislatívy boli opätovne valorizované. Nebola však valorizovaná odpočítateľná položka na zdravotné odvody, ktorá sa tak dostala pod minimálnu mzdu. Väčšiny zamestnancov sa tak netýka.

Od roku 2023 platia minimálne zdravotné odvody, týkajúce sa zamestnancov s príjmom menej ako tretina minimálnej mzdy. Od marca 2022 bol konečne zrušený zákaz nemocenského poistenia pre niektoré skupiny zamestnancov.

Vláda de-facto zrušila obedy zadarmo v školách.

Počas pandemických rokov 2020-2022 boli v niektorých mesiacoch vyššie prídavky na deti, vyššie náhrady príjmu z nemocenského poistenia, či jednorazové príspevky.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202.


https://www.iz.sk/kalkulacka/zmeny-2021-2023
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Online učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .