qr kod na stranku

Zmeny medzi rokmi 2021 a 2023

Medzi rokom 2021 a májom 2023, teda od vydania pred­ošlej učebnice mzdovej kalkulačky, prišlo k viacerým zmenám v dávkovo-daňovo-odvodovom systéme na Slovensku. Tieto sme zapracovali do našej učebnice.

Viditeľné zmeny nastali v daňovom bonuse. Pôvodná jednotná suma daňového bonusu pre každého, kto zarába aspoň polovicu minimálnej mzdy, bola nahradená vzorcom, kde výška daňového bonusu pre domácnosť je určená počtom detí a výškou daňového príjmu. Výška daňového bonusu pre domácnosť sa zvýšila, ale najmenej z toho profitovali nízkopríjmové domácnosti (výška daňového bonusu pre strednú triedu je vyššia ako pre ľudí s minimálnou mzdou).

Od januára 2022 sa upravili vzorce pri exekúciách. Strednej triede sa znížili maximálne exekúcie. Od apríla 2021 existuje tehotenské aj tehotenské štipendium.

Počas týchto dvoch rokov boli valorizované všetky príspevky a parametre – životné minimum, dávky v hmotnej núdzi, minimálna mzda, stravné (od marca 2021 môže byť aj v hotovosti). Vzhľadom na vyššiu infláciu boli niektoré dávky valorizované skôr (rodičovský príspevok). Počas časti tohto obdobia bolo zmrazené stravné a príplatky za prácu cez víkend. Neskoršími zmenami legislatívy boli opätovne valorizované. Nebola však valorizovaná odpočítateľná položka na zdravotné odvody, ktorá sa tak dostala pod minimálnu mzdu. Väčšiny zamestnancov sa tak netýka.

Od roku 2023 platia minimálne zdravotné odvody týkajúce sa zamestnancov s príjmom menším ako tretina minimálnej mzdy. Od marca 2022 bol konečne zrušený zákaz nemocenského poistenia pre niektoré skupiny zamestnancov.

Vláda de facto zrušila obedy zadarmo v školách. Neskôr ich opätovne zaviedla.

Počas pandemických rokov 2020 – 2022 boli v niektorých mesiacoch vyššie prídavky na deti, vyššie náhrady príjmu z nemocenského poistenia či jednorazové príspevky.

Od apríla 2023 platia zásadnejšie zmeny v legislatíve pomoci v hmotnej núdzi, ktoré znižujú možnosti poberať dávky v hmotnej núdzi popri zamestnaní. Vláda zrušila aktivačný príspevok po zamestnaní sa, zrušila osobitný príspevok (s účinnosťou od roku 2024), zvýšila výšku pracovného príjmu, ktorá sa ráta do príjmov pre potreby dávok v hmotnej núdzi, začala rátať daňový bonus ako príjem. Celkovým dôsledkom je výrazné zníženie možnosti súbehu dávok a pracovného príjmu.

Od roku 2023 je životné minimum valorizované o infláciu (predtým to mohlo byť aj menej), od júla 2023 existuje viac druhov príspevku na bývanie.

Od júna 2023 je možné poberať rodičovský príspevok až do 6 rokov veku dieťaťa, ak toto nebolo prijaté do materskej školy.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/kalkulacka/zmeny-2021-2023
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .