qr kod na stranku

Zmeny medzi rokmi 2021 a 2023

Medzi rokom 2021 a májom 2023, teda od vydania predošlej Učebnice mzdovej kalkulačky, prišlo k viacerým zmenám v dávkovo-daňovo-odvodovom systéme na Slovensku. Tieto sme zapracovali do našej učebnice.

Viditeľné zmeny boli v daňovom bonuse. Pôvodná jednotná suma daňového bonusu pre každého, kto zarába aspoň polovicu minimálnej mzdy, bola nahradená vzorcom, kde výška daňového bonusu pre domácnosť je určená počtom detí a výškou daňového príjmu. Výška daňového bonusu pre domácnosť sa zvýšila, ale najmenej z toho profitovali nízkopríjmové domácnosti (výška daňového bonusu pre strednú triedu je vyššia ako pre ľudí pri minimálnej mzde).

Od januára 2022 sa upravili vzorce pri exekúciách. Strednej triede sa znížili maximálne exekúcie. Od apríla 2021 existuje tehotenskétehotenské štipendium.

Počas týchto dvoch rokov boli valorizované všetky príspevky a parametre – životné minimum, dávky v hmotnej núdzi, minimálna mzda, stravné (od marca 2021 môže byť aj v hotovosti), ... Vzhľadom na vyššiu infláciu boli niektoré dávky valorizované skôr (rodičovský príspevok). Počas časti tohto obdobia bolo zmrazené stravné a príplatky za prácu cez víkend. Neskoršími zmenami legislatívy boli opätovne valorizované. Nebola však valorizovaná odpočítateľná položka na zdravotné odvody, ktorá sa tak dostala pod minimálnu mzdu. Väčšiny zamestnancov sa tak netýka.

Od roku 2023 platia minimálne zdravotné odvody, týkajúce sa zamestnancov s príjmom menej ako tretina minimálnej mzdy. Od marca 2022 bol konečne zrušený zákaz nemocenského poistenia pre niektoré skupiny zamestnancov.

Vláda de-facto zrušila obedy zadarmo v školách. Neskôr ich opätovne zaviedla.

Počas pandemických rokov 2020-2022 boli v niektorých mesiacoch vyššie prídavky na deti, vyššie náhrady príjmu z nemocenského poistenia, či jednorazové príspevky.

Od apríla 2023 platia zásadnejšie zmeny v legislatíve pomoci v hmotnej núdzi, ktoré znižujú možnosti poberať dávky v hmotnej núdzi popri zamestnaní. Vláda zrušila aktivačný príspevok po zamestnaní sa, zrušila osobitný príspevok (s účinnosťou od roku 2024), zvýšila výšku pracovného príjmu, ktorá sa ráta do príjmov pre potreby dávok v hmotnej núdzi, začala rátať daňový bonus ako príjem. Celkovým dôsledkom je výrazné zníženie možnosti súbehu dávok a pracovného príjmu.

Od júna 2023 je možné poberať rodičovský príspevok až do 6 rokov veku dieťaťa, ak toto nebolo prijaté do škôlky.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202.


https://www.iz.sk/kalkulacka/zmeny-2021-2023
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .