qr kod na stranku

Týždenné mzdy a dávky

Mzdy, stravné či dávky sú v súčasnosti vyplácané na mesačnej báze, aj keď môžu byť vyplácané aj na týždennej báze. Je to dôležité v prípade domácností, ktoré žijú v relatívnej a nezriedka aj v absolútnej chudobe a majú subjektívne či objektívne ťažkosti s mesačným manažovaním svojho rodinného rozpočtu, čo je nezriedka sprevádzané permanentným úžerníckym zadlžovaním. Týždenný príjem takéto situácie do značnej miery zlepšuje, ale ponecháva aj dostatočný priestor pre zlepšovanie finančnej gramotnosti a zručností pri manažovaní rodinných rozpočtov.

V Zákonníku práce existuje možnosť preddavku na mzdu. Tieto pred­davky umožňujú de facto týždennú mzdu: zamest­návateľ môže vyplácať v piatky odhadované výšky čistých miezd, pričom v štandardnom výplatnom termíne doplatí do skutočnej výšky mzdy.

Stravné pre zamestnancov má byť vyplácané vopred. Väčšina zamest­návateľov vypláca stravné na celý mesiac, avšak rovnako môžu vyplácať na týždeň (či iba na daný deň). Bankové prevody sú čoraz rýchlejšie. Existencia okamžitých platieb umožňuje realizáciu behom niekoľko sekúnd, neexistuje teda žiadny dôvod na vyplácanie v hotovosti.

Systém dávok v hmotnej núdzi funguje na mesačnom princípe. V danom kalendárnom mesiaci sa zrátajú príjmy a porovnávajú so životným minimom a mesačnými výškami dávok. Štandardne sa vyplácajú mesačne.

V súčasnosti je možné vyplácať dávky v kratšom intervale pri použití inštitútu osobitného príjemcu. Podmienky určenia osobitného príjemcu sú nastavené relatívne prísne. Preto len okolo 3,8 % dávok alebo 2 200 dávok je vyplácaných cez osobitného príjemcu.

Absentuje možnosť vyplácania dávok na týždennej báze:

  • výpočet mesačnej dávky tak ako v súčasnosti,
  • vyplácanie štvrtiny/pätiny dávky každý pondelok na bankový účet.

Absentuje aj bankový produkt, ktorý by umožňoval:

  • štandardne fungujúce inkasá a pravidelné platby (bývanie, energie, poplatky obciam, poplatky za školské aktivity ap.),
  • týždenný limit na výber hotovosti z bankomatu,
  • možnosť väčších výberov financií v prípade nepredvídateľných udalostí (havária, pokazené kúrenie),
  • finančne zvýhodnené pravidelné sporenie (napr. na opravu bývania),
  • nulové poplatky (banka bude mať pravidelný cashflow na tomto bankovom účte),
  • normálne fungovanie exekúcií na bankovom účte

https://www.iz.sk/kalkulacka/tyzdenne
ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .