qr kod na stranku

Vplyv regiónu na dane a odvody v minulosti

Od roku 2015 do konca februára 2022 platila legislatíva, ktorý v niektorých typoch domácnosti menila povinnosť platiť odvody. V súčasnosti už neplatí.

Odvody

Sociálne odvody nesmel platiť zamestnanec, ktorý:

  • pred zamestnaním bol dlhodobo nezamestnaný UoZ,
  • má mzdu nižšiu ako 67 % priemernej mzdy (v súčasnosti 67 % z 1 133 €, teda 759,11 €),
  • zamestnávateľ nemá dlhy voči Sociálnej poisťovni a neznížil počet zamestnancov,
  • a neubehlo viac ako 12 mesiacov od začiatku zamestnania.

Zdravotné odvody neplatil zamestnanec, ktorý:

  • pred zamestnaním bol evidovaný UoZ dlhšie ako 12 mesiacov (čo je podľa súčasnej definície dlhodobo nezamestnaný UoZ),
  • má mzdu nižšiu ako 67 % priemernej mzdy,
  • zamestnávateľ nemá dlhy voči danej zdravotnej poisťovni a neznížil počet zamestnancov,
  • a neubehlo viac ako 12 mesiacov od začiatku zamestnania.

Ako vidno, definície v zákonoch boli veľmi podobné, ale nie totožné.

Rozdiel bol aj vo forme odvodov. Zamestnanec spĺňajúci dané kritériá je naďalej zdravotne poistený, len neplatí odvody. Avšak nie je sociálne poistený: nerátalo sa mu to do dôchodku, nemal nárok na poistenie v nezamestnanosti ani na nemocenské dávky.

Pre ľudí s trvalým pobytom v najmenej rozvinutých okresoch platili rovnaké podmienky, len limit dĺžky nezamestnanosti sa mení z 12 na 6 mesiacov:

Pozor, keďže takýto zamestnanec neplatil sociálne odvody, nemal nárok ani na dávky z tohto poistenia. Od roku 2022 je už situácia iná.

Granty a dávky

Bydlisko v najmenej rozvinutom okrese nedáva nárok na vyššie dávky v hmotnej núdzi, rodičovské prídavky či bonusy na cestovanie.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/vplyv-na-prijem/do-2021
ikona Online učebnica mzdovej kalkulačky

Online učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .