qr kod na stranku

Vplyv regiónu na dane a odvody v minulosti

Od roku 2015 do konca februára 2022 platila legislatíva, ktorá v niektorých typoch domácností menila povinnosť platiť odvody. V súčasnosti už neplatí. Tieto ustanovenia zrušil zákon číslo 215/2021 Z. z.

Odvody

Sociálne odvody podľa vtedajšieho § 4 ods. 1 písmeno d) zákona o sociálnom poistení nesmel platiť zamestnanec, ktorý:

  • pred zamestnaním bol dlhodobo nezamestnaný UoZ,
  • má mzdu nižšiu ako 67 % priemernej mzdy (v súčasnosti 67 % z 1 304 €, teda 873,68 €),
  • zamest­návateľ nemá dlhy voči Sociálnej poisťovni a neznížil počet zamestnancov,
  • a neubehlo viac ako 12 mesiacov od začiatku zamestnania.

Zdravotné odvody podľa vtedajšieho § 11 ods. 7 písmeno v) zákona o zdravotnom poistení neplatil zamestnanec, ktorý:

  • pred zamestnaním bol evidovaný UoZ dlhšie ako 12 mesiacov (čo je podľa súčasnej definície dlhodobo nezamestnaný UoZ),
  • má mzdu nižšiu ako 67 % priemernej mzdy,
  • zamest­návateľ nemá dlhy voči danej zdravotnej poisťovni a neznížil počet zamestnancov,
  • a neubehlo viac ako 12 mesiacov od začiatku zamestnania.

Ako vidno, definície v zákonoch boli veľmi podobné, ale nie totožné.

Rozdiel bol aj vo forme odvodov. Zamestnanec spĺňajúci dané kritériá bol naďalej zdravotne poistený, len neplatil odvody. Nebol však sociálne poistený: nerátalo sa mu to do dôchodku, nemal nárok na poistenie v nezamestnanosti ani na nemocenské dávky.

Pre ľudí s trvalým pobytom v najmenej rozvinutých okresoch platili rovnaké podmienky, len limit dĺžky nezamestnanosti sa mení z 12 na 6 mesiacov.

Pozor, keďže takýto zamestnanec neplatil sociálne odvody, nemal nárok ani na dávky z tohto poistenia. Od roku 2022 je už situácia iná.

Granty a dávky

Bydlisko v najmenej rozvinutom okrese nedáva nárok na vyššie dávky v hmotnej núdzi, rodičovské prídavky či bonusy na cestovanie.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/vplyv-na-prijem/do-2021
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .