Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Vplyv regiónu na dane a odvody

To, či človek býva v najmenej rozvinutom okrese, má vplyv aj na príjem človeka, najmä vo forme iných odvodov a mierne vyššej šance získať príspevky či granty.

najmenej rozvinuté okresy najmenej-rozvinute-okresy-iz

Od konca roku 2015 sú najmenej rozvinutými okresmi (známe aj ako hladové doliny) okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov (čísla okresov 606, 607, 608, 609, 610, 703, 708, 712, 713, 808, 809, 811).

V roku 2017 pribudli okresy Gelnica, Bardejov a Medzilaborce a v roku 2018 postupne Košice-okolie, Levoča a Snina (čísla okresov 801, 701, 705 a 806, 704 a 709), Stropkov a Michalovce (711, 807). Na mape je 12 pôvodných najmenej rozvinutých okresov tmavšou farbou, nových 8 NRO z rokov 2017 a 2018 je svetlejšou farbou. Koncom roka 2020 prestal byť okres Veľký Krtíš formálne najmenej rozvinutý, v mape je označený bodkovane.

Odvody

Sociálne odvody nesmie platiť zamestnanec, ktorý:

  • pred zamestnaním bol dlhodobo nezamestnaný UoZ,
  • má mzdu nižšiu ako 67 % priemernej mzdy (v súčasnosti 67 % z 1 092 €, teda 731,64 €),
  • zamestnávateľ nemá dlhy voči Sociálnej poisťovni a neznížil počet zamestnancov,
  • a neubehlo viac ako 12 mesiacov od začiatku zamestnania.

Zdravotné odvody neplatí zamestnanec, ktorý:

  • pred zamestnaním bol evidovaný UoZ dlhšie ako 12 mesiacov (čo je podľa súčasnej definície dlhodobo nezamestnaný UoZ),
  • má mzdu nižšiu ako 67 % priemernej mzdy,
  • zamestnávateľ nemá dlhy voči danej zdravotnej poisťovni a neznížil počet zamestnancov,
  • a neubehlo viac ako 12 mesiacov od začiatku zamestnania.

Ako vidno, definície v zákonoch sú veľmi podobné, ale nie totožné.

Rozdiel je aj vo forme odvodov. Zamestnanec spĺňajúci dané kritériá je naďalej zdravotne poistený, len neplatí odvody. Avšak nie je sociálne poistený: neráta sa mu to do dôchodku, nebude mať nárok na poistenie v nezamestnanosti ani na nemocenské dávky.

Pre ľudí s trvalým pobytom v najmenej rozvinutých okresoch platia rovnaké podmienky, len limit dĺžky nezamestnanosti sa mení z 12 na 6 mesiacov:

Pozor, keďže takýto zamestnanec neplatí sociálne odvody, nemá nárok ani na dávky z tohto poistenia.

Granty a dávky

Bydlisko v najmenej rozvinutom okrese nedáva nárok na vyššie dávky v hmotnej núdzi, rodičovské prídavky či bonusy na cestovanie.

Malá časť grantov či fondov je určená pre NRO, ich suma je však skôr symbolická:

Celkovo je však podpora najmenej rozvinutých regiónov veľmi nízka.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/vplyv-na-prijem
ikona Online učebnica mzdovej kalkulačky

Online učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.. . .