Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Vplyv regiónu na dane a odvody

To, či človek býva v najmenej rozvinutom okrese, má vplyv aj na príjem človeka, najmä vo forme iných odvodov a mierne vyššej šance získať príspevky či granty.

Sociálne odvody nesmie platiť zamestnanec, ktorý:

  • pred zamestnaním bol dlhodobo nezamestnaný UoZ,
  • má mzdu nižšiu ako 67 % priemernej mzdy (v súčasnosti 67 % z 1 013,00 €, teda 678,71 €),
  • zamestnávateľ nemá dlhy voči Sociálnej poisťovni a neznížil počet zamestnancov,
  • a neubehlo viac ako 12 mesiacov od začiatku zamestnania.

Zdravotné odvody neplatí zamestnanec, ktorý:

  • pred zamestnaním bol evidovaný UoZ dlhšie ako 12 mesiacov (čo je podľa súčasnej definície dlhodobo nezamestnaný UoZ),
  • má mzdu nižšiu ako 67 % priemernej mzdy,
  • zamestnávateľ nemá dlhy voči danej zdravotnej poisťovni a neznížil počet zamestnancov,
  • a neubehlo viac ako 12 mesiacov od začiatku zamestnania.

Ako vidno, definície v zákonoch sú veľmi podobné, ale nie totožné.

Rozdiel je aj vo forme odvodov. Zamestnanec spĺňajúci dané kritériá je naďalej zdravotne poistený, len neplatí odvody. Avšak nie je sociálne poistený: neráta sa mu to do dôchodku, nebude mať nárok na poistenie v nezamestnanosti ani na nemocenské dávky.

Pre ľudí s trvalým pobytom v najmenej rozvinutých okresoch platia rovnaké podmienky, len limit dĺžky nezamestnanosti sa mení z 12 na 6 mesiacov:

Pozor, keďže takýto zamestnanec neplatí sociálne odvody, nemá nárok ani na dávky z tohto poistenia.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/vplyv-na-prijem