qr kod na stranku

Možné metodiky najmenej rozvinutých okresov

Stránka ukazuje historický vývoj jednotlivých okresov vo vzťahu k hranici definícii najmenej rozvinutého okresu (1,6 násobok priemeru SR disponibilnej resp. celkovej nezamestnanosti) v jednotlivých kvartáloch. Stĺpce hovoria o tom, o koľko evidovaných nezamestnaných by mal okres znížiť svoju nezamestnanosť, aby nebol najmenej rozvinutý. Číslo v zátvorke ukazuje koľko % je to z počtu nezamestnaných v danom okrese a kvartáli. Napr okres Rimavská Sobota by mal znížiť nezamestnanosť o polovicu, v roku 2013 to bolo „iba" o tretinu.

Súčasná metodika je 1,6 násobok evidovanej disponibilnej nezamestnanosti, navrhovaná metodika je návrh Inštitútu zamestnanosti a to 1,6 násobok evidovanej (celkovej) nezamestnanosti.

Levoča

Okres Levoča bol podľa starej metodiky nad priemerom 11 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o -27 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 15 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o -20 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3355 (12 %)361 (11 %)
2012 Q4290 (9 %)266 (8 %)
2013 Q1256 (8 %)214 (6 %)
2013 Q2210 (6 %)178 (5 %)
2013 Q3166 (5 %)156 (4 %)
2013 Q4117 (4 %)78 (2 %)
2014 Q1334 (11 %)184 (5 %)
2014 Q2534 (20 %)369 (11 %)
2014 Q3584 (23 %)457 (15 %)
2014 Q4511 (20 %)406 (13 %)
2015 Q1405 (15 %)262 (8 %)
2015 Q2387 (15 %)345 (12 %)
2015 Q3420 (17 %)393 (14 %)
2015 Q4315 (13 %)310 (11 %)
2016 Q1131 (5 %)148 (5 %)
2016 Q290 (4 %)132 (5 %)
2016 Q3145 (7 %)144 (6 %)
2016 Q415 (1 %)-12 (-0 %)
2017 Q1-2 (-0 %)-63 (-3 %)
2017 Q232 (2 %)-4 (-0 %)
2017 Q360 (4 %)47 (3 %)
2017 Q4-22 (-1 %)-19 (-1 %)
2018 Q1-31 (-2 %)-89 (-5 %)
2018 Q2-92 (-6 %)-90 (-5 %)
2018 Q3-47 (-3 %)-57 (-3 %)
2018 Q4-65 (-5 %)-82 (-5 %)
2019 Q1-61 (-5 %)-66 (-4 %)
2019 Q2-101 (-8 %)-116 (-7 %)
2019 Q3-84 (-6 %)-85 (-5 %)
2019 Q4-36 (-3 %)-50 (-3 %)
2020 Q1-66 (-5 %)-53 (-3 %)
2020 Q2146 (9 %)132 (7 %)
2020 Q3244 (15 %)217 (12 %)
2020 Q4282 (18 %)253 (14 %)
2021 Q1288 (17 %)254 (14 %)
2021 Q2255 (15 %)212 (11 %)
2021 Q3186 (12 %)147 (8 %)
2021 Q4124 (8 %)77 (4 %)
2022 Q192 (6 %)32 (2 %)
2022 Q225 (2 %)-12 (-1 %)
2022 Q352 (4 %)7 (0 %)
2022 Q426 (2 %)-9 (-1 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Veľký Krtíš

Okres Veľký Krtíš bol podľa starej metodiky nad priemerom 10 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o -16 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 10 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o -19 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3-461 (-10 %)-494 (-10 %)
2012 Q4-528 (-11 %)-519 (-10 %)
2013 Q189 (2 %)130 (2 %)
2013 Q2-58 (-1 %)-72 (-1 %)
2013 Q3-98 (-2 %)-152 (-3 %)
2013 Q4-297 (-6 %)-218 (-4 %)
2014 Q1-368 (-7 %)-391 (-7 %)
2014 Q2-380 (-8 %)-401 (-7 %)
2014 Q3-491 (-10 %)-436 (-8 %)
2014 Q4-569 (-12 %)-425 (-8 %)
2015 Q1-558 (-11 %)-404 (-8 %)
2015 Q2-316 (-7 %)-367 (-7 %)
2015 Q3-306 (-7 %)-242 (-5 %)
2015 Q4-410 (-10 %)-253 (-5 %)
2016 Q1-283 (-7 %)-194 (-4 %)
2016 Q2-191 (-5 %)-74 (-2 %)
2016 Q3161 (5 %)100 (3 %)
2016 Q485 (3 %)61 (2 %)
2017 Q1-189 (-6 %)-123 (-4 %)
2017 Q2-171 (-6 %)-156 (-5 %)
2017 Q367 (3 %)88 (4 %)
2017 Q450 (3 %)93 (4 %)
2018 Q194 (5 %)73 (3 %)
2018 Q2140 (8 %)128 (6 %)
2018 Q3201 (12 %)222 (11 %)
2018 Q4214 (14 %)225 (12 %)
2019 Q1325 (22 %)298 (16 %)
2019 Q2394 (30 %)374 (22 %)
2019 Q3456 (37 %)426 (26 %)
2019 Q4383 (30 %)344 (20 %)
2020 Q1296 (21 %)287 (16 %)
2020 Q2338 (16 %)367 (16 %)
2020 Q3299 (13 %)369 (15 %)
2020 Q4352 (16 %)336 (14 %)
2021 Q1420 (18 %)381 (15 %)
2021 Q2394 (17 %)413 (16 %)
2021 Q3271 (12 %)244 (10 %)
2021 Q4290 (15 %)283 (13 %)
2022 Q1386 (21 %)419 (20 %)
2022 Q2368 (21 %)401 (21 %)
2022 Q3410 (26 %)421 (23 %)
2022 Q4275 (17 %)311 (17 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Stropkov

Okres Stropkov bol podľa starej metodiky nad priemerom 19 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o -7 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 26 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 26 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3183 (9 %)105 (5 %)
2012 Q4195 (9 %)126 (5 %)
2013 Q1315 (15 %)251 (10 %)
2013 Q2399 (20 %)276 (12 %)
2013 Q3414 (22 %)226 (10 %)
2013 Q4399 (21 %)208 (9 %)
2014 Q1279 (14 %)207 (9 %)
2014 Q2385 (22 %)164 (7 %)
2014 Q3287 (16 %)97 (4 %)
2014 Q4237 (13 %)97 (4 %)
2015 Q1236 (13 %)128 (6 %)
2015 Q2250 (15 %)159 (8 %)
2015 Q3246 (15 %)140 (7 %)
2015 Q4176 (11 %)68 (3 %)
2016 Q1218 (14 %)77 (4 %)
2016 Q2123 (8 %)19 (1 %)
2016 Q3-10 (-1 %)-67 (-3 %)
2016 Q4-108 (-7 %)-202 (-10 %)
2017 Q17 (0 %)-147 (-8 %)
2017 Q228 (2 %)-108 (-7 %)
2017 Q327 (2 %)-91 (-6 %)
2017 Q458 (6 %)-88 (-7 %)
2018 Q10 (0 %)-141 (-10 %)
2018 Q2-9 (-1 %)-135 (-11 %)
2018 Q3-44 (-4 %)-134 (-11 %)
2018 Q4-100 (-10 %)-183 (-15 %)
2019 Q1-125 (-12 %)-226 (-17 %)
2019 Q2-46 (-5 %)-127 (-11 %)
2019 Q3-34 (-4 %)-133 (-11 %)
2019 Q4-85 (-9 %)-208 (-17 %)
2020 Q1-109 (-11 %)-193 (-15 %)
2020 Q224 (2 %)-66 (-5 %)
2020 Q343 (3 %)-64 (-4 %)
2020 Q4-8 (-1 %)-96 (-6 %)
2021 Q1-36 (-3 %)-121 (-8 %)
2021 Q2-69 (-5 %)-153 (-10 %)
2021 Q3-58 (-4 %)-164 (-11 %)
2021 Q4-50 (-4 %)-140 (-10 %)
2022 Q1-54 (-4 %)-123 (-9 %)
2022 Q2-96 (-8 %)-140 (-11 %)
2022 Q3-79 (-7 %)-148 (-11 %)
2022 Q4-122 (-11 %)-181 (-14 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Michalovce

Okres Michalovce bol podľa starej metodiky nad priemerom 22 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 9 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 23 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 28 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3854 (9 %)253 (2 %)
2012 Q41303 (14 %)674 (6 %)
2013 Q12300 (24 %)1743 (15 %)
2013 Q21876 (19 %)1616 (15 %)
2013 Q31929 (21 %)1708 (16 %)
2013 Q41995 (22 %)1859 (18 %)
2014 Q11721 (19 %)1663 (16 %)
2014 Q21518 (17 %)1318 (13 %)
2014 Q31372 (16 %)1208 (12 %)
2014 Q41323 (15 %)1371 (14 %)
2015 Q11294 (15 %)1241 (12 %)
2015 Q21013 (12 %)780 (8 %)
2015 Q31201 (15 %)812 (8 %)
2015 Q41171 (16 %)796 (9 %)
2016 Q1791 (11 %)454 (5 %)
2016 Q2635 (9 %)109 (1 %)
2016 Q3448 (6 %)69 (1 %)
2016 Q4168 (2 %)-133 (-2 %)
2017 Q1-303 (-4 %)-678 (-8 %)
2017 Q2-531 (-8 %)-1092 (-14 %)
2017 Q3-594 (-10 %)-1138 (-16 %)
2017 Q4-869 (-15 %)-1197 (-17 %)
2018 Q1-868 (-15 %)-1136 (-16 %)
2018 Q2-938 (-17 %)-1293 (-19 %)
2018 Q3-922 (-17 %)-1285 (-19 %)
2018 Q4-804 (-16 %)-1182 (-18 %)
2019 Q1-701 (-14 %)-1052 (-17 %)
2019 Q2-511 (-11 %)-925 (-15 %)
2019 Q3-254 (-6 %)-630 (-11 %)
2019 Q4-201 (-5 %)-377 (-7 %)
2020 Q1-190 (-4 %)-407 (-7 %)
2020 Q2390 (7 %)168 (3 %)
2020 Q3442 (8 %)97 (1 %)
2020 Q4-4 (-0 %)-370 (-5 %)
2021 Q1-86 (-1 %)-350 (-5 %)
2021 Q2-625 (-9 %)-878 (-11 %)
2021 Q3-1118 (-16 %)-1397 (-17 %)
2021 Q4-1535 (-22 %)-1672 (-22 %)
2022 Q1-1604 (-22 %)-1641 (-21 %)
2022 Q2-1251 (-19 %)-1438 (-20 %)
2022 Q3-588 (-10 %)-867 (-13 %)
2022 Q4-497 (-9 %)-686 (-11 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Lučenec

Okres Lučenec bol podľa starej metodiky nad priemerom 26 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 14 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 30 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 22 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3-678 (-9 %)-701 (-8 %)
2012 Q4-738 (-9 %)-646 (-7 %)
2013 Q1-258 (-3 %)-171 (-2 %)
2013 Q2-351 (-4 %)-277 (-3 %)
2013 Q3-38 (-0 %)-147 (-2 %)
2013 Q445 (1 %)-94 (-1 %)
2014 Q1-249 (-3 %)-126 (-1 %)
2014 Q224 (0 %)-160 (-2 %)
2014 Q3-84 (-1 %)-133 (-2 %)
2014 Q4-199 (-3 %)-75 (-1 %)
2015 Q114 (0 %)70 (1 %)
2015 Q2-44 (-1 %)-86 (-1 %)
2015 Q3-41 (-1 %)-148 (-2 %)
2015 Q4-279 (-4 %)-256 (-4 %)
2016 Q1-258 (-4 %)-407 (-6 %)
2016 Q2-336 (-6 %)-527 (-8 %)
2016 Q3-337 (-6 %)-485 (-7 %)
2016 Q4-453 (-8 %)-566 (-9 %)
2017 Q1-473 (-9 %)-559 (-9 %)
2017 Q2-350 (-8 %)-501 (-9 %)
2017 Q3-194 (-5 %)-334 (-7 %)
2017 Q4-287 (-8 %)-449 (-10 %)
2018 Q1-222 (-6 %)-341 (-8 %)
2018 Q2-146 (-4 %)-339 (-8 %)
2018 Q3-67 (-2 %)-209 (-5 %)
2018 Q4-180 (-6 %)-305 (-8 %)
2019 Q1-214 (-7 %)-414 (-10 %)
2019 Q2-89 (-3 %)-322 (-9 %)
2019 Q394 (3 %)-47 (-1 %)
2019 Q4-152 (-5 %)-265 (-7 %)
2020 Q1-64 (-2 %)-179 (-5 %)
2020 Q2105 (3 %)9 (0 %)
2020 Q3177 (4 %)99 (2 %)
2020 Q432 (1 %)-7 (-0 %)
2021 Q126 (1 %)-17 (-0 %)
2021 Q2-45 (-1 %)-69 (-1 %)
2021 Q3122 (3 %)61 (1 %)
2021 Q422 (1 %)-9 (-0 %)
2022 Q1-238 (-6 %)-224 (-5 %)
2022 Q2-243 (-7 %)-249 (-6 %)
2022 Q3-67 (-2 %)-121 (-3 %)
2022 Q4-289 (-8 %)-350 (-9 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Gelnica

Okres Gelnica bol podľa starej metodiky nad priemerom 30 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 29 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 34 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 65 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3-47 (-2 %)-92 (-3 %)
2012 Q4-85 (-3 %)-124 (-3 %)
2013 Q1-42 (-1 %)-108 (-3 %)
2013 Q2-42 (-1 %)-80 (-2 %)
2013 Q3143 (5 %)25 (1 %)
2013 Q470 (2 %)-46 (-1 %)
2014 Q1114 (4 %)-116 (-3 %)
2014 Q2154 (6 %)-98 (-3 %)
2014 Q3188 (7 %)-95 (-3 %)
2014 Q4208 (8 %)-88 (-3 %)
2015 Q187 (3 %)-207 (-6 %)
2015 Q2-37 (-1 %)-315 (-10 %)
2015 Q3-79 (-3 %)-348 (-11 %)
2015 Q4-79 (-3 %)-501 (-15 %)
2016 Q1-84 (-4 %)-511 (-16 %)
2016 Q2-108 (-5 %)-489 (-16 %)
2016 Q3-14 (-1 %)-356 (-13 %)
2016 Q4-127 (-6 %)-336 (-13 %)
2017 Q1-233 (-11 %)-421 (-17 %)
2017 Q2-303 (-16 %)-449 (-19 %)
2017 Q3-341 (-19 %)-479 (-22 %)
2017 Q4-394 (-23 %)-504 (-24 %)
2018 Q1-371 (-22 %)-476 (-23 %)
2018 Q2-331 (-21 %)-388 (-21 %)
2018 Q3-225 (-16 %)-291 (-17 %)
2018 Q4-218 (-16 %)-261 (-16 %)
2019 Q1-193 (-14 %)-282 (-17 %)
2019 Q2-179 (-14 %)-272 (-17 %)
2019 Q3-129 (-10 %)-202 (-13 %)
2019 Q4-123 (-10 %)-205 (-13 %)
2020 Q1-134 (-11 %)-214 (-14 %)
2020 Q2-62 (-4 %)-134 (-7 %)
2020 Q3-16 (-1 %)-93 (-5 %)
2020 Q45 (0 %)-80 (-4 %)
2021 Q1-10 (-1 %)-68 (-3 %)
2021 Q2-36 (-2 %)-56 (-3 %)
2021 Q3-8 (-0 %)-44 (-2 %)
2021 Q4-46 (-3 %)-76 (-5 %)
2022 Q1-83 (-5 %)-121 (-7 %)
2022 Q2-145 (-10 %)-174 (-10 %)
2022 Q3-184 (-12 %)-202 (-12 %)
2022 Q4-255 (-17 %)-261 (-16 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Košice – okolie

Okres Košice – okolie bol podľa starej metodiky nad priemerom 29 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 32 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 26 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 19 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3-624 (-5 %)-343 (-3 %)
2012 Q4-755 (-6 %)-422 (-3 %)
2013 Q11172 (9 %)1615 (12 %)
2013 Q21133 (9 %)1455 (11 %)
2013 Q31233 (11 %)1538 (12 %)
2013 Q41135 (10 %)1390 (11 %)
2014 Q1853 (8 %)1086 (9 %)
2014 Q2274 (2 %)605 (5 %)
2014 Q3359 (3 %)614 (5 %)
2014 Q4277 (3 %)632 (5 %)
2015 Q1340 (3 %)698 (6 %)
2015 Q2209 (2 %)496 (4 %)
2015 Q360 (1 %)350 (3 %)
2015 Q4-363 (-4 %)55 (0 %)
2016 Q1-521 (-5 %)-39 (-0 %)
2016 Q2-576 (-6 %)-111 (-1 %)
2016 Q3-552 (-6 %)-203 (-2 %)
2016 Q4-798 (-9 %)-501 (-5 %)
2017 Q1-1306 (-15 %)-1056 (-11 %)
2017 Q2-1570 (-20 %)-1312 (-15 %)
2017 Q3-1300 (-18 %)-1097 (-14 %)
2017 Q4-1404 (-21 %)-1244 (-16 %)
2018 Q1-1290 (-19 %)-1072 (-14 %)
2018 Q2-1208 (-19 %)-970 (-14 %)
2018 Q3-980 (-16 %)-756 (-11 %)
2018 Q4-897 (-16 %)-754 (-11 %)
2019 Q1-907 (-16 %)-728 (-11 %)
2019 Q2-850 (-16 %)-656 (-10 %)
2019 Q3-724 (-13 %)-524 (-8 %)
2019 Q4-796 (-15 %)-613 (-10 %)
2020 Q1-829 (-15 %)-613 (-10 %)
2020 Q2-154 (-2 %)16 (0 %)
2020 Q3-346 (-5 %)-189 (-2 %)
2020 Q4-198 (-3 %)-55 (-1 %)
2021 Q1-104 (-1 %)37 (0 %)
2021 Q2-305 (-4 %)-105 (-1 %)
2021 Q3-331 (-5 %)-173 (-2 %)
2021 Q4-186 (-3 %)-60 (-1 %)
2022 Q1-281 (-4 %)-192 (-3 %)
2022 Q2-509 (-8 %)-423 (-6 %)
2022 Q3-302 (-5 %)-244 (-4 %)
2022 Q4-154 (-3 %)-67 (-1 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Bardejov

Okres Bardejov bol podľa starej metodiky nad priemerom 30 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 50 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 28 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 27 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3499 (7 %)929 (12 %)
2012 Q4390 (5 %)779 (9 %)
2013 Q1548 (6 %)796 (9 %)
2013 Q2915 (12 %)1149 (14 %)
2013 Q31040 (14 %)1049 (13 %)
2013 Q4624 (8 %)674 (8 %)
2014 Q1140 (2 %)600 (7 %)
2014 Q2321 (4 %)840 (10 %)
2014 Q3487 (7 %)892 (11 %)
2014 Q4227 (3 %)626 (8 %)
2015 Q1-104 (-1 %)439 (5 %)
2015 Q2170 (2 %)554 (7 %)
2015 Q3328 (5 %)660 (9 %)
2015 Q4-324 (-5 %)158 (2 %)
2016 Q1-545 (-8 %)-28 (-0 %)
2016 Q2-446 (-7 %)-82 (-1 %)
2016 Q3-489 (-8 %)-141 (-2 %)
2016 Q4-948 (-15 %)-567 (-8 %)
2017 Q1-1217 (-19 %)-809 (-12 %)
2017 Q2-1405 (-23 %)-1029 (-16 %)
2017 Q3-859 (-17 %)-664 (-12 %)
2017 Q4-846 (-18 %)-612 (-12 %)
2018 Q1-907 (-20 %)-653 (-13 %)
2018 Q2-680 (-16 %)-502 (-11 %)
2018 Q3-562 (-14 %)-423 (-9 %)
2018 Q4-820 (-20 %)-565 (-12 %)
2019 Q1-918 (-22 %)-653 (-14 %)
2019 Q2-927 (-23 %)-698 (-15 %)
2019 Q3-861 (-21 %)-663 (-15 %)
2019 Q4-867 (-22 %)-672 (-15 %)
2020 Q1-778 (-19 %)-571 (-13 %)
2020 Q2-417 (-9 %)-248 (-5 %)
2020 Q3-247 (-5 %)-99 (-2 %)
2020 Q4-445 (-9 %)-299 (-5 %)
2021 Q1-490 (-9 %)-342 (-6 %)
2021 Q2-520 (-9 %)-383 (-7 %)
2021 Q3-500 (-10 %)-332 (-6 %)
2021 Q4-683 (-14 %)-513 (-10 %)
2022 Q1-775 (-16 %)-610 (-12 %)
2022 Q2-774 (-16 %)-600 (-12 %)
2022 Q3-643 (-14 %)-484 (-10 %)
2022 Q4-855 (-19 %)-736 (-16 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Medzilaborce

Okres Medzilaborce bol podľa starej metodiky nad priemerom 30 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 58 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 34 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 114 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q362 (5 %)-3 (-0 %)
2012 Q473 (6 %)2 (0 %)
2013 Q1-50 (-4 %)-128 (-8 %)
2013 Q2-49 (-4 %)-135 (-9 %)
2013 Q376 (7 %)-71 (-5 %)
2013 Q4114 (11 %)-74 (-5 %)
2014 Q125 (2 %)-52 (-4 %)
2014 Q286 (8 %)-72 (-5 %)
2014 Q377 (7 %)-97 (-7 %)
2014 Q4-9 (-1 %)-114 (-8 %)
2015 Q1-7 (-1 %)-103 (-8 %)
2015 Q251 (5 %)-58 (-5 %)
2015 Q359 (6 %)-59 (-5 %)
2015 Q4-38 (-4 %)-150 (-12 %)
2016 Q19 (1 %)-142 (-12 %)
2016 Q2-81 (-9 %)-188 (-16 %)
2016 Q3-192 (-19 %)-263 (-21 %)
2016 Q4-202 (-20 %)-261 (-22 %)
2017 Q1-183 (-19 %)-283 (-24 %)
2017 Q2-211 (-24 %)-309 (-28 %)
2017 Q3-194 (-25 %)-259 (-27 %)
2017 Q4-180 (-25 %)-234 (-26 %)
2018 Q1-148 (-22 %)-254 (-28 %)
2018 Q2-107 (-18 %)-229 (-28 %)
2018 Q3-136 (-22 %)-231 (-28 %)
2018 Q4-156 (-25 %)-238 (-30 %)
2019 Q1-138 (-23 %)-201 (-26 %)
2019 Q2-145 (-25 %)-208 (-28 %)
2019 Q3-68 (-13 %)-139 (-20 %)
2019 Q4-89 (-17 %)-167 (-24 %)
2020 Q1-108 (-19 %)-198 (-26 %)
2020 Q2-29 (-4 %)-142 (-17 %)
2020 Q3-37 (-5 %)-134 (-15 %)
2020 Q4-96 (-13 %)-179 (-20 %)
2021 Q1-95 (-12 %)-196 (-21 %)
2021 Q2-116 (-14 %)-188 (-20 %)
2021 Q3-102 (-14 %)-183 (-21 %)
2021 Q4-80 (-12 %)-162 (-20 %)
2022 Q1-57 (-9 %)-145 (-18 %)
2022 Q2-109 (-16 %)-177 (-22 %)
2022 Q3-125 (-19 %)-199 (-25 %)
2022 Q4-185 (-27 %)-248 (-31 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Svidník

Okres Svidník bol podľa starej metodiky nad priemerom 34 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 76 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 34 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 79 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3-32 (-1 %)-16 (-0 %)
2012 Q4-26 (-1 %)26 (1 %)
2013 Q131 (1 %)47 (1 %)
2013 Q2-13 (-0 %)11 (0 %)
2013 Q3-5 (-0 %)-64 (-2 %)
2013 Q4-21 (-1 %)-41 (-1 %)
2014 Q1-171 (-4 %)-19 (-0 %)
2014 Q2-261 (-7 %)-95 (-2 %)
2014 Q3-150 (-4 %)-113 (-3 %)
2014 Q4-17 (-0 %)-104 (-3 %)
2015 Q1-112 (-3 %)-101 (-3 %)
2015 Q2-41 (-1 %)-2 (-0 %)
2015 Q3-27 (-1 %)-64 (-2 %)
2015 Q4-205 (-6 %)-265 (-7 %)
2016 Q1-341 (-11 %)-466 (-12 %)
2016 Q2-406 (-13 %)-558 (-15 %)
2016 Q3-529 (-17 %)-589 (-16 %)
2016 Q4-701 (-22 %)-691 (-20 %)
2017 Q1-813 (-26 %)-789 (-22 %)
2017 Q2-819 (-28 %)-818 (-25 %)
2017 Q3-483 (-21 %)-565 (-21 %)
2017 Q4-501 (-23 %)-516 (-20 %)
2018 Q1-620 (-28 %)-568 (-22 %)
2018 Q2-587 (-28 %)-574 (-24 %)
2018 Q3-566 (-27 %)-585 (-24 %)
2018 Q4-602 (-30 %)-607 (-26 %)
2019 Q1-537 (-27 %)-557 (-24 %)
2019 Q2-515 (-27 %)-549 (-25 %)
2019 Q3-505 (-27 %)-563 (-25 %)
2019 Q4-518 (-27 %)-555 (-25 %)
2020 Q1-439 (-24 %)-464 (-21 %)
2020 Q2-234 (-11 %)-258 (-11 %)
2020 Q3-218 (-9 %)-232 (-9 %)
2020 Q4-261 (-11 %)-283 (-11 %)
2021 Q1-308 (-12 %)-310 (-12 %)
2021 Q2-353 (-14 %)-326 (-12 %)
2021 Q3-333 (-14 %)-340 (-14 %)
2021 Q4-270 (-13 %)-296 (-13 %)
2022 Q1-341 (-16 %)-323 (-14 %)
2022 Q2-311 (-15 %)-286 (-13 %)
2022 Q3-245 (-13 %)-206 (-10 %)
2022 Q4-278 (-15 %)-259 (-13 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Trebišov

Okres Trebišov bol podľa starej metodiky nad priemerom 34 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 83 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 34 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 114 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3-1998 (-17 %)-2418 (-18 %)
2012 Q4-1814 (-15 %)-2115 (-15 %)
2013 Q1-418 (-3 %)-573 (-4 %)
2013 Q2-580 (-5 %)-699 (-5 %)
2013 Q3-501 (-4 %)-803 (-6 %)
2013 Q4-374 (-3 %)-637 (-5 %)
2014 Q1-535 (-5 %)-993 (-8 %)
2014 Q2-511 (-5 %)-1102 (-9 %)
2014 Q3-473 (-4 %)-1150 (-9 %)
2014 Q4-262 (-3 %)-1075 (-9 %)
2015 Q1-363 (-4 %)-1189 (-10 %)
2015 Q2-606 (-6 %)-1412 (-12 %)
2015 Q3-785 (-8 %)-1475 (-12 %)
2015 Q4-724 (-8 %)-1389 (-12 %)
2016 Q1-662 (-8 %)-1638 (-15 %)
2016 Q2-718 (-9 %)-1785 (-17 %)
2016 Q3-963 (-11 %)-1919 (-18 %)
2016 Q4-1335 (-16 %)-2058 (-20 %)
2017 Q1-1799 (-22 %)-2494 (-25 %)
2017 Q2-1874 (-25 %)-2563 (-28 %)
2017 Q3-1762 (-26 %)-2305 (-28 %)
2017 Q4-1858 (-29 %)-2291 (-29 %)
2018 Q1-1958 (-30 %)-2251 (-28 %)
2018 Q2-1985 (-31 %)-2213 (-29 %)
2018 Q3-2000 (-31 %)-2241 (-30 %)
2018 Q4-2040 (-33 %)-2331 (-32 %)
2019 Q1-1809 (-30 %)-2232 (-30 %)
2019 Q2-1692 (-30 %)-2073 (-30 %)
2019 Q3-1428 (-26 %)-1790 (-27 %)
2019 Q4-1567 (-28 %)-1792 (-27 %)
2020 Q1-1443 (-26 %)-1686 (-25 %)
2020 Q2-716 (-11 %)-923 (-13 %)
2020 Q3-887 (-13 %)-1140 (-15 %)
2020 Q4-957 (-14 %)-1241 (-16 %)
2021 Q1-920 (-13 %)-1156 (-15 %)
2021 Q2-1106 (-15 %)-1296 (-16 %)
2021 Q3-1100 (-16 %)-1331 (-17 %)
2021 Q4-909 (-15 %)-1164 (-17 %)
2022 Q1-914 (-15 %)-1091 (-16 %)
2022 Q2-1053 (-18 %)-1218 (-18 %)
2022 Q3-1024 (-18 %)-1220 (-19 %)
2022 Q4-1286 (-22 %)-1468 (-23 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Sobrance

Okres Sobrance bol podľa starej metodiky nad priemerom 34 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 84 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 34 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 117 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3-280 (-12 %)-396 (-15 %)
2012 Q4-282 (-12 %)-433 (-16 %)
2013 Q1-31 (-1 %)-134 (-5 %)
2013 Q2-4 (-0 %)-87 (-3 %)
2013 Q325 (1 %)-89 (-3 %)
2013 Q424 (1 %)-77 (-3 %)
2014 Q1-45 (-2 %)-133 (-5 %)
2014 Q2-10 (-0 %)-172 (-7 %)
2014 Q3-65 (-3 %)-181 (-7 %)
2014 Q4-125 (-6 %)-192 (-8 %)
2015 Q1-199 (-9 %)-246 (-10 %)
2015 Q2-128 (-6 %)-201 (-8 %)
2015 Q3-81 (-4 %)-198 (-8 %)
2015 Q4-105 (-6 %)-234 (-10 %)
2016 Q1-168 (-9 %)-298 (-13 %)
2016 Q2-69 (-4 %)-241 (-12 %)
2016 Q3-84 (-5 %)-249 (-12 %)
2016 Q4-254 (-15 %)-365 (-18 %)
2017 Q1-342 (-20 %)-461 (-23 %)
2017 Q2-359 (-23 %)-493 (-26 %)
2017 Q3-284 (-21 %)-422 (-25 %)
2017 Q4-322 (-25 %)-422 (-27 %)
2018 Q1-327 (-25 %)-372 (-24 %)
2018 Q2-246 (-21 %)-346 (-24 %)
2018 Q3-230 (-20 %)-349 (-24 %)
2018 Q4-252 (-23 %)-371 (-26 %)
2019 Q1-336 (-28 %)-427 (-29 %)
2019 Q2-350 (-30 %)-462 (-31 %)
2019 Q3-306 (-27 %)-429 (-30 %)
2019 Q4-312 (-27 %)-397 (-28 %)
2020 Q1-291 (-26 %)-382 (-27 %)
2020 Q2-199 (-14 %)-266 (-17 %)
2020 Q3-221 (-15 %)-294 (-18 %)
2020 Q4-296 (-19 %)-376 (-22 %)
2021 Q1-317 (-19 %)-390 (-22 %)
2021 Q2-375 (-22 %)-443 (-24 %)
2021 Q3-376 (-24 %)-485 (-27 %)
2021 Q4-386 (-26 %)-480 (-28 %)
2022 Q1-442 (-28 %)-480 (-28 %)
2022 Q2-360 (-26 %)-441 (-28 %)
2022 Q3-244 (-19 %)-322 (-22 %)
2022 Q4-273 (-22 %)-325 (-23 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Poltár

Okres Poltár bol podľa starej metodiky nad priemerom 34 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 94 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 34 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 110 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3-378 (-13 %)-425 (-13 %)
2012 Q4-454 (-15 %)-450 (-14 %)
2013 Q1-544 (-17 %)-530 (-15 %)
2013 Q2-570 (-18 %)-563 (-17 %)
2013 Q3-432 (-15 %)-543 (-17 %)
2013 Q4-415 (-15 %)-530 (-17 %)
2014 Q1-636 (-21 %)-628 (-20 %)
2014 Q2-457 (-17 %)-549 (-18 %)
2014 Q3-417 (-16 %)-477 (-16 %)
2014 Q4-432 (-17 %)-438 (-15 %)
2015 Q1-446 (-18 %)-474 (-17 %)
2015 Q2-428 (-18 %)-437 (-16 %)
2015 Q3-351 (-15 %)-435 (-16 %)
2015 Q4-440 (-19 %)-507 (-19 %)
2016 Q1-448 (-21 %)-585 (-22 %)
2016 Q2-449 (-22 %)-566 (-23 %)
2016 Q3-411 (-21 %)-466 (-20 %)
2016 Q4-370 (-20 %)-478 (-22 %)
2017 Q1-447 (-24 %)-554 (-25 %)
2017 Q2-392 (-24 %)-485 (-25 %)
2017 Q3-300 (-22 %)-361 (-22 %)
2017 Q4-327 (-25 %)-389 (-24 %)
2018 Q1-281 (-22 %)-329 (-21 %)
2018 Q2-225 (-20 %)-313 (-22 %)
2018 Q3-200 (-18 %)-264 (-19 %)
2018 Q4-232 (-21 %)-276 (-21 %)
2019 Q1-257 (-23 %)-333 (-24 %)
2019 Q2-233 (-22 %)-312 (-24 %)
2019 Q3-159 (-16 %)-234 (-19 %)
2019 Q4-219 (-21 %)-293 (-23 %)
2020 Q1-221 (-21 %)-294 (-22 %)
2020 Q2-211 (-15 %)-227 (-15 %)
2020 Q3-139 (-10 %)-163 (-11 %)
2020 Q4-243 (-16 %)-249 (-15 %)
2021 Q1-265 (-17 %)-270 (-16 %)
2021 Q2-221 (-14 %)-226 (-14 %)
2021 Q3-76 (-6 %)-99 (-7 %)
2021 Q4-127 (-10 %)-134 (-10 %)
2022 Q1-201 (-15 %)-199 (-14 %)
2022 Q2-224 (-18 %)-214 (-16 %)
2022 Q3-215 (-18 %)-215 (-17 %)
2022 Q4-217 (-19 %)-212 (-17 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Sabinov

Okres Sabinov bol podľa starej metodiky nad priemerom 34 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 108 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 34 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 117 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3-1225 (-19 %)-1016 (-15 %)
2012 Q4-1270 (-19 %)-1082 (-15 %)
2013 Q1-587 (-9 %)-389 (-5 %)
2013 Q2-632 (-9 %)-432 (-6 %)
2013 Q3-504 (-8 %)-617 (-9 %)
2013 Q4-554 (-9 %)-667 (-10 %)
2014 Q1-668 (-10 %)-545 (-8 %)
2014 Q2-622 (-10 %)-516 (-8 %)
2014 Q3-552 (-9 %)-446 (-7 %)
2014 Q4-553 (-9 %)-425 (-7 %)
2015 Q1-708 (-12 %)-457 (-7 %)
2015 Q2-505 (-9 %)-382 (-6 %)
2015 Q3-604 (-11 %)-411 (-7 %)
2015 Q4-355 (-7 %)-551 (-9 %)
2016 Q1-503 (-10 %)-728 (-12 %)
2016 Q2-610 (-13 %)-844 (-15 %)
2016 Q3-847 (-17 %)-973 (-17 %)
2016 Q4-842 (-18 %)-1028 (-19 %)
2017 Q1-874 (-19 %)-1045 (-20 %)
2017 Q2-956 (-23 %)-1106 (-23 %)
2017 Q3-864 (-23 %)-993 (-23 %)
2017 Q4-726 (-22 %)-916 (-23 %)
2018 Q1-821 (-25 %)-988 (-24 %)
2018 Q2-950 (-29 %)-1081 (-27 %)
2018 Q3-903 (-28 %)-999 (-26 %)
2018 Q4-874 (-28 %)-1070 (-28 %)
2019 Q1-960 (-30 %)-1231 (-31 %)
2019 Q2-820 (-28 %)-983 (-27 %)
2019 Q3-675 (-24 %)-831 (-24 %)
2019 Q4-627 (-23 %)-870 (-25 %)
2020 Q1-753 (-26 %)-994 (-27 %)
2020 Q2-806 (-21 %)-913 (-21 %)
2020 Q3-949 (-23 %)-962 (-21 %)
2020 Q4-1014 (-24 %)-1009 (-22 %)
2021 Q1-937 (-22 %)-932 (-20 %)
2021 Q2-1014 (-23 %)-985 (-21 %)
2021 Q3-1064 (-25 %)-1057 (-24 %)
2021 Q4-1057 (-27 %)-1105 (-26 %)
2022 Q1-1247 (-30 %)-1263 (-29 %)
2022 Q2-1358 (-33 %)-1307 (-30 %)
2022 Q3-1418 (-35 %)-1359 (-32 %)
2022 Q4-1366 (-35 %)-1325 (-32 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Vranov nad Topľou

Okres Vranov nad Topľou bol podľa starej metodiky nad priemerom 34 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 123 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 34 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 146 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3-457 (-5 %)-965 (-10 %)
2012 Q4-494 (-6 %)-1264 (-12 %)
2013 Q1-418 (-4 %)-972 (-9 %)
2013 Q2-385 (-4 %)-789 (-8 %)
2013 Q311 (0 %)-646 (-7 %)
2013 Q4-656 (-7 %)-789 (-8 %)
2014 Q1131 (2 %)-744 (-8 %)
2014 Q2-343 (-4 %)-894 (-9 %)
2014 Q3-552 (-7 %)-905 (-9 %)
2014 Q4-536 (-7 %)-1018 (-11 %)
2015 Q1-774 (-9 %)-1115 (-11 %)
2015 Q2-691 (-9 %)-1035 (-11 %)
2015 Q3-667 (-9 %)-1092 (-12 %)
2015 Q4-224 (-3 %)-1082 (-12 %)
2016 Q1-774 (-11 %)-1413 (-16 %)
2016 Q2-1101 (-16 %)-1682 (-20 %)
2016 Q3-1206 (-17 %)-1621 (-19 %)
2016 Q4-1309 (-19 %)-1838 (-22 %)
2017 Q1-1581 (-23 %)-2084 (-26 %)
2017 Q2-1641 (-26 %)-2026 (-27 %)
2017 Q3-1420 (-26 %)-1657 (-26 %)
2017 Q4-1546 (-29 %)-1672 (-27 %)
2018 Q1-1781 (-33 %)-1937 (-31 %)
2018 Q2-1675 (-33 %)-1814 (-31 %)
2018 Q3-1662 (-33 %)-1877 (-32 %)
2018 Q4-1655 (-35 %)-1957 (-34 %)
2019 Q1-1891 (-37 %)-2259 (-37 %)
2019 Q2-1828 (-38 %)-2121 (-36 %)
2019 Q3-1673 (-35 %)-1856 (-33 %)
2019 Q4-1632 (-35 %)-1903 (-34 %)
2020 Q1-1725 (-35 %)-2010 (-34 %)
2020 Q2-1487 (-25 %)-1524 (-24 %)
2020 Q3-1427 (-23 %)-1457 (-22 %)
2020 Q4-1318 (-22 %)-1337 (-21 %)
2021 Q1-1472 (-23 %)-1524 (-23 %)
2021 Q2-1533 (-24 %)-1595 (-24 %)
2021 Q3-1513 (-25 %)-1542 (-24 %)
2021 Q4-1685 (-29 %)-1705 (-28 %)
2022 Q1-1968 (-32 %)-1977 (-31 %)
2022 Q2-1858 (-32 %)-1886 (-31 %)
2022 Q3-1715 (-32 %)-1757 (-30 %)
2022 Q4-1881 (-35 %)-1890 (-33 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Rožňava

Okres Rožňava bol podľa starej metodiky nad priemerom 34 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 164 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 34 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 193 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3-2004 (-23 %)-1875 (-20 %)
2012 Q4-1801 (-20 %)-1670 (-18 %)
2013 Q1-1840 (-20 %)-1689 (-18 %)
2013 Q2-1504 (-18 %)-1720 (-18 %)
2013 Q3-868 (-11 %)-1665 (-18 %)
2013 Q4-974 (-13 %)-1714 (-19 %)
2014 Q1-1264 (-16 %)-1818 (-20 %)
2014 Q2-1446 (-19 %)-1930 (-22 %)
2014 Q3-1247 (-17 %)-1849 (-21 %)
2014 Q4-1308 (-18 %)-1827 (-21 %)
2015 Q1-1310 (-18 %)-1823 (-21 %)
2015 Q2-1352 (-19 %)-1651 (-20 %)
2015 Q3-1267 (-19 %)-1588 (-20 %)
2015 Q4-1443 (-21 %)-1825 (-23 %)
2016 Q1-1478 (-23 %)-1964 (-25 %)
2016 Q2-1453 (-24 %)-1790 (-25 %)
2016 Q3-1744 (-28 %)-1949 (-27 %)
2016 Q4-2043 (-32 %)-2207 (-31 %)
2017 Q1-2221 (-36 %)-2471 (-35 %)
2017 Q2-1981 (-37 %)-2139 (-35 %)
2017 Q3-1707 (-36 %)-1798 (-33 %)
2017 Q4-1890 (-40 %)-1982 (-37 %)
2018 Q1-1857 (-40 %)-1995 (-37 %)
2018 Q2-1767 (-40 %)-1965 (-38 %)
2018 Q3-1609 (-38 %)-1767 (-36 %)
2018 Q4-1695 (-41 %)-1738 (-37 %)
2019 Q1-1902 (-44 %)-1976 (-39 %)
2019 Q2-1602 (-40 %)-1755 (-38 %)
2019 Q3-1215 (-34 %)-1452 (-33 %)
2019 Q4-1300 (-35 %)-1506 (-34 %)
2020 Q1-1299 (-35 %)-1582 (-35 %)
2020 Q2-878 (-21 %)-1165 (-24 %)
2020 Q3-867 (-20 %)-1181 (-23 %)
2020 Q4-1106 (-24 %)-1323 (-26 %)
2021 Q1-1103 (-23 %)-1321 (-25 %)
2021 Q2-1108 (-23 %)-1361 (-25 %)
2021 Q3-1053 (-23 %)-1307 (-26 %)
2021 Q4-1248 (-28 %)-1452 (-30 %)
2022 Q1-1354 (-30 %)-1570 (-31 %)
2022 Q2-1241 (-30 %)-1446 (-31 %)
2022 Q3-1093 (-28 %)-1279 (-29 %)
2022 Q4-1270 (-32 %)-1454 (-33 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Kežmarok

Okres Kežmarok bol podľa starej metodiky nad priemerom 34 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 218 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 34 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 225 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3-2135 (-25 %)-2070 (-22 %)
2012 Q4-2273 (-25 %)-2189 (-22 %)
2013 Q1-1771 (-19 %)-1633 (-16 %)
2013 Q2-1826 (-20 %)-1780 (-18 %)
2013 Q3-1742 (-20 %)-1896 (-20 %)
2013 Q4-1965 (-22 %)-2133 (-22 %)
2014 Q1-1898 (-21 %)-1918 (-20 %)
2014 Q2-1983 (-23 %)-2012 (-21 %)
2014 Q3-1700 (-20 %)-1882 (-20 %)
2014 Q4-1886 (-22 %)-2027 (-22 %)
2015 Q1-1744 (-21 %)-1866 (-20 %)
2015 Q2-1932 (-24 %)-1983 (-22 %)
2015 Q3-1818 (-23 %)-1875 (-21 %)
2015 Q4-2218 (-28 %)-2190 (-25 %)
2016 Q1-2031 (-27 %)-2078 (-25 %)
2016 Q2-2110 (-29 %)-2270 (-28 %)
2016 Q3-1987 (-28 %)-2054 (-26 %)
2016 Q4-2224 (-32 %)-2322 (-30 %)
2017 Q1-2214 (-33 %)-2265 (-30 %)
2017 Q2-2419 (-38 %)-2433 (-35 %)
2017 Q3-2085 (-38 %)-2121 (-34 %)
2017 Q4-2159 (-40 %)-2196 (-36 %)
2018 Q1-2000 (-40 %)-2084 (-36 %)
2018 Q2-2061 (-42 %)-2115 (-38 %)
2018 Q3-1928 (-41 %)-2011 (-37 %)
2018 Q4-2256 (-46 %)-2276 (-41 %)
2019 Q1-2332 (-47 %)-2349 (-42 %)
2019 Q2-2395 (-48 %)-2479 (-44 %)
2019 Q3-2117 (-45 %)-2200 (-41 %)
2019 Q4-2245 (-47 %)-2361 (-43 %)
2020 Q1-2289 (-46 %)-2386 (-43 %)
2020 Q2-2363 (-39 %)-2424 (-37 %)
2020 Q3-1648 (-30 %)-1818 (-30 %)
2020 Q4-1809 (-32 %)-1973 (-32 %)
2021 Q1-2115 (-34 %)-2165 (-33 %)
2021 Q2-2066 (-34 %)-2117 (-33 %)
2021 Q3-1863 (-33 %)-1941 (-32 %)
2021 Q4-2091 (-38 %)-2110 (-36 %)
2022 Q1-2102 (-38 %)-2085 (-35 %)
2022 Q2-2308 (-41 %)-2333 (-39 %)
2022 Q3-2283 (-42 %)-2339 (-40 %)
2022 Q4-2383 (-44 %)-2479 (-42 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Revúca

Okres Revúca bol podľa starej metodiky nad priemerom 34 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 218 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 34 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 333 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3-1907 (-30 %)-2074 (-30 %)
2012 Q4-1940 (-29 %)-2051 (-29 %)
2013 Q1-2065 (-31 %)-2192 (-30 %)
2013 Q2-1945 (-30 %)-2184 (-31 %)
2013 Q3-1680 (-28 %)-2191 (-31 %)
2013 Q4-1575 (-27 %)-2091 (-31 %)
2014 Q1-1778 (-30 %)-2192 (-32 %)
2014 Q2-1440 (-27 %)-2213 (-33 %)
2014 Q3-1546 (-29 %)-2146 (-33 %)
2014 Q4-1475 (-28 %)-2140 (-33 %)
2015 Q1-1352 (-27 %)-2319 (-35 %)
2015 Q2-1228 (-26 %)-2290 (-36 %)
2015 Q3-1269 (-27 %)-2188 (-36 %)
2015 Q4-751 (-19 %)-2209 (-37 %)
2016 Q1-874 (-22 %)-2315 (-39 %)
2016 Q2-1235 (-30 %)-2289 (-40 %)
2016 Q3-1350 (-32 %)-2243 (-41 %)
2016 Q4-1473 (-35 %)-2002 (-39 %)
2017 Q1-1674 (-40 %)-2046 (-41 %)
2017 Q2-1459 (-40 %)-1756 (-41 %)
2017 Q3-929 (-32 %)-1557 (-40 %)
2017 Q4-915 (-34 %)-1571 (-42 %)
2018 Q1-1134 (-40 %)-1775 (-46 %)
2018 Q2-968 (-38 %)-1808 (-48 %)
2018 Q3-992 (-38 %)-1763 (-48 %)
2018 Q4-1025 (-41 %)-1569 (-46 %)
2019 Q1-1097 (-42 %)-1584 (-46 %)
2019 Q2-1034 (-42 %)-1641 (-48 %)
2019 Q3-910 (-39 %)-1535 (-47 %)
2019 Q4-853 (-37 %)-1525 (-47 %)
2020 Q1-897 (-38 %)-1513 (-46 %)
2020 Q2-1033 (-34 %)-1527 (-40 %)
2020 Q3-1104 (-34 %)-1494 (-38 %)
2020 Q4-1137 (-35 %)-1494 (-39 %)
2021 Q1-1274 (-36 %)-1605 (-39 %)
2021 Q2-1351 (-37 %)-1651 (-40 %)
2021 Q3-1437 (-41 %)-1742 (-43 %)
2021 Q4-1345 (-41 %)-1664 (-44 %)
2022 Q1-1303 (-40 %)-1615 (-43 %)
2022 Q2-1298 (-42 %)-1670 (-46 %)
2022 Q3-1142 (-40 %)-1565 (-45 %)
2022 Q4-1253 (-43 %)-1641 (-47 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

Rimavská Sobota

Okres Rimavská Sobota bol podľa starej metodiky nad priemerom 34 štvrťrokov, spolu prekročil kritickú hodnotu o 315 %. Podľa IZ metodiky bol nad priemerom 34 štvrťrokov a spolu prekročil kritickú hodnotu o 358 %. A teda by bol NRO, teraz je NRO.

kvartálstará metodikanavrhovaná metodika
2012 Q3-4901 (-37 %)-4970 (-35 %)
2012 Q4-4961 (-36 %)-4992 (-34 %)
2013 Q1-4511 (-32 %)-4441 (-29 %)
2013 Q2-4571 (-33 %)-4524 (-31 %)
2013 Q3-4049 (-31 %)-4583 (-32 %)
2013 Q4-4052 (-31 %)-4646 (-32 %)
2014 Q1-4316 (-33 %)-4802 (-33 %)
2014 Q2-4478 (-35 %)-4848 (-34 %)
2014 Q3-4073 (-33 %)-4874 (-35 %)
2014 Q4-4126 (-34 %)-5013 (-36 %)
2015 Q1-4096 (-34 %)-4999 (-36 %)
2015 Q2-3990 (-35 %)-4870 (-36 %)
2015 Q3-3945 (-35 %)-4716 (-36 %)
2015 Q4-4189 (-37 %)-4787 (-37 %)
2016 Q1-4423 (-40 %)-4939 (-39 %)
2016 Q2-4342 (-41 %)-4862 (-40 %)
2016 Q3-4137 (-40 %)-4718 (-40 %)
2016 Q4-4310 (-43 %)-4849 (-42 %)
2017 Q1-4522 (-46 %)-4981 (-45 %)
2017 Q2-4486 (-49 %)-4829 (-47 %)
2017 Q3-4042 (-49 %)-4427 (-47 %)
2017 Q4-3787 (-50 %)-4347 (-49 %)
2018 Q1-3691 (-50 %)-4377 (-49 %)
2018 Q2-3690 (-51 %)-4292 (-50 %)
2018 Q3-3418 (-50 %)-3964 (-49 %)
2018 Q4-3293 (-50 %)-3885 (-49 %)
2019 Q1-3129 (-49 %)-3820 (-49 %)
2019 Q2-3108 (-50 %)-3823 (-50 %)
2019 Q3-2804 (-47 %)-3677 (-49 %)
2019 Q4-2821 (-48 %)-3611 (-49 %)
2020 Q1-2895 (-48 %)-3591 (-48 %)
2020 Q2-3342 (-43 %)-3566 (-42 %)
2020 Q3-3212 (-41 %)-3452 (-40 %)
2020 Q4-3119 (-40 %)-3241 (-39 %)
2021 Q1-3168 (-39 %)-3214 (-38 %)
2021 Q2-3240 (-40 %)-3358 (-39 %)
2021 Q3-3329 (-43 %)-3554 (-42 %)
2021 Q4-3376 (-45 %)-3647 (-45 %)
2022 Q1-3522 (-46 %)-3815 (-46 %)
2022 Q2-3540 (-48 %)-3775 (-47 %)
2022 Q3-3365 (-48 %)-3575 (-47 %)
2022 Q4-3619 (-51 %)-3790 (-49 %)
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/zmena-metodiky
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .