qr kod na stranku

Daňový bonus v minulosti

Od júla 2022 platia nové vzorce pre výpočet daňového bonusu. Pred rokom 2022 výška daňového bonusu nezávisela od príjmu rodiča (ak mal príjem vyšší ako polovicu minimálnej mzdy). Samotné výšky daňového bonusu sa však často menili.

Výška daňového bonusu bola rôzna pre rôzny vek detí:

  • od apríla 2019 bol daňový bonus dvojnásobný pre deti do 6 rokov,
  • v roku 2020 (počas pandémie) sa do podmienky pracovného príjmu pre potreby výpočtu daňového bonusu rátali aj príjmy z OČR (§ 24aa zákona 67/2020 Z. z.),
  • od júla 2021 bol daňový bonus 1,7 násobku pre dieťa staršie ako 6 rokov a mladšie ako 15 rokov vrátane (zákon č. 416/2020 Z. z.),
  • od januára 2022 bol daňový bonus 1,85 násobku pre toto dieťa,
  • do júna 2022 bola podmienkou poberania daňového bonusu výška daňového príjmu aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy,
  • od júla 2022 je daňový bonus pre deti do 15 rokov vo vyššej výške,
  • od januára 2023 je daňový bonus vo vyššej výške pre deti do 18 rokov,
  • ak nedôjde k ďalšej zmene legislatívy, od januára 2025 bude hranica vyššieho daňového bonusu zrejme opäť 15 rokov.

Daňový bonus do júna 2022

Do júna 2022 musel mať rodič ročný zdaniteľný príjem aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy (§ 33 ods. 1 vtedajšieho zákona o dani z príjmov). Od júla 2022 nastala zmena pre vzorec opísaný v tabuľke uvádzanej vyššie. Dôsledkom bolo, že zamestnanie v máji či júni zabezpečilo daňový bonus v plnej výške za celý rok. Napríklad zamestnanec sa zamestná za minimálnu mzdu:

  • v novembri: daňový bonus dostane v novembri a decembri,
  • v máji: daňový bonus dostane v máji až decembri. Po vyplnení daňového priznania v marci nasledujúceho roka dostane doplatok daňového bonusu aj za január až apríl (samozrejme, musí požiadať zamest­návateľa o vykonanie daňového priznania alebo si ho urobiť sám).
Platí odDaňový bonus-Platil odDaňový bonus
1. 1. 20250 € – 50 € – 100 €1. 7. 201221,03 €
1. 1. 20230 € – 50 € – 140 €1. 7. 201120,51 €
1. 7. 20220 € – 40 € – 70 €1. 7. 201020,02 €
1. 1. 202223,57 € – 47,14 €1. 7. 200920 €
1. 1. 202123,22 € – 46,44 €1. 1. 200919,32 €
1. 1. 202022,72 € – 45,44 €1. 7. 2008582 Sk
1. 4. 201922,17 € – 44,34 €1. 7. 2007555 Sk
1. 1. 201922,17 €1. 1. 2006540 Sk
1. 1. 201821,56 €1. 9. 2005450 Sk
1. 7. 201321,41 €1. 1. 2004400 Sk

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/kalkulacka/danovy-bonus/minulost
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .