qr kod na stranku

Výplatná páska v roku 2020

Ján Jurošík, zamestnanec, ktorého uvádzame ako príklad, pracoval v roku 2020 za minimálnu mzdu, avšak mal príplatky za prácu nadčas a prácu v nedeľu. Preto je jeho hrubá mzda vyššia ako nominálna hrubá mesačná minimálna mzda v tom čase. Má tiež dve deti, na ktoré poberá daňový bonus, čo zvyšuje jeho príjem. Exekúcie či príspevky na stravné jeho príjem znižujú.

prvý príklad výplatnej pásky kalkulacka/paska-2020

Prvý stĺpec

Úvod výplatnej pásky opisuje človeka a zamest­návateľa, vrátane dĺžky mesiaca a základu mzdy (napríklad hodinová alebo mesačná sadzba, zatiaľ bez príplatkov). Uvádza tiež nároky a čerpanie dovolenky.

Druhá časť opisuje čas, keď človek nebol v práci, napríklad kvôli chorobe alebo neplatenému voľnu. Nasleduje čas, za ktorý človek dostane náhrady (napríklad čerpanie dovolenky či sviatky).

Tretia časť opisuje odpracované dni a hodiny, teda koľko človek reálne odpracoval.

Druhý stĺpec

Prvou časťou druhého stĺpca je sumarizácia rôznych príplatkov (napríklad príplatky za nadčasy alebo za prácu počas víkendu či v noci).

Dôležitým výpočtom je výpočet samotnej hrubej mzdy. Táto sa skladá zo mzdy za odpracované hodiny, za náhrady, za príplatky či odmeny. Tento výpočet sa líši u každého zamestnanca a za každý mesiac.

Z hrubej mzdy sa položky odpočítavajú aj pripočítavajú. Prvým sú povinné odvody na zdravotné a sociálne poistenie, daň z príjmov.

Tretí stĺpec

Úvod tretieho stĺpca sumarizuje výpočet čistej mzdy, najmä prirátanie daňového bonusu na deti.

Čistá mzda je iné číslo, ako príde na účet (vyúčtovanie), rozdiel tvorený je najmä:

  • zrážkami exekútora,
  • príspevkami zamestnanca do tretieho piliera,
  • príspevkom zamestnanca na stravné.

Posledná časť tretieho stĺpca vypočítava celkovú cenu práce (mzdové náklady) za zamestnanca. K hrubej mzde pripočítava sociálne odvody zamest­návateľa, zdravotné odvody zamest­návateľa a jeho príspevky do tretieho piliera.

Pre zamestnanca je najdôležitejšie číslo „vyúčtovanie“, teda aká suma mu príde na účet.

Ján Jurošík, zamestnanec, ktorého uvádzame ako príklad, pracuje za minimálnu mzdu, avšak má príplatky za prácu nadčas a prácu v nedeľu. Preto je jeho hrubá mzda vyššia ako nominálna hrubá mesačná minimálna mzda. Má tiež dve deti, na ktoré poberá daňový bonus, čo zvyšuje jeho príjem. Exekúcie či príspevky na stravné jeho príjem znižujú.

Druhý príklad výplatnej pásky opisuje aj práceneschopnosť zamestnanca v júli 2020.

druhý príklad výplatnej pásky kalkulacka/pn-paska-2020

Tretí príklad výplatnej pásky je z iného účtovníckeho softvéru a zobrazuje aj stravné.

tretí príklad výplatnej pásky kalkulacka/fm-paska-2021

Obdobní zamestnanci majú v súčasnosti jemne odlišné výplatné pásky.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/kalkulacka/vyplatna-paska/2020
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .