qr kod na stranku

Výplatná páska

Systém platenia odvodov a daní je relatívne komplikovaný. Výplatná páska sumarizuje pre zamestnanca, čo a koľko platí zo svojej mzdy.

Príklad výplatnej pásky

Uvádzame príklad výplatnej pásky zamestnanca Jána Jurošíka z bežne používaného účtovníckeho softvéru. Výplatné pásky z iných softvérov sa líšia formou, zoradením položiek, avšak po obsahovej stránke sú rovnaké. Zamestnanec dostane výplatnú pásku papierovo, po dohode ju môže dostávať aj elektronicky/emailom.

príklad výplatnej pásky kalkulacka/paska

Prvý stĺpec

Úvod výplatnej pásky popisuje človeka a zamestnávateľa, vrátane dĺžky mesiaca a základu mzdy (napríklad hodinová alebo mesačná sadzba, zatiaľ bez príplatkov). Uvádza tiež nároky a čerpanie dovolenky.

Druhá časť popisuje čas, keď človek nebol v práci, napríklad kvôli chorobe alebo neplatenému voľnu. Nasleduje čas, za ktorý človek dostane náhrady (napríklad čerpanie dovolenky či sviatky).

Tretia časť popisuje odpracované dni a hodiny, teda koľko človek reálne odpracoval.

Druhý stĺpec

Prvou časťou druhého stĺpca je sumarizácia rôznych príplatkov (napríklad príplatky za nadčasy alebo za prácu počas víkendu či v noci).

Dôležitým výpočtom je výpočet samotnej hrubej mzdy. Táto sa skladá zo mzdy za odpracované hodiny, za náhrady, za príplatky či odmeny. Tento výpočet sa líši u každého zamestnanca a za každý mesiac.

Z hrubej mzdy sa položky odpočítavajú aj pripočítavajú. Prvým sú povinné odvody na zdravotné a sociálne poistenie, daň z príjmov.

Tretí stĺpec

Úvod tretieho stĺpca sumarizuje výpočet čistej mzdy, najmä prirátanie daňového bonusu na deti.

Čistá mzda je iné číslo, ako príde na účet (vyúčtovanie), rozdiel je najmä:

  • zrážky exekútorom,
  • príspevky zamestnanca do tretieho piliera,
  • príspevok zamestnanca na stravné.

Posledná časť tretieho stĺpca vypočítava celkovú cenu práce (mzdové náklady) za zamestnanca. K hrubej mzde pripočítava sociálne odvody zamestnávateľa, zdravotné odvody zamestnávateľa a jeho príspevky do tretieho piliera.

Pre zamestnanca je najdôležitejšie číslo „vyúčtovanie“, teda aká suma mu príde na účet.

Ján Jurošík, zamestnanec, ktorého uvádzame ako príklad, pracuje za minimálnu mzdu, avšak má príplatky za prácu nadčas a prácu v nedeľu. Preto je jeho hrubá mzda vyššia ako nominálna hrubá mesačná minimálna mzda. Má tiež dve deti, na ktoré poberá daňový bonus, čo zvyšuje jeho príjem. Exekúcie či príspevky na stravné jeho príjem znižujú.

Druhý príklad výplatnej pásky popisuje aj práceneschopnosť zamestnanca v júli.

druhý príklad výplatnej pásky kalkulacka/pn-paska

Tretí príklad výplatnej pásky je z iného účtovníckeho softvéru a zobrazuje aj stravné.

tretí príklad výplatnej pásky kalkulacka/fm-paska

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 1.3, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202, strana 17.


https://www.iz.sk/kalkulacka/vyplatna-paska
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .