qr kod na stranku

Výplatná páska

Zamest­návateľ má povinnosť informovať svojich zamestnancov o mzde za konkrétny mesiac, o odvedených odvodoch a daniach či o zostatku dovolenky. Toto informovanie realizuje formou výplatnej pásky.

Príklad výplatnej pásky

Uvádzame príklad výplatnej pásky zamestnanca Jána Jurošíka z bežne používaného účtovníckeho softvéru. Výplatné pásky z iných softvérov sa líšia formou, zoradením položiek, avšak po obsahovej stránke sú rovnaké. Zamestnanec dostane výplatnú pásku papierovo, po dohode ju môže dostávať aj elektronicky (e-mailom).

príklad výplatnej pásky kalkulacka/paska

Výplatná páska je rozdelená na niekoľko častí. Hlavička obsahuje označenie zamest­návateľa, zamestnanca či obdobie, za ktoré táto výplatná páska je.

Prvá hlavná časť zobrazuje výpočet mzdy z pohľadu zamest­návateľa. Uvádza sa počet odpracovaných dní/hodín, dĺžka dovolenky (čo určí hrubú mzdu za daný mesiac) a rôzne odvody, ktoré za zamestnanca platí zamest­návateľ.

Druhá časť opisuje celkovú cenu práce, teda (väčšinu) odvodov zamest­návateľa za daného zamestnanca. Do takto definovanej celkovej ceny práce nespadajú napríklad náklady zamest­návateľa na tretí pilier či na stravné. V druhej časti sú dátumy neprítomnosti na pracovisku (dovolenka, choroba, očr ap.), náhrady za túto neprítomnosť.

Tretia časť obsahuje vyúčtovanie, teda výpočet sumy, ktorú dostane zamestnanec na účet. Od hrubej mzdy sa odrátajú odvody zamestnanca, daň z príjmu, pripočíta sa daňový bonus. Výsledkom je čistá mzda. Od nej sa odrátajú rôzne zrážky (exekúcie, tretí pilier), prirátajú náhrady mzdy (napr. PN) a iné nezdaniteľné príjmy. Výsledkom je suma, ktorú dostane zamestnanec na účet. V tretej časti sú tiež údaje, na základe ktorých boli jednotlivé položky vypočítané (napr. mená detí na daňový bonus, presnosti exekúcií).

Druhý príklad výplatnej pásky opisuje aj práceneschopnosť zamestnanca v júli.

druhý príklad výplatnej pásky kalkulacka/pn-paska

Tretí príklad výplatnej pásky je z iného účtovníckeho softvéru a zobrazuje aj stravné či tretí pilier.

tretí príklad výplatnej pásky kalkulacka/fm-paska

Informovanie zamestnancov formou výplatnej pásky sa postupne vyvíja. Pozrite si pásky z roku 2020.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, kapitola 1.5, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110, strana 22.


https://www.iz.sk/kalkulacka/vyplatna-paska
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .