qr kod na stranku

Osobitný príspevok - štatistiky

Od roku 2014 existuje osobitný príspevok v súčasnom nastavení. Regionálne je väčšina poberateľov z najmenej rozvinutých okresov, aj keď rozdiel nie je taký markantný ako pri aktivačnom príspevku.

regiónBATTTNNRZABBPOKE
201400000000
201500000000
201600000000
201700000000
201800000000
201900000000
202000000000
202100000000
202200000000
202300000000

Do roku 2014 existovala legislatíva podobná osobitnému príspevku.

regiónBATTTNNRZABBPOKE
200500000000
200600000000
200700000000
200800000000
200900000000
201000000000
201100000000
201200000000
201300000000
201400000000

Poznámka: priemerný počet poberateľov v mesiacoch v danom roku.

Pri pohľade na vývoj počtu poberateľov starého aj nového osobitného príspevku vidno výrazný nárast počtu poberateľov po zavedení nového osobitného príspevku v roku 2014 a najmä po jeho zmenách v roku 2015. V niektorých mesiacoch prekročil 10 000 poberateľov. Od roku 2018 vidíme postupný pokles, ktorý nezastavila ani pozitívna zmena legislatívy v roku 2019.

osobitné príspevky na Slovensku iz-vyvoj-osobitny-prispevok
https://www.iz.sk/kalkulacka/osobitny-prispevok/statistiky
ikona Osobitný príspevok

Osobitný príspevok

Osobitný príspevok bola podpora pre ľudí, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a zamestnali sa.. . .