qr kod na stranku

Aktivačný príspevok - štatistiky

Aktivačný príspevok existuje v legislatíve od roku 2014 a umožňuje časti domácnosti mať súbeh pracovného príjmu a dávok v hmotnej núdzi.

Každomesačne sa počet poberateľov pohybuje na úrovni niekoľkých stoviek mesačne. Nasledujúca tabuľka ukazuje počet poberateľov aktivačného príspevku kvôli zamestnanosti ako priemer mesiacov daného roku. Regionálne je najvyšší počet v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Väčšina poberateľov je z najmenej rozvinutých okresov.

regiónNRO12NRO20SRBATTTNNRZABBPOKE
2014604,82957,092067,731,6480,91171,36265,55276,73292,64550,36428,55
2015322,08501,25858,580,3321,1728,571,6772,58135,17352,92176,25
2016301,92453,42688,92014,3312,1738,7541,58122,92287,17172
2017368,33516,92706,250,089,427,0829,7517,92166,08298177,92
2018444,67631,08839,080,083,25419,0811,42181,17379,5240,58
2019424611,75770,330,420,83812,677,42180,58321,92238,5
2020434,75633,42792,580,251,084,2512,085,83201,58317,67249,83
2021193,25283,08362,8300,421,833,924,1787,17151,25114,08
2022172,7256,43280,20,51,432,463,8154,5102,2

Poznámka: priemerný mesačný počet poberateľov v danom roku.

Väčšina poberateľov aktivačného príspevku z dôvodu zamestnania je z najmenej rozvinutých okresov. Od roku 2016 v Bratislave či v Senci nebol ani jeden poberateľ tohto príspevku.

počet poberateľov aktivačného príspevku za zamestnanie iz-vyvoj-aktivacny-zam
https://www.iz.sk/kalkulacka/aktivacny-prispevok/statistiky
ikona Aktivačný príspevok

Aktivačný príspevok

Aktivačný príspevok zvyšuje nároky na DHN človeku, ktorý je zamestnaný a má príjem aspoň polovicu minimálnej mzdy. . . .