qr kod na stranku

Aktivačný príspevok - štatistiky

Aktivačný príspevok existuje v legislatíve od roku 2014 a umožňuje časti domácnosti mať súbeh pracovného príjmu a dávok v hmotnej núdzi.

Každomesačne sa počet poberateľov pohybuje na úrovni niekoľkých stoviek mesačne. Nasledujúca tabuľka ukazuje počet poberateľov aktivačného príspevku kvôli zamestnanosti ako priemer mesiacov daného roku. Regionálne je najvyšší počet v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Väčšina poberateľov je z najmenej rozvinutých okresov.

regiónBATTTNNRZABBPOKENRO12NRO20SR
20141,6480,91171,36265,55276,73292,64550,36428,55604,82957,092067,73
20150,3321,1728,571,6772,58135,17352,92176,25322,08501,25858,58
2016014,3312,1738,7541,58122,92287,17172301,92453,42688,92
20170,089,427,0829,7517,92166,08298177,92368,33516,92706,25
20180,083,25419,0811,42181,17379,5240,58444,67631,08839,08
20190,420,83812,677,42180,58321,92238,5424611,75770,33
20200,251,084,2512,085,83201,58317,67249,83434,75633,42792,58
202100,421,833,924,1787,17151,25114,08193,25283,08362,83
20220,170,51,53,52,2565,67157,08102175,83262,33332,67
202300,080,51,50,672757,1738,0867,83100,58125
202400000000000

Poznámka: priemerný mesačný počet poberateľov v danom roku.

Väčšina poberateľov aktivačného príspevku z dôvodu zamestnania je z najmenej rozvinutých okresov. Od roku 2016 v Bratislave či v Senci nebol ani jeden poberateľ tohto príspevku.

počet poberateľov aktivačného príspevku za zamestnanie iz-vyvoj-aktivacny-zam
https://www.iz.sk/kalkulacka/aktivacny-prispevok/statistiky
ikona Aktivačný príspevok

Aktivačný príspevok

Od roku 2014 do marca 2023 aktivačný príspevok zvyšoval nároky na DHN človeku, ktorý je zamestnaný a má príjem aspoň polovicu minimálnej mzdy. . . .