qr kod na stranku

Migrovanie za prácou na Slovensko bude pokračovať

Zamestnávanie a príchod migrantov na Slovensko síce vplyvom krízy na chvíľu utíchlo, avšak dá sa pred­pokladať, že migranti k nám o pár mesiacov začnú prúdiť znova. Napriek rastúcej miere nezamestnanosti a klesajúcemu dopytu po pracovnej sile sa dá do budúcnosti očakávať, že migranti najmä z tretích krajín budú prichádzať na Slovensko.

Ako príklad neustálych zmien v migračných tokoch možno uviesť Grécko. Pred vyše desiatimi rokmi bola táto krajina považovaná za takmer výlučne tranzitnú, podobne ako dnes Slovensko. V súčasnosti však migranti v Grécku tvoria viditeľnú skupinu a zároveň sa ukazuje, že krajina na túto situáciu nie je pripravená.

Ešte v minulom roku sme na Slovensku mohli hovoriť o výraznom zvýšení počtu pracovníkov najmä z tretích krajín, podnikatelia sa sťažovali na nedostatok domácej pracovnej sily a tým odôvodňovali dovoz zamestnancov zo zahraničia. Dnes však tento trend utíchol, neznamená to však, že takíto ľudia v dohľadnej dobe nezačnú znovu prúdiť na Slovensko.

O svojich skúsenostiach s prácou s migrantami hovorili na seminári aj zamestnanci niektorých rakúskych samospráv. Úloha samosprávy v integrácii migranta je z ich pohľadu asi najdôležitejšia, pretože práve miestna samospráva musí riešiť problémy s ich uplatnením sa v spoločnosti.

Migranti sa môžu stať problémom napríklad na trhu práce. Napríklad v Rakúsku bola v roku 2008 až 8 % miera nezamestnanosti migrantov, pričom priemerná miera nezamestnanosti v krajine dosahovala 5,8 %. Medzi migrantami narastá najmä nezamestnanosť žien a mladých ľudí.

O nezamestnanosti migrantov na Slovensku sa zatiaľ tak jasne hovoriť nedá. Úrady práce väčšinou takýchto uchádzačov neevidujú, pretože pri strate zamestnania sa pracovníkom z tretích krajín odoberá povolenie na pobyt a musia Slovensko opustiť.

Skúsenostiam so zamestnávaním migrantov, legislatívnym procesom pri ich príchode, ako aj ďalšími témami v rámci uplatnenia migrantov na Slovensku sa bude Inštitút zamestnanosti venovať na seminároch pre zamest­návateľov v regiónoch Slovenska na jeseň tohto roku. V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na iz@iz.sk
https://www.iz.sk/sk/partneri/migration/seminar-migracia-na-slovensko