Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Diskusné fórum 9. decembra

Migrácia ako partner IZ, organizuje dňa 9. decembra 2009 diskusne fórum na tému Slovensko sa zapojilo do zápasu o kvalifikovaných migrantov. Diskusné fórum sa uskutoční dňa 9.12.2009 v priestoroch Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave na ul. Odbojárov 10/A.

Viac

Európske trhy súťažia o dvadsať miliónov kvalifikovaných pracovníkov. Uspeje Slovensko v zápase o vysokokvalifikovaných migrantov? Ponúka Slovensko v rámci riadenej migrácie výhody a priaznivé podmienky pre prilákanie kvalifikovanej sily zo zahraničia?

Odpovede budeme hľadať spolu počas fóra, ktoré poskytne priestor na dialóg zúčastnených strán štátnej správy, samosprávy, verejných a súkromných škôl, zamestnávateľov, mimovládnych organizácii a predstaviteľov cudzincov, žijúcich na Slovensku.

Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave si vás dovoľuje pozvať na diskusné fórum a to pri príležitosti predstavenia výsledkov úspešného projektu Pracovná banka pre migrantov na Slovensku.

Dôležitým bodom diskusie bude efektivita vynaložených prostriedkov verzus komunikácia a práca s cieľovými skupinami migrantov a takisto aj formy projektových akcií a nástrojov, na ktorých sa podieľajú samosprávy a aktéri pracovného trhu.

Zápas o kvalifikovanú pracovnú silu v Európe je už aktuálnou témou aj v slovenskej ekonomike, ktorá je čím ďalej tím viac ochudobnená o mladých Slovákov, ktorí sa učia alebo pracujú v zahraničí. Zároveň sa zvyšuje počet akreditovaných programov slovenských univerzít v angličtine, ktoré zasa lákajú mladých migrantov. Systém vyššieho vzdelávania na Slovensku, ktorý vďaka širokej ponuke programov v anglickom jazyku môže prilákať ešte viac zahraničných študentov a tým si zvýšiť svoj kredit.

Výstupom stretnutia budú podnety na zmeny a rozšírenie okruhu problémov v tejto oblasti, pretože najdôležitejším elementom integrácie je regulatívny rámec ale aj modernizácia verejných služieb a jednotlivých akčných plánov pre integráciu prisťahovalcov tretích krajín EÚ na Slovensku.

Míľniky diskusie:

  • Pripravenosť legislatívneho systému pre prijatie väčšieho počtu cudzincov
  • Pripravenosť verejnej správy a samosprávy
  • Pripravenosť univerzít prijímať zahraničných študentov
  • Jazykové nástroje – jazyková príprava a jazykové testy prostredníctvom internetu
  • Integračne nástroje pre zahraničných študentov

Program

10:00 – 10:15Zahájenie – krátky vstupProf. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., dekan Fakulty sociálnych a ekonomických vied (FSEV) Univerzity Komenského v Bratislave, Doc. PhDr.Silvia Miháliková PhD., riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV
10:15 - 11:15Profil vysokokvalifikovaného mladého migranta na Slovensku, Výsledky prieskumu Pracovnej banky pre migrantov, Dôležitosť výskumov pre zber dát a zmapovanie aktuálnej situácie migrácie na SlovenskuProf. PhDr. Ľudmila Malíková PhD., riaditeľka Ústavu verejnej politiky, FSEV, UK, M.A. Galya Terzieva, projektový koordinátor a expert migračných politík EÚ, Ústav verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK, Adriana Kurincová, projektový manažér výskumu, Ústav verejnej politiky Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK
11:15 - 11:30Prestávka na kávu a občerstvenie
11:30 - 11:50Štatistiky a trendy migrácie na Slovensku podľa štatistického úraduRNDr. Zuzana Podmanická, Sekcia sociálnej štatistiky a demografie, Štatistický úrad Slovenskej republiky
11:50 - 12:30DiskusiaAké sú prekážky pre migrantov na Slovensku aby pracovali počas štúdia? Možnosti skoršieho začlenenia migrantov do spoločnosti prostredníctvom pracovnej inklúzie? Aký druh ekonomických aktivít môžu vykonávať študenti migranti?
12:30 - 13:30Obed - etnická kuchyňa
13:30 - 13:50Modrá Karta a pripravenosť Slovenska implementovať novú európsku direktívu modrej kartyMgr. Ľudmila Ščerbáková, vedúca oddelenia európskych záležitostí OVV SLVV MV Slovenskej republiky
13:50 - 14:20DiskusiaJe potrebné vypracovať dokument a akčný plán riadenej migrácie? Aký druh migrantov potrebuje Slovensko? Aké budú slovenské pravidla modrej karty?
14:20 - 14:40Zahraniční študenti ako výzva pre slovenské vysoké školyProf. Ing. Peter Plavčan, CSc, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
14:40 - 15:00Prestávka na kávu a občerstvenie
15:00 - 15:30Iregulárni migranti počas krízy –mechanizmy sledovania iregulárnych migrantovÚPSVaR, Súkromné podniky o vysokokvalifikovanej pracovnej sile na Slovensku – potreby zmien legislatívy a ich priaznivejšia podpora
15:30 - 16:40DiskusiaZáver diskusie a debát okolo navrhovaných odporúčaní, ktoré boli vypracované v rámci realizácie projektu

https://www.iz.sk/sk/partneri/migration/konferencia-2009-12-09

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/partneri/migration/konferencia-2009-12-09

Aktuálne štatistiky

September 2018: počet UoZ na úradoch práce: 179123, z toho 70589 dlhodobo, miera 6.5% (2.6% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.3% (12.1%), Revúca 19.5% (10.1%), Kežmarok 16.8% (8.3%), Rožňava 16.3% (9.0%), Vranov nad Topľou 15.5% (7.4%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Trenčín 2.6%, Galanta 2.7%, Hlohovec 2.7%, Trnava 2.8%

Mobilné aplikácie

Pre Android aj iPhone.

stiahni pre android stiahni pre iPhone