qr kod na stranku

konferencia: Pracovná migrácia v Slovenskej republike a členských štátoch EU

Dňa 14. decembra 2010 sa Inštitút zamestnanosti aktívne zúčastnil národného stretnutia s medzinárodnou účasťou, ktoré zorganizovala Európska migračná sieť, kontaktný bod pre Slovensko s názvom: Stretnutie Národnej migračnej siete, Pracovná migrácia v Slovenskej republike a členských štátoch EU. Na konferencii vystúpili Tomáš Domonkos z Ekonomického ústavu SAV, Agnesa Skupníková z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ľudmila Ščerbáková z Ministerstva vnútra SR a Katarína Koštialová z Ústavu vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela.

Druhá časť Stretnutia sa venovala prehľadu pracovnej migrácie v niektorých členských štátoch EÚ. Tu svoje príspevky prezentovali Emma Quinn, Katerina Kratzmann. Celkovú pracovnú migráciu v EÚ a vo svete prezentovali Sophie Servagnat a Ricardo Cordero.

Inštitút zamestnanosti sa na stretnutí podieľal aj spoluautorstvom, keď na prezentácii Štatistické údaje slovenského trhu práce so zameraním na pracovnú migráciu a ich analýze sa podieľal aj Michal Páleník.


https://www.iz.sk/sk/partneri/migration/pracovna-migracia-v-eu