Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Boris Divinský: Zahraničná migrácia v Slovenskej republike

Migrácia a dochádzanie za prácou je čoraz väčšou otázkou nielen slovenského trhu práce. Preto v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) prinášame odkaz na publikáciu: Divinský, B. (2007): Zahraničná migrácia v Slovenskej republike: vývojové trendy od r. 2000.

Abstrakt

Zahraničná (medzinárodná) migrácia je v súčasnosti charakteristickým prejavom globalizačných procesov a signifikantným atribútom globálnych zmien v čoraz väčšom počte krajín. Považuje sa za jednu z fundamentálnych civilizačných výziev 21. storočia vďaka svojim ekonomickým, sociálnym, populačným, kultúrnym, politickým, bezpečnostným, environmentálnym a iným dopadom, hoci je vo všeobecnosti chápaná za prirodzený, zväčša pozitívny a z mnohých hľadísk užitočný fenomén. Navzdory rastúcej závažnosti je tematika zahraničnej migrácie v Slovenskej republike viac-menej stále na periférii spoločenského dialógu. Kardinálnym cieľom tejto publikácie je prezentovať čitateľovi aktuálny stav, dlhodobejšie trendy a pozíciu zahraničnej migrácie v Slovenskej republike a jej význam pre spoločnosť v období 2000-2006. Zároveň sme si predsavzali prediskutovať základné problémy, ktorými sa momentálny vývoj na poli zahraničnej migrácie v krajine vyznačuje a ktoré je potrebné podľa nášho názoru urýchlene riešiť.


podobné správy: Boris Divinský: Vzťah medzi pracovným trhom a migráciou v SR: čas konať komplexne , Podiel pracujúcich dochádzajúcich za prácou do iného regiónu , Podiel pracujúcich dochádzajúcich za prácou do iného regiónu NUTS 1 , Podiel pracujúcich dochádzajúcich za prácou do iného regiónu NUTS 2


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/sfpa-boris-divinsky-Zahranicna-migracia-v-Slovenskej-republike
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

máj 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181494, z toho 76453 dlhodobo, miera 6.6% (2.8% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.2% (12.7%), Revúca 20.5% (10.5%), Rožňava 17.2% (9.5%), Kežmarok 17.0% (8.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.3%, Galanta 2.5%, Hlohovec 2.6%, Trenčín 2.6%, Trnava 2.7%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko