Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Boris Divinský: Zahraničná migrácia v Slovenskej republike

Migrácia a dochádzanie za prácou je čoraz väčšou otázkou nielen slovenského trhu práce. Preto v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) prinášame odkaz na publikáciu: Divinský, B. (2007): Zahraničná migrácia v Slovenskej republike: vývojové trendy od r. 2000.

Abstrakt

Zahraničná (medzinárodná) migrácia je v súčasnosti charakteristickým prejavom globalizačných procesov a signifikantným atribútom globálnych zmien v čoraz väčšom počte krajín. Považuje sa za jednu z fundamentálnych civilizačných výziev 21. storočia vďaka svojim ekonomickým, sociálnym, populačným, kultúrnym, politickým, bezpečnostným, environmentálnym a iným dopadom, hoci je vo všeobecnosti chápaná za prirodzený, zväčša pozitívny a z mnohých hľadísk užitočný fenomén. Navzdory rastúcej závažnosti je tematika zahraničnej migrácie v Slovenskej republike viac-menej stále na periférii spoločenského dialógu. Kardinálnym cieľom tejto publikácie je prezentovať čitateľovi aktuálny stav, dlhodobejšie trendy a pozíciu zahraničnej migrácie v Slovenskej republike a jej význam pre spoločnosť v období 2000-2006. Zároveň sme si predsavzali prediskutovať základné problémy, ktorými sa momentálny vývoj na poli zahraničnej migrácie v krajine vyznačuje a ktoré je potrebné podľa nášho názoru urýchlene riešiť.


podobné správy: Boris Divinský: Vzťah medzi pracovným trhom a migráciou v SR: čas konať komplexne , Podiel pracujúcich dochádzajúcich za prácou do iného regiónu , Podiel pracujúcich dochádzajúcich za prácou do iného regiónu NUTS 1 , Podiel pracujúcich dochádzajúcich za prácou do iného regiónu NUTS 2


So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/sfpa-boris-divinsky-Zahranicna-migracia-v-Slovenskej-republike

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%