qr kod na stranku

konferencia: Pracovná migrácia a jej výzvy v EÚ

Dňa 21. októbra 2010 sa Inštitút zamestnanosti zúčastnil medzinárodnej konferencie: Pracovná migrácia a jej výzvy v EU: Perspektívy v členských štátoch EU vo Viedni. Na konferencii vystúpili odborníci pre európsku migráciu ako Jurgen Gmelch, Peter Webinger, Fiona Kinsman, Petra Van Nierop, Gudrun Biffl, Jan Schnaider a mnoho iných.

V jednotlivých prezentáciách sa rozoberali legislatívne problémy pre pracovnú migráciu v rámci členov EÚ, ako aj mimo nich. Vytýčili sa najpálčivejšie otázky pre pracovnú migráciu jednotlivých štátov, ako aj potreba členských štátov vytvoriť národné migračné programy. Ako ukážky pracovnej migrácie sa rozoberali stav a vývoj pracovnej migrácie v Rakúsku, Nemecku, Turecku, Fínsku a Maďarsku.

Aj keď problém migrácie je momentálne pre Slovensko neaktuálny, pozorujeme rýchlo vzrastajúci trend príchodu nových pracovných síl hlavne z ázijského kontinentu. Taktiež chceme poukázať na to, že zahraničná pracovná migrácia bude nevyhnutným riešením pre slovenský pracovný trh v budúcnosti. Preto treba čím skôr vytvoriť kompaktný národný migračný program a pripraviť legislatívne zmeny pre jednoduchší príchod zahraničnej pracovnej sily hlavne mimo EÚ.


https://www.iz.sk/sk/partneri/migration/pracovna-migracia-a-jej-vyzvy-v-eu