qr kod na stranku

Zoznam literatúry striebornej ekonomiky

Zoznam konferencií:

Zoznam zborníkov a literatúry:

Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia strieborna pozvanka 29 10 2014 (pdf) WP 61 Privátna spotreba domácností a starnutie v Európe Zborník: kame smeruje starostlivosť o pacienta a občana? Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky Inkluzívny trh striebornej ekonomiky
https://www.iz.sk/sk/projekty/strieborna-ekonomika/literatura
ikona Strieborná ekonomika

Strieborná ekonomika

Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom, ako z tejto hrozby urobiť príležitosť, hovorí strieborná ekonomika. Pojem strieborná ekonomika je populárne označenie pre ekonomiku, v ktorej vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácia v staršom veku (so striebornými vlasmi). Prinášame vám výsledky projektov a aktivít venujúcich sa výskumu potenciálu striebornej ekonomiky.. . .