qr kod na stranku

Inkluzívny trh striebornej ekonomiky

Inkluzívny trh striebornej ekonomiky

Proces starnutia populácie je jedinou istou prognózou budúceho vývoja spoločnosti, nielen na Slovensku. Príspevok sa venuje striebornej ekonomike, kde starnutie populácie chápeme ako výzvu na nové podnikateľské príležitosti. Príspevok Michala Páleníka sa taktiež venuje možnostiam zapojenia doteraz nezapojených skupín na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných.

ISBN: 978-80-557-0400-5, autor , publikované 2012, z konferencie Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov : X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica 24.-25.05.2012

Inkluzívny trh striebornej ekonomiky

stiahni plnú verziu: Inkluzívny trh striebornej ekonomiky

Inkluzívny trh striebornej ekonomiky je v článkoch:


https://www.iz.sk/download-files/sk/inkluzivny/prispevok-banska-bystrica-2012
ikona Michal Páleník

Michal Páleník

Michal Páleník – expert Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .

ikona Strieborná ekonomika

Strieborná ekonomika

Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom, ako z tejto hrozby urobiť príležitosť, hovorí strieborná ekonomika. Pojem strieborná ekonomika je populárne označenie pre ekonomiku, v ktorej vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácia v staršom veku (so striebornými vlasmi). Prinášame vám výsledky projektov a aktivít venujúcich sa výskumu potenciálu striebornej ekonomiky.. . .