Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

V júli sa miera nezamestnanosti podľa ÚPSVaR mierne zvýšila

Podľa údajov, ktoré minulý týždeň zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), medziročne poklesla nezamestnanosť o 0,84%. Štatistiky tiež ukázali, že vyše polovica nezamestnaných je bez práce viac ako 1 rok, teda sú zaradení k dlhodobo nezamestnaným.

Mierne sa tiež zvýšila štatistika evidovaných absolventov škôl. Najvyšší podiel zaznamenali vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí tvorili až 47,5% zo všetkých absolventov v evidencii úradov práce. Ďalej nasledovali stredné odborné školy s 20,5% a učilišťa bez maturity s vyše 17 %.

Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti sú štatistiky evidovanej nezamestnanosti pre trh práce alarmujúce. Medziročný pokles nezamestnaných na úradoch práce len o 0,84% je dôkazom toho, že v evidencii zostávajú najmä dlhodobo nezamestnaní a v konečnom dôsledku sa ich situácia len zhoršuje. Preto je potrebné prijať ráznejšie opatrenia v oblasti aktívnej politiky trhu práce pre týchto ľudí na zvýšenie ich motivácie zamestnať sa. Nástroje aktívnej politiky trhu práce by mali byť nastavené adresne a motivovať zamestnať sa u riadneho zamestnávateľa a nezamieňať si zamestnanie s aktivačnými prácami. Takisto by sa mala posilniť individuálna práca s nezamestnanými priamo v teréne.

Inštitút zamestnanosti dlhodobo sleduje aj regionálne štatistiky nezamestnanosti a upozorňuje na významné regionálne rozdiely vrámci Slovenska. Priemerná evidovaná nezamestnanosť 7,47% odráža skutočný stav len v niektorých okresoch a v mnohých oblastiach je miera nezamestnanosti takmer štvornásobne vyššia ako spomínaný priemer. Pomoc pre nezamestnaných by mala byť v týchto oblastiach adresnejšia a prinášať konkrétne výsledky v znižovaní dlhodobej nezamestnanosti.


podobné správy: Štatistika krízu nezaznamenala , V Európe je bez práce o milión ľudí viac ako pred rokom , Miera evidovanej nezamestnanosti v septembri mierne stúpla , Miera nezamestnanosti bola v druhom štvrťroku 10,1 % , Nezamestnanosť na Slovensku klesla


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-vykazovana-jul-statistika-2008
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

apríl 2018: počet UoZ na úradoch práce: 183518, z toho 78819 dlhodobo, miera 6.7% (2.9% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.5% (13.0%), Revúca 20.4% (10.9%), Kežmarok 17.5% (9.3%), Rožňava 17.1% (9.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.4%, Trnava 2.4%, Trenčín 2.6%, Hlohovec 2.6%, Galanta 2.6%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko