Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Štatistika vo štvrtom kvartáli krízu nezaznamenala

Podľa údajov, ktoré dnes vydal Štatistický úrad SR, kríza sa v poslednom kvartáli 2008 na trhu práce neprejavila. Zamestnanosť stúpala, nezamestnanosť klesala, reálna mzda sa prakticky nemenila.

Zamestnanosť v 4 kvartáli oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástla o 2,8%, celoročne dokonca o 3,2%. Podiel pracujúcich z ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa zvýšil z 89,5% v 1q na 91,3% v štvrtom kvartáli. Najvyšší nárast bol vo finančnom sprostedkovaní (nárast počtu zamestnancov vo 4 kvartáli 2008 oproti 1q 2008 bol 17,5% teda 8 500 osôb), stavebníctvo (8,4% 20 700 osôb), verejná správa (6,6% resp 10 000 osôb). Najväčší pokles bol v školstve o 8,1% resp 14 000 zamestnancov.

Miera nezamestnanosti, podľa výberového zisťovania pracovných síl, klesla vo štvrtom kvartáli na 8,7%, oproti 10,3% v 4 kvartáli roku 2007, čo je pokles o 15%. Počet nezamestnaných predstavoval 234 tisích osôb. Nanesťastie, väčšina týchto nezamestnaných ešte nikdy nepracovala alebo sa nepodarilo zistiť ich posledné zamestnanie (okolo 100 tisíc osôb). Toto podporuje neohrozené prvenstvo Slovenska v rebríčku dlhodobej nezamestnanosti.

Reálne mzdy v roku 2008 rástli v prakticky všetkých odvetviach (okrem predaja a údržby vozidiel kde bol mierny pokles o 0,2%). V decembri bol pokles reálnych miezd, oproti rovnakému obdobiu minulému roku, v priemysle a priemyselnej výrobe o 0,5%, v predaji a údržbe vozidiel o 1,2%, vo veľkoobchode a v výrobe a rozvode elektriny, v  plynu a vody o 1,7%, v hoteloch a reštauráciách a v poštových a doručovateľských činnostiach o 1,9 resp 6,4%. Naopak nárast reálnych miezd v decembri bol v ťažbe nerastných surovín (18,8%), stavebníctve (5,4%), malobochod (3,3%), nehnuteľnosti (4,6%), doprava a skladovanie (2,5%), telekomunikácie (4,2%). Celkovo nárast reálnej mzdy bol v šiestich odvetviach, pokles bol v tiež šiestich odvetviach.


podobné správy: V Európe je bez práce o milión ľudí viac ako pred rokom , Miera evidovanej nezamestnanosti v septembri mierne stúpla , Miera nezamestnanosti bola v druhom štvrťroku 10,1 % , Nezamestnanosť na Slovensku klesla , Evidovaná miera nezamestnanosti sa mierne zvýšila


So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/statistika-krizu-nezaznamenala

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%