qr kod na stranku

Štatistika vo štvrtom kvartáli krízu nezaznamenala

Podľa údajov, ktoré dnes vydal Štatistický úrad SR, kríza sa v poslednom kvartáli 2008 na trhu práce neprejavila. Zamestnanosť stúpala, nezamestnanosť klesala, reálna mzda sa prakticky nemenila.

Zamestnanosť v 4 kvartáli oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástla o 2,8 %, celoročne dokonca o 3,2 %. Podiel pracujúcich z ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa zvýšil z 89,5 % v 1q na 91,3 % v štvrtom kvartáli. Najvyšší nárast bol vo finančnom sprostedkovaní (nárast počtu zamestnancov vo 4 kvartáli 2008 oproti 1q 2008 bol 17,5 % teda 8 500 osôb), stavebníctvo (8,4 % 20 700 osôb), verejná správa (6,6 % resp 10 000 osôb). Najväčší pokles bol v školstve o 8,1 % resp 14 000 zamestnancov.

Miera nezamestnanosti, podľa výberového zisťovania pracovných síl, klesla vo štvrtom kvartáli na 8,7 %, oproti 10,3 % v 4 kvartáli roku 2007, čo je pokles o 15 %. Počet nezamestnaných pred­stavoval 234 tisích osôb. Nanesťastie, väčšina týchto nezamestnaných ešte nikdy nepracovala alebo sa nepodarilo zistiť ich posledné zamestnanie (okolo 100 tisíc osôb). Toto podporuje neohrozené prvenstvo Slovenska v rebríčku dlhodobej nezamestnanosti.

Reálne mzdy v roku 2008 rástli v prakticky všetkých odvetviach (okrem pred­aja a údržby vozidiel kde bol mierny pokles o 0,2 %). V decembri bol pokles reálnych miezd, oproti rovnakému obdobiu minulému roku, v priemysle a priemyselnej výrobe o 0,5 %, v pred­aji a údržbe vozidiel o 1,2 %, vo veľkoobchode a v výrobe a rozvode elektriny, v  plynu a vody o 1,7 %, v hoteloch a reštauráciách a v poštových a doručovateľských činnostiach o 1,9 resp 6,4 %. Naopak nárast reálnych miezd v decembri bol v ťažbe nerastných surovín (18,8 %), stavebníctve (5,4 %), malobochod (3,3 %), nehnuteľnosti (4,6 %), doprava a skladovanie (2,5 %), telekomunikácie (4,2 %). Celkovo nárast reálnej mzdy bol v šiestich odvetviach, pokles bol v tiež šiestich odvetviach.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/statistika-krizu-nezaznamenala