Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Podľa Eurostatu bola nezamestnanosť na Slovensku v júli 10,3%

Eurostat odhaduje, že bez práce bolo v sledovanom období v celej EÚ 16,292 milióna ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ich počet klesol o 73 tisíc v celej EÚ a o 25 tisíc v eurozóne. Oproti júlu 2007 klesol počet nezamestnaných celkovo o 563 tisíc v celej EÚ.

Najvyššiu mieru nezamestnanosti zaznamenali Španielsko s 11% a Slovensko s 10,3%. Na Slovensku sa medzimesačne znížila nezamestnanosť o 0,2 percentuálneho bodu (p.b). Najnižšiu nezamestnanosť vykazovali v júli Dánsko (2,3%) a Holandsko (2,6%)

Najvýraznejší pokles nezamestnanosti zaznamenalo medziročne Poľsko, z 9,5% na 6,8% a Dánsko, z 4,1% na 2,3%. Naopak, nárast miery nezamestnanosti bol najvýraznejší v Španielsku z 8,2% na 11% a v Írsku, z 4,6% na 5,9%.

Nezamestnanosť mladých (do 25 rokov) bola v EÚ na úrovni 14,6% a medziročne sa znížila len o 0,7 p.b. Najviac mladých bez práce bolo v Španielsku (24,8%) a Grécku (22,7%)

Podľa zverejenných štatistík sa Slovensko dostalo z poslednej priečky v miere nezamestnanosti spomedzi všetkých krajín EÚ, čo je však zapríčinené hlavne nárastom nezamestnanosti v Španielsku. Slovensko stále patrí ku krajinám s vysokou mierou nezamestnanosti a v štatistikách dlhodobej nezamestnanosti je suverénne na prvom mieste. Medzimesačne sa pritom nezamestnanosť na Slovensku znížila len o 0,2 p.b.

Nástroje aktívnej politiky trhu práce by mali byť preto využívané racionálne a adresne s cieľom najmä znížiť dlhodobú nezamestnanosť a umiestniť tak na trhu práce znevýhodnených uchádzačov v evidencii úradov práce.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-slovensko-eurostat-jul-2008