qr kod na stranku

Podľa Eurostatu bola nezamestnanosť na Slovensku v júli 10,3%

Eurostat odhaduje, že bez práce bolo v sledovanom období v celej EÚ 16,292 milióna ľudí. V porovnaní s pred­chádzajúcim mesiacom ich počet klesol o 73 tisíc v celej EÚ a o 25 tisíc v eurozóne. Oproti júlu 2007 klesol počet nezamestnaných celkovo o 563 tisíc v celej EÚ.

Najvyššiu mieru nezamestnanosti zaznamenali Španielsko s 11 % a Slovensko s 10,3 %. Na Slovensku sa medzimesačne znížila nezamestnanosť o 0,2 percentuálneho bodu (p.b). Najnižšiu nezamestnanosť vykazovali v júli Dánsko (2,3 %) a Holandsko (2,6 %)

Najvýraznejší pokles nezamestnanosti zaznamenalo medziročne Poľsko, z 9,5 % na 6,8 % a Dánsko, z 4,1 % na 2,3 %. Naopak, nárast miery nezamestnanosti bol najvýraznejší v Španielsku z 8,2 % na 11 % a v Írsku, z 4,6 % na 5,9 %.

Nezamestnanosť mladých (do 25 rokov) bola v EÚ na úrovni 14,6 % a medziročne sa znížila len o 0,7 p.b. Najviac mladých bez práce bolo v Španielsku (24,8 %) a Grécku (22,7 %)

Podľa zverejenných štatistík sa Slovensko dostalo z poslednej priečky v miere nezamestnanosti spomedzi všetkých krajín EÚ, čo je však zapríčinené hlavne nárastom nezamestnanosti v Španielsku. Slovensko stále patrí ku krajinám s vysokou mierou nezamestnanosti a v štatistikách dlhodobej nezamestnanosti je suverénne na prvom mieste. Medzimesačne sa pritom nezamestnanosť na Slovensku znížila len o 0,2 p.b.

Nástroje aktívnej politiky trhu práce by mali byť preto využívané racionálne a adresne s cieľom najmä znížiť dlhodobú nezamestnanosť a umiestniť tak na trhu práce znevýhodnených uchádzačov v evidencii úradov práce.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-slovensko-eurostat-jul-2008