qr kod na stranku

Miera nezamestnanosti v Európe sa zvyšuje

Miera nezamestnanosti v EÚ 27 bola v novembri 7,2 % a medzimesačne vzrástla o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.). V novembri 2007 bola miera nezamestnanosti v EÚ na úrovni 6,9 %. Na Slovensku bola miera nezamestnanosti v novembri 2008 podľa správy Európskeho štatistického úradu Eurostatu 9,1 % a medzimesačne vzrástla o 0,1 p.b. Miera nezamestnanosti v EÚ 15 bola 7,8 % a oproti októbru vzrástla tiež o 0,1 p.b.

Eurostat odhaduje, že v novembri 2008 bolo bez práce 17,466 milióna mužov a žien. Medzimesačne sa ich počet vo všetkých krajinách EÚ zvýšil o 274 tisíc. V porovnaní s novembrom 2007 je tak bez práce o vyše milióna ľudí viac.

Spomedzi členských štátov EÚ mali najnižšiu nezamestnanosť Holandsko (2,7 %), Rakúsko (3,8 %) a Cyprus (3,9 %). Naopak, najvyššiu nezamestnanosť malo Španielsko, až 13,4 %, ďalej Slovensko s 9,1 % a Lotyšsko 9 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla nezamestnanosť najviac v Poľsku, z 8,5 % na 6,5 % a na Slovensku, z 10,5 % na 9,1 %. Najvyšší nárast nezamestnanosti zaznamenali v Španielsku, z 8,6 % na 13,4 % a v Estónsku, z 4,1 % na 8,3 %.

V novembri 2008 bola miera nezamestnanosti mladých v celej EÚ na úrovni 16,4 % a medziročne sa zvýšila o takmer dva percentuálne body.

Ekonomická kríza sa aj podľa týchto údajov viditeľne premieta do štatistík trhu práce a zasahuje všetky krajiny Európskej únie. Napriek priaznivej štatistike slovenskej nezamestnanosti, ktorá za 12 mesiacov výrazne poklesla, treba zdôrazniť, že Slovensko má stále druhú najvyššiu nezamestnanosť v EÚ. Dôležité je uvedomiť si, že viac ako polovica z týchto nezamestnaných je bez práce dlhodobo, teda ich uplatnenie na trhu práce je spojené s efektívnym využívaním nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Navyše možno predpokladať, že so zvyšujúcou sa mierou nezamestnanosti sa bude zvýšená pozornosť klásť na pracovnú silu, ktorá je nezamestnaná krátkodobo, preto sa skupina dlhodobo nezamestnaných nezmenší.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-vykazovana-november-2008-rast-europa