qr kod na stranku

Miera nezamestnanosti v Európe sa zvyšuje

Miera nezamestnanosti v EÚ 27 bola v novembri 7,2 % a medzimesačne vzrástla o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.). V novembri 2007 bola miera nezamestnanosti v EÚ na úrovni 6,9 %. Na Slovensku bola miera nezamestnanosti v novembri 2008 podľa správy Európskeho štatistického úradu Eurostatu 9,1 % a medzimesačne vzrástla o 0,1 p.b. Miera nezamestnanosti v EÚ 15 bola 7,8 % a oproti októbru vzrástla tiež o 0,1 p.b.

Eurostat odhaduje, že v novembri 2008 bolo bez práce 17,466 milióna mužov a žien. Medzimesačne sa ich počet vo všetkých krajinách EÚ zvýšil o 274 tisíc. V porovnaní s novembrom 2007 je tak bez práce o vyše milióna ľudí viac.

Spomedzi členských štátov EÚ mali najnižšiu nezamestnanosť Holandsko (2,7 %), Rakúsko (3,8 %) a Cyprus (3,9 %). Naopak, najvyššiu nezamestnanosť malo Španielsko, až 13,4 %, ďalej Slovensko s 9,1 % a Lotyšsko 9 %. V porovnaní s pred­chádzajúcim rokom klesla nezamestnanosť najviac v Poľsku, z 8,5 % na 6,5 % a na Slovensku, z 10,5 % na 9,1 %. Najvyšší nárast nezamestnanosti zaznamenali v Španielsku, z 8,6 % na 13,4 % a v Estónsku, z 4,1 % na 8,3 %.

V novembri 2008 bola miera nezamestnanosti mladých v celej EÚ na úrovni 16,4 % a medziročne sa zvýšila o takmer dva percentuálne body.

Ekonomická kríza sa aj podľa týchto údajov viditeľne premieta do štatistík trhu práce a zasahuje všetky krajiny Európskej únie. Napriek priaznivej štatistike slovenskej nezamestnanosti, ktorá za 12 mesiacov výrazne poklesla, treba zdôrazniť, že Slovensko má stále druhú najvyššiu nezamestnanosť v EÚ. Dôležité je uvedomiť si, že viac ako polovica z týchto nezamestnaných je bez práce dlhodobo, teda ich uplatnenie na trhu práce je spojené s efektívnym využívaním nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Navyše možno pred­pokladať, že so zvyšujúcou sa mierou nezamestnanosti sa bude zvýšená pozornosť klásť na pracovnú silu, ktorá je nezamestnaná krátkodobo, preto sa skupina dlhodobo nezamestnaných nezmenší.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-vykazovana-november-2008-rast-europa