qr kod na stranku

Správy o ukazovateľoch za EÚ

Citovať ako: Michal Páleník: Ukazovatele za EÚ - Správy o ukazovateľoch za EÚ, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/spravy


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/spravy