qr kod na stranku

Správy o ukazovateľoch za EÚ

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Správy o ukazovateľoch za EÚ, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​eu/spravy, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/spravy