qr kod na stranku

Konferencia Odbúravanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien

Inštitút zamestnanosti sa zúčastnil konferencie Odbúravanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien, ktorá sa konala 6. – 7. septembra 2012 v Bratislave.

Výstupy

Mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami v zdravotníctve sa systematicky zväčšujú (na základe dát zo Sociálnej poisťovne). Mzdové rozdiely v sektore školstva sa prakticky nemenia.

mzdy v zdravotníctve2005 muži2005 ženy2007 muži2007 ženy2009 muži2009 ženy2011 muži2011 ženy
počet22 80094 70023 00097 40022 70096 20022 00092 100
priemerná mzda707528826600910652997699
medián mzdy533483612535655575705605
ročný rast priemeru8,42 %6,82 %5,08 %4,33 %4,78 %3,60 %
ročný rast mediánu7,41 %5,38 %3,51 %3,74 %3,82 %2,61 %
podiel priemeru33,90 %37,67 %39,57 %42,63 %
podiel mediánu10,35 %14,39 %13,91 %16,53 %

Zdrojové dáta

NUTS 2 - rok 2008
https://www.iz.sk/sk/stanoviska/odburavanie-rozdielov-v-odmenovani-muzov-a-zien