qr kod na stranku

Program konferencie marec 2008

Inštitút zamestnanosti si Vás dovoľuje pozvať na IV. konferenciu

Aktívna politika trhu práce (APTP) v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Záštitu nad konferenciou prevzal predseda výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie Jozef Halecký

  • Miesto konferencie: Hotel Tatra, nám 1. mája č.5, Bratislava, kongresová sála
  • Čas konania: 10. marca 2008 (pondelok), od 13,00 hod do 16,30 hod
  • Chairman: Viliam Páleník, predseda Vedeckej rady Ekonomického ústavu SAV a prezident Inštitútu zamestnanosti
  • Potvrdenie účasti: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu kongresovej sály, prosíme o potvrdenie účasti najneskôr do 6. marca 2008 (štvrtok) e-mailom na adresu: iz@iz.sk

program konferenciedňa 10. marca 2008 v Bratislave
12:30 – 13:00Registrácia účastníkov
13:00 – 13:30Otvorenie konferencieJozef Halecký, predseda výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie
Úvodný príhovorViera Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, MPSVaR SR
Výdavky na APTP a stabilita verejných financiíDušan Halgaš, poradca ministra, Ministerstvo financií SR
13:30 – 14:30Blok 1
Aktivačné práceYves Nicolas Ogou, riaditeľ, APZ Somotor
APTP vo Veľkej BritániiWilfred Hamilton, riaditeľ Everyday skills Ltd. Manchester
Individuálny akčný plánMichal Páleník, Inštitút zamestnanosti
Skúsenosti z uplatňovania APTPJán Sihelský, generálny riaditeľ, UPSVaR
Regionálny rozvoj trhu práceJozef Turčány, výkonný podpredseda, ZMOS
14:30 – 14:50PrestávkaTlačová konferencia
14:50 – 15:50Blok 2
Vplyv APTP na zamestnancovMiroslav Gazdík, prezident, KOZ SR
Vplyv APTP na zamestnávateľovJozef Uhrík, člen prezídia RÚZ
Vplyv APTP na živnostníkovPeter Masár, prezident, Slovenský živnostenský zväz
Krátke vystúpeniaposlanci NR SR, bývalí ministri práce, sociálnych vecí a rodiny, bývalí riaditelia ÚP, odborná verejnosť
15:50 – 16:20Diskusia
16:20 – 16:30ZáverJozef Halecký, predseda výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie

https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-marec-2008/program-konferencie