qr kod na stranku

Program konferencie marec 2008

Inštitút zamestnanosti si Vás dovoľuje pozvať na IV. konferenciu

Aktívna politika trhu práce (APTP) v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Záštitu nad konferenciou prevzal pred­seda výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie Jozef Halecký

  • Miesto konferencie: Hotel Tatra, nám 1. mája č.5, Bratislava, kongresová sála
  • Čas konania: 10. marca 2008 (pondelok), od 13,00 hod do 16,30 hod
  • Chairman: Viliam Páleník, pred­seda Vedeckej rady Ekonomického ústavu SAV a prezident Inštitútu zamestnanosti
  • Potvrdenie účasti: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu kongresovej sály, prosíme o potvrdenie účasti najneskôr do 6. marca 2008 (štvrtok) e-mailom na adresu: iz@iz.sk

program konferenciedňa 10. marca 2008 v Bratislave
12:30 – 13:00Registrácia účastníkov
13:00 – 13:30Otvorenie konferencieJozef Halecký, pred­seda výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie
Úvodný príhovorViera Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, MPSVaR SR
Výdavky na APTP a stabilita verejných financiíDušan Halgaš, poradca ministra, Ministerstvo financií SR
13:30 – 14:30Blok 1
Aktivačné práceYves Nicolas Ogou, riaditeľ, APZ Somotor
APTP vo Veľkej BritániiWilfred Hamilton, riaditeľ Everyday skills Ltd. Manchester
Individuálny akčný plánMichal Páleník, Inštitút zamestnanosti
Skúsenosti z uplatňovania APTPJán Sihelský, generálny riaditeľ, UPSVaR
Regionálny rozvoj trhu práceJozef Turčány, výkonný podpredseda, ZMOS
14:30 – 14:50PrestávkaTlačová konferencia
14:50 – 15:50Blok 2
Vplyv APTP na zamestnancovMiroslav Gazdík, prezident, KOZ SR
Vplyv APTP na zamest­návateľovJozef Uhrík, člen prezídia RÚZ
Vplyv APTP na živnostníkovPeter Masár, prezident, Slovenský živnostenský zväz
Krátke vystúpeniaposlanci NR SR, bývalí ministri práce, sociálnych vecí a rodiny, bývalí riaditelia ÚP, odborná verejnosť
15:50 – 16:20Diskusia
16:20 – 16:30ZáverJozef Halecký, pred­seda výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie

https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-marec-2008/program-konferencie