qr kod na stranku

Pozvánka a program konferencie

Pozvánka


Program konferencie

13:00otvorenie konferencieViliam Páleník
13:10 – 13:30úvod do aktívnych politík trhu práce Michal PáleníkInštitút zamestnanosti
13:30 – 14:15Aktívna politika trhu práce z pohľadu sociálnych partnerovZdenka MarčekováMPSVaR
Ján SihelskýÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Eugen ŠkultétyKonfederácia odborových zväzov
Juraj Borguľa Republiková únia zamest­návateľov
14:15 – 14:45 diskusia
14:45 – 15:15 prestávka
15:15 – 16:00 Doterajší vývoj a skúsenosti s APTP na Slovensku Vojtech Tkáč
Helena Woleková
Iveta Radičová
16:00 – 16:45Špecifické aspekty a zahraničné súvislosti APTPAlena SchinglerováOZ v záujme verejnosti
Juraj DraxlerCEPS Brusel
Géza Mihály,Lucia DítětováTrexima Bratislava
Zuzana ŠtrbíkováMPSVaR
16:45 – 17:30diskusia, odporúčania a závery

https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-oktober-2006/program-pozvanka