qr kod na stranku

TK: výsledky konferencie o aptp

Inštitút zamestnanosti organizoval v utorok dňa 31. októbra 2006 o 15:00 tlačovú konferenciu v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej ulici č. 11 v Bratislave.

Na tlačovej konferencii sme prezentovali výsledky konferencie o aktívnych politikách trhu práce. Táto konferencia sa uskutočnila v pondelok dňa 30.10.2006 od 13:00 v hoteli Tatra v Bratislave.

Na konferencii prezentovali svoje názory pred­stavitelia vlády, tripartity, bývalí ministri a pred­stavitelia iných organizácií.

Tlačová správa

Správa z tlačovej konferencie .pdf .odt .doc

Závery konferencie

Výsledkom konferencie Inštitútu zamestnanosti bolo nepochybne oboznámenie širokej odbornej verejnosti s dôležitosťou venovať sa problematike zefektívnenia a posilnenia nástrojov aktívnych politík trhu práce na regionálnej úrovni Slovenska.

Všetci rečníci aj účastníci sa zhodli, že problém najmä dlhodobej nezamestnanosti je na Slovensku alarmujúci. Slovenská republika má suverénne najvyššiu mieru dlhodobej nezamestnanosti z celej EÚ 27 (teda vrátane Bulharska a Rumunska). Takáto vysoká dlhodobá nezamestnanosť je napriek klesajúcej celkovej nezamestnanosti.

Druhým spoločným výstupom bolo deklarovanie aktívnej politiky trhu práce ako jediný možný spôsob boja s dlhodobou nezamestnanosťou. Pasívne politiky trhu práce a neindividuálny prístup neumožňujú riešiť individuálne a širokospektrálne problémy jednotlivých občanov, ktoré im znemožňujú efektívne sa zaradiť na trh práce.

V súvislosti s týmto sme poukázali na nevyhnutnosť zvýšenia dôrazu a finančných prostriedkov vynakladaných na APTP. Výdavky na aktívne politiky trhu práce boli v roku 2005 2,5 mld Sk, čo je v porovnaní s hdp jedno z najnižších v EÚ.

Tretím spoločným výstupom bolo poukázanie na nevyhnutnosť participácie miestnej samosprávy a lokálnych neziskových organizácii na výkone aktívnej politiky trhu práce a na primárnom styku s klientom. Týmto sa do centra pozornosti dostane opäť to najdôležitejšie – občan v núdzi.

V súvislosti s prezentovaným vládnym programom Inštitút zamestnanosti konštatuje, že volebné programy vládnych strán v oblasti aktívnej politiky trhu práce sa v dostatočnej miere pretavili do vládneho programu.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/tk-o-konferencie-aptp