qr kod na stranku

Prehľad a zhodnotenie východísk, vývoja a stavu dlhodobej starostlivosti na Slovensku

Prehľad a zhodnotenie východísk, vývoja a stavu dlhodobej starostlivosti na Slovensku

Z hľadiska dlhodobej starostlivosti je potrebné prihliadať na špecifické potreby jednotlivých skupín prijímateľov. Je preto potrebné podrobne analyzovať situáciu ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť s prihliadnutím na riešenia, ktoré prinášajú vysokú mieru pomoci s cieľom navrhnúť primerané opatrenia. Štát v súčasnosti v nedostatočnej miere pristupuje k svojim záväzkom z pohľadu ústavných práv a prijatých záväzkov. Populácia vo všeobecnosti starne, čo vyvoláva stále vyššiu potrebu pre spoločnosť riešiť dlhodobú starostlivosť. Na jednej strane bude narastať počet osôb, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť, v tom istom čase však počet tých, ktorí budú schopní poskytnúť túto starostlivosť, bude klesať.

Prehľad a zhodnotenie východísk, vývoja a stavu dlhodobej starostlivosti na Slovensku

stiahni plnú verziu: Prehľad a zhodnotenie východísk, vývoja a stavu dlhodobej starostlivosti na Slovensku

Prehľad a zhodnotenie východísk, vývoja a stavu dlhodobej starostlivosti na Slovensku je v článkoch:

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/download-files/sk/evs/dlhodoba-starostlivost-prehlad