Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Kríza a problémy zamestnanosti

V súčastnosti sa začínajú prejavovať výsledky svetovej krízy. Pri zmierňovaní dopadov krízy na zamestnanosť môže vo veľkej miere pomôcť štát cez aktívnu politiku trhu práce. Bohužiaľ, v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2009 sú výdavky na aktívnu politiku trhu práce opäť nižšie a ich podiel na HDP sa znižuje na najnižšie hodnoty v EÚ.

V minulej správe (Štruktúra výdavkov na politiku trhu práce v EÚ a SR) sme konštatovali nedostatok týchto výdavkov, napriek vysokej nezamestnanosti v SR, suverénne najvyššej nezamestnanosti nízkokvalifikovaných (Miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním) a suverénne najvyššej dlhodobej nezamestnanosti (dlhodobá nezamestnanosť).

Ako alternatíva k štátnej aktívnej politike trhu práce sú regionálne aktívne politiky trhu práce alebo vhodne využívané eurofodny. Ani jeden z týchto nástrojov reálne nefunguje (okrem niekoľko obecných sociálnych podnikov) a ani nezačne v priebehu roku 2009 reálne fungovať. Štátna aktívna politika trhu práce je teda jedinou reálnou možnosťou zníženia vplyvov krízy na zamestnanosť. Štátna aktívna politika trhu práce ma byť orientovaná na individuálne potreby zamestnaných a nezamestnaných, na vzdelávanie a na podporu štrukturálnej a geografickej mobility.


podobné správy: Expertný systém , Modelovanie poistenia v nezamestnanosti , Pozvánka na verejnú diskusiu , Konferencia máj 2009 , Rozpočet na APTP na rok 2009


So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/kriza-a-problemy-zamestnanosti

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%